วันที่ 1 มกราคม - 30 ธันวาคม 2017

สถานที่

Royal Thai Consulate General611 North Larchmont Blvd.,, Los Angeles, CA 90004

Topic :การให้บริการกงสุลสัญจรประจำปี ๒๕๖๐ (มกราคม - กันยายน)

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (๑) หนังสือเดินทาง (๒) บัตรประจำตัวประชาชน (๓) นิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ เช่นการรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (๔) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางจะต้องทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า กรุณาโทรสอบถามสถานที่ วัน และเวลาของแต่ละสถานที่ ที่จัดให้มีกงสุลสัญจรได้ที่ ๓๒๓-๙๖๒-๙๕๗๔ ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน งานนิติกรณ์ และทะเบียนราษฏร์ ได้ที่เว็บไซด์สถานกงสุลใหญ่ฯ www.thaiconsulatela.org
วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2017

สถานที่

วัดสุทธาวาส3687 Fleming Street, Riverside, CA 92509

Topic :งานบุญวันวิสาขบูชา

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบุญวันวิสาขบูชา ทำบุญทอดผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณวีรยากิตติ์ พัชรนภารัฐ เป็นประธานจัดงาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2017

สถานที่

วัดสุทธาวาส3687 Fleming Street,, Riverside, CA 92509

Topic :งานบำเพ็ญบุญวันสงกรานต์

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบำเพ็ญบุญวันสงกรานต์ จัดทำบุญทอดถวายผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณวรวิทย์ คุณสุรี ศรีเมือง ร้าน Thai Diamond BBQ และเพื่อนๆ เป็นประธานทอดผ้าป่า คุณถนอมสิน อัลภาชน์ และเพื่อนๆ เป็นรองประธาน จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 ตั้งแต่เวลา 10:30

สถานที่

วัดสุทธาวาส3687 Fleming St., Riverside, CA 92509

Topic :งานบำเพ็ญบุญสมโภชวัดครบ 20 ปี

วัดสุทธาวาส จะจัดงานบำเพ็ญบุญสมโภชวัดครบ 20 ปี เปิดผ้าแพรคลุมหน้าบันทิศตะวันตก และทิศใต้ จัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณชาญยุทธ คุณยุพดี หัชวิญญู เป็นประธานอำนวยการ คุณสุรพงษ์ คุณวิริยา ชิโนทัยกุล เป็นประธานจัดงาน คุณสุรเดช คุณยุพา เมฆพงษ์สาทร เป็นประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2017 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017

สถานที่

วัดสุทธาวาส3687 Fleming Street, Riverside, CA 92509

Topic :จัดงานบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017 วัดสุทธาวาส จะจัดงานบำเพ็ญบุญวันมาฆบูชา จัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ถวายผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณเขมชาติ คุณมณฑาทิพย์ ชำนาญรบ เป็นประธานจัดงาน และประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org
วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017 เวลา 09:00-15:00

สถานที่

วัดพรหมคุณาราม อริโซน่าAZ

Topic :ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสตมวาร(100 วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2017 ตั้งแต่เวลา 9.00am ที่ วัดพรหมคุณาราม อริโซน่า โดยมีพิธีทางศาสนา สวดมาติกาบังสุกุล สวดอภิธรรม ทำบุญตักบาตร
วันที่ 9 มกราคม 2017 - 8 ธันวาคม 2016 ตั้งแต่เวลา 06:30

สถานที่

ไทยแลนด์พลาซ่า5321 Hollywood Blvdl,, Los Angeles, CA 90027

Topic :ราตรีสปาประสานใจ

สมาคมนวดไทย และสปาแห่งสหรัฐอเมริกา ขอเชิญร่วมงาน ราตรีสปาประสานใจ โดยคณะนักร้องกิตติมศักดิ์ และเพื่อนร่วมอาชีพสปา บัตรราคา 59 เหรียญ ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ ร้านนุช - คุณวรนุข 323-229-0404 คุณมงคล 323-229-2758 คุณกนิษฐา 626-434-9419
วันที่ 31 ธันวาคม 2016 - 1 มกราคม 2017 ตั้งแต่เวลา 20:00

สถานที่

วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์3687 Fleming Street, Riverside, CA 92509

Topic :สวดมนต์ข้ามปี

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ปี 2560 วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ จะจัดสวดมนต์ข้ามปีในคืนวันเสาร์ที่ 31 เริ่มตั้งแต่ 2 ทุ่มถึงเที่ยงคืน และวันที่ 1 มกราคม จัดทำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณประดิษฐ์ คุณดวงตา รุ่งธีระกุล เป็นประธานจัดงาน และประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน ณ วัดสุทธาวาส 3687 Fleming Street, Riverside, CA 92509-1018 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: 951-360-3795, 951-360-3495 ท่านสามารถติดตามข่าวสารของทางวัดได้ที่ https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org
วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2016 ตั้งแต่เวลา 20:00

สถานที่

วัดสุทธาวาส3687 Fleming St, Riverside, CA 92509

Topic :ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญวันขึ้นปีใหม่

วัดสุทธาวาส ขอเชิญชวนท่านสาธุชนมาร่วมบำเพ็ญบุญงานวันขึ้นปีใหม่ สวดมนต์ข้ามปีทำดีข้ามวัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว ในวันที่ 31 ธันวาคม 2016 ตั้งแต่เวลา 8.00pm
วันที่ 31 ธันวาคม 2016 - 1 มกราคม 2017 ตั้งแต่เวลา 18:30

สถานที่

วัดป่าธรรมชาติ ลาพวนเต้14036 E Don Julian Rd.,, Puente, CA 91746

Topic :ขอเชิญพุทธศาสนิกชน สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 ณ วัดป่าธรรมชาติ ลาพวนเต้

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ร่วมสวดอิติปิโส 108 จบ ร่วมรับพรปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถวายภัตตาหาร รับศีล ฟังธรรม และทอดผ้าป่าสามัคคี เริ่ม 9.00 13.00 น. ประธานจัดงาน คุณสุภาพ เจียรวนนท์ ประธานผ้าป่า คุณแม่กันยาทิพย์ และคุณวันทนา ชลานุเคราะห์
วันที่ 31 ธันวาคม 2016 - 1 มกราคม 2017 เวลา 20:00-12:00

สถานที่

วัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์3687 Flemming Street,, Riverside, CA 92509

Topic :เชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๐ และร่วมตักบาตรเนื่องในวันปีใหม่ ณ วัดสุทธาวาส

ทางวัดสุทธาวาส ขอเชิญชวนเหล่าพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ ของคืนวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ตั้งแต่เวลา ๒ ทุ่ม จนถึง เที่ยงคืน และ จัดให้มีการทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม และถวายผ้าป่าสร้างโรงทานวิเทศธรรมคุณ โดยมีคุณประดิษฐ์ และคุณดวงตา รุ่งธีระกุล เป็นประธานจัดงาน และประธานทอดผ้าป่า จึงขอเชิญเหล่าพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมงาน และร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.​951-360-3795 และ 951-360-3495 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.or
วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2016 ตั้งแต่เวลา 18:30

สถานที่

ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ Royal Thai Consulate General611 North Larchmont Blvd., Los Angeles,, CA 90004

Topic :เชิญชมละคร "ถนนสายกลับบ้าน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท"

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเรียนเชิญชมละคร "ถนนสายกลับบ้าน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท" โดยคณะนักเรียนจากบ้านเรียนละครมรดกใหม่ มูลนิธิกุมุท จันทร์เรือง นำโดยอาจารย์ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง เพื่อเทิดพระเกียรติรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิภลอดุลยเดช ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งสำรองที่นั่งได้ที่ kenny.y@thaiconsulatela.org ภายในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 การแต่งกาย : สุภาพ ไว้ทุกข์ จึงเรียนมาเพื่อทราบ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 8 ธันวาคม 2559
วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2016

สถานที่

สถานกงสุลใหญ่ ฯ ลอสแองเจลิส611 North Larchmont General, Los Angeles, CA 90004

Topic :สถานกงสุลใหญ่ ณ ลอสแองเจลิส ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพมาตราฐานฝีมือแรงงานไทย สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน ๔๐ คน

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส ได้รับแจ้งจากกระทรวงแรงงานขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมศักยภาพสร้างมาตราฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ตามนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก จัดอบรมและทดสอบผู้ผ่านมาตรฐานฝืมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑ ทั้ง ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จำนวน ๔๐ คน ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ แจ้งรายชื่อเพื่อรวบรวมประสานกับกระทรวงแรงงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณสุทธิดา ทองดี (๓๒๓) ๙๖๒-๙๕๗๔ ต่อ ๒๐๔ หรืออีเมลล์ suttida.t@thaiconsulatela.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016 ตั้งแต่เวลา 09:30

สถานที่

วัดสุทธาวาส3687 Fleming Street, Riverside, CA 92509

Topic :งานทำบุญอุทิศครบ 50 วัน ถวายเป็นพระราชกุศล

งานทำบุญอุทิศครบ 50 วัน ถวายเป็นพระราชกุศล: วัดสุทธาวาส จะจัดงานทำบุญวันพ่อ อุทิศครบ 50 วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016 นี้ จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2016 เวลา 09:30-13:00

สถานที่

วัดป่าธรรมชาติ ดอนจูเลี่ยนCA

Topic :ตรวจสุขภาพ ฟรี!!!

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม นี้ที่วัดป่าธรรมชาติ ดอนจูเลี่ยน มีตรวจสุขภาพ ป้องกันโรคไวรัสตับ บีและ ซี ความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ฟรี เริ่มเวลา 9.30 น-1.00 น. จากศูนย์เอเชี่ยน แปซิฟิค เฮลท์แคร์ เวนเจอร์ นิตยา โชติรโส ร่วมกับ คุณ ก้อย ภาราดา Professor, Nursing School of Azusa Pacific University & Asian Pacific Liver Center of Los Angeles.
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 ตั้งแต่เวลา 09:00

สถานที่

วัดไทยซันวัลเล่ย์12866 Osborne St., Pacoima, CA 91331

Topic :ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญ ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลปี 2016

เพื่อสมทบทุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และ สำหรับเป็นกัปปิยภัณฑ์อุปถัมภ์พระนักเผยแผ่ ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2016 ณ วัดไทยซันวัลเล่ย์ ตั้งแต่เวลา 9.00am 12866 Osborne St. Pacoima, CA 91331 Tel 818-770-8033, 818-814-5444
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2016

สถานที่

ร้านอาหาร คุณชาย3650 S Decatur Blvd #1,, Las Vegas, NV

Topic :โชว์พิเศษ คาบาเรต์ สุดมันส์ จาก TAO SHOW

ขอเชิญพบกับ “คุณชาย แอนด์ ฟลาย ปาร์ตี้" ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน นี้ แน่นอน และพบกับ โชว์พิเศษ คาบาเรต์ สุดมันส์ จาก TAO SHOW บัตรราคา 25 ดอลลาร์ (บัตรแต่ละใบมีมูลค่าส่วนลดค่าอาหาร 5 ดอลลาร์ เมื่อท่านนำกลับมาทานอาหารที่ร้านอาหารคุณชาย มูลค่าส่วนลดไม่สามารถแลกเป็นเงินสด และหากใช้ไม่ครบตามจำนวน ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้เช่นกัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านอาหาร คุณชาย 3650 S Decatur Blvd #1, Las Vegas, Nevada 702-912-1206
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2016 ตั้งแต่เวลา 09:30

สถานที่

วัดสุทธาวาส3687 Fleming Street,, Riverside, CA 92509

Topic :งานทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน – ลอยกระทง

วัดสุทธาวาส จะจัดงานทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน และลอยกระทง หาทุนสร้างโรงทานอาหาร ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559 นี้ จึงขอเชิญสาธุชนร่วมบุญสร้างโรงทานอาหารด้วยกัน เริ่มงานตั้งแต่เวลา 09.30 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร: (951) 360-3795, (951) 360-3495 ติดตามข่าวสาร https://www.facebook.com/watsuddhavasa.sbmc, www.suddhavasa.org
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2016 เวลา 09:00-13:00

สถานที่

วัดสุทธาวาส3687 Fleming St, Riverside, CA 92509

Topic :ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญงานวันพ่อ

วัดสุทธาวาส ขอเชิญชวนท่านสาธุชนร่วมทำบุญบำเพ็ญบุญ งานวันพ่อ เพือทำบุญรำลึกถึงพระคุณพ่อ และบุพพการีชน และร่วมพิธีทำบุญอุทิศเป็นพระราชกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2016 ตั้งแต่เวลา 9.00am
วันที่ 22-23 ตุลาคม 2016

สถานที่

วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้139 W. 11th Ave., Escondido, CA 92025

Topic :งานกฐินสามัคคี

วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2016 กำหนดการจะมีการจัดงานตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม เวลา 4 โมงเย็นเป็นต้นไป และในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม ขอเชิญทุกท่านทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ไหว้พระ และรับศีล ร่วมกันตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าเป็นต้นไป โดยมีคณะศิษย์พระมงคลเทพโมลี สาธุชน เป็นเจ้าภาพ และท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพต้นผ้าป่ามหากุศล 49 กอง รายได้ที่ได้เป็นจตุปัจจัยสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัด ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เอสคอนดิโด้ 139 W. 11th Ave., Escondido, CA 92025 โทร. 760-738-6165
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016

สถานที่

The Mayan1038 S.Hill Street., Los Angeles, CA 90015

Topic :The Return of Aof Pongsak

พิมพา ก้อนคำ ผู้จัดงาน concert ครั้งนี้ขอเชิญชวน เหล่าสาวกของนักร้องเสียงดี ออฟ ปองศักดิ์ จะมาพบปะแฟนเพลงชาวแอลเอ และเมืองใกล้เคียง เมืองเดียวเท่านั้นในอเมริกา จะจัดขึ้นที่ The Mayan 1038 S.Hill Street. LA CA 90015 ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2016 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 323-868-949. 909-575-7256 วันนี้ถึง 16 september 2016 ทางผู้จัด ได้จัดจำหน่าย บัตรPresales ของงานครั้งนี้ในราคาพิเศษ จากราคา $75. ลดเหลือ $65 บัตรมีจำนวนจำกัด
12345678910...

Thai Activities Information

วันเริ่มต้น :

 

วันสิ้นสุด :

 

เวลา :

:To :  :

ชื่อกิจกรรม :

 

รายละเอียด :

สถานที่ :

ที่อยู่ :

เมือง :

รัฐ :

ประเทศ :

รหัสไปรษณีย์ :

 

User Information

ชื่อ :

 

นามสกุล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์มือถือ :

อีเมลล์ :


กรุณากรอกตัวอักษรที่ท่านเห็นด้านบน :

 

              
ฉบับที่
351
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข