Hot News
โลกร่วมเฮ “สมรสเท่าเทียม” ไทยแลนด์

เว็บไซต์ข่าวของ ซีเอ็นเอ็น นำเสนอข่าวใหญ่เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2024 โดยพาดหัวข่าวว่า “ก้าวแห่งประวัติศาตร์ : ไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานของเพศเดียวกัน”

เนื้อข่าวให้รายละเอียดว่าที่ประชุมวุฒิสภา มีมติ 130 ต่อ 4 เสียง (และงดออกเสียง 18 เสียง) เห็นชอบร่างกฏหมายสมรสเท่าเทียม และว่าหลังจากมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 120 วัน ก็จะมีผลบังคับใช้ทันที

“ก้าวแห่งประวัติศาสตร์” ในประเทศไทยตามที่ซีเอ็นเอ็นระบุนี้ ทำให้ไทยเป็นประเทศที่สามในทวีปเอเซีย ต่อจากไต้หวันและเนปาล ที่มีกฎหมายรองรับการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน โดยไตหวัน มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมเมื่อปี 2019 ส่วนเนปาล มีกฎหมายนี้เมื่อปี 2023


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข