อเมริกาและแคลิฟอร์เนีย
แอลเอลดค่าเพอร์มิต “สตรีทฟู้ด” เหลือ $27

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : ข่าวดีพ่อค้าแม่ขาย สภาเมืองแอลเอ เห็นชอบลดราคาใบอนุญาตขายของริมถนนแบบ “ฮวบใหญ่” จากใบละ 541 ดอลลาร์ เหลือเพียง 27 ดอลลาร์เท่านั้น

นับจากวันที่ 28 กรกฎาคม ที่จะถึงนี้ ค่าธรรมเนียมขายอาหาร และสินค้าริมถนน หรือ vending permits ของเทศบาลเมืองลอส แอนเจลิส จะปรับลดลงเหลือเพียง 27.51 ดอลลาร์ต่อปี จากเดิมที่เคยสูงถึง 541 ดอลลาร์ ทั้งนี้เพื่อให้บรรดาพ่อค้าริมถน สามารถขอใบอนุญาต เพื่อให้ธุรกิจของตัวเองถูกกฎหมายได้มากขึ้น

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีขึ้นหลังจากที่สภาเมืองลอส แอนเจลิส ลงมติเป็นเอกฉันท์ ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน เห็นชอบกับข้อเสนอลดค่าธรรมเนียมขายของริมถนนในเขตเมืองแอลเอ ให้เหมาะสมกับรายได้ที่เป็นจริงของบรรดาพ่อค้าริมถนนในแอลเอ ซึ่งมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาเมืองฯ มาตั้งแต่ปี 2022 โดยหวังว่าจะทำให้บรรดาพ่อค้าริมถนน ซึ่งส่วนใหญ่ลอบประกอบธุรกิจแบบไม่มีอนุญาต สามารถปรับเปลี่ยนให้ธุรกิจของตัวเองถูกต้องตามกฎหมายได้ง่ายขึ้น

ข่าวบอกว่าค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ ที่ลดจากเดิมไปมากนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการแยกค่าแรงของเจ้าหน้าที่ 22 คนของฝ่ายดูแลถนน (Bureau of Street Services) ออกไปจากค่าธรรมเนียมค้าขายริมถนน

ทั้งนี้ เทศบาลนครลอส แอนเจลิส ผ่านเทศบัญญัติลดโทษของพ่อค้าริมถนน (ที่ไม่มีใบอนุญาต) จากคดีอาญาให้เป็นคดีเล็กน้อยเมื่อปี 2018 โดยมีการประเมินในปีนั้นว่า มีพ่อค้าริมถนนในเขตเทศบาลเมืองแอลเอ ประมาณ 50,000 ราย แต่เพราะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่แพงมาก ทำให้ที่ผ่านมา มีพ่อค้าแม่ขายยื่นขอใบอนุญาตฯ เฉลี่ยปีละประมาณ 944 ใบเท่านั้น.
 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข