ข่าวคนไทยในอเมริกา
"โพโมน่า" เร่ิมประกันรายได้ แจกเดือนละ $500 ยาวปีครึ่ง

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : โพโมน่า เปิดตัวโครงการประกันรายได้ให้ครอบครัวที่มีเด็กเล็กเดือนละ 500 ดอลลาร์ เป็นการให้เปล่าแบบไร้เงื่อนไข ต่อเนื่องกันยาวๆ 18 เดือน

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2024 เมืองโพโมน่า เมืองที่มีประชากรประมาณ 160,000 คนของแอลเอ เคาน์ตี้ ได้แถลงถึงโปรแกรมประกันรายได้สำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็ก (ต่ำกว่าสี่ขวบ) เรียกว่า Household Universal Grants Program หรือ HUG ซึ่งจะมอบเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าและไร้เงื่อนไข (สามารถใช้จ่ายได้ตามอำเภอใจ) เดือนละ 500 ดอลลาร์ต่อเนื่องกัน 18 เดือน ให้กับครอบครัวที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 250 ครอบครัว ทั้งนี้เพื่อยกระดับและความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

โปรแกรมที่เคยประสบความสำเร็จในลองบีช และลอส แอนเจลิส เคาน์ตี้ มาแล้วนี้ ได้เงินมาจากกฎหมาย the American Rescue Plan Act มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ ที่ลงนามโดยประธานาธิบดีโจ ไบเดน เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยเมืองโพโมน่า จะได้รับส่วนแบ่งสำหรับโครงการนี้จำนวน 2.4 ล้านดอลลาร์

นอกจากเงิน 500 ดอลลาร์ต่อเดือนแล้ว ครอบครัวที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยังได้รับความช่วยเหลืออื่นๆ จาก ลอส แอนเจลิส เคาน์ตี้ อีกด้วย

โดยผู้มีสิทธิ์ยื่นใบสมัครรับเงินจากโปรแกรมนี้ จะต้องมีภูมิลำเนาในเมืองโพโมน่า, มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันยื่นใบสมัคร, เป็นพ่อแม่ หรือผู้ดูแลตามกฎหมายของเด็กอายุต่ำกว่า  4 ปี ณ วันยื่นใบสมัคร และจะต้องเป็นครอบครัวที่มีรายได้เท่ากับ หรือต่ำกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ยในพื้นที่ตามมาตรฐานของรัฐบาลกลาง (Federal Poverty Guidelines)

นอกจากผู้ผ่านพิจารณาให้รับเงินประกันรายได้ตามโปรแกรมนี้จำนวน 250 ครอบครัวแล้ว โปรแกรมยังจะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติอีก 350 คน เป็นกลุ่มควบคุม (control group) สำหรับการทำวิจัย โดยกลุ่มนี้จะได้รับเงินตอบแทนเดือนละ 20 ดอลลาร์ต่อเนื่องกัน 18 เดือน และทั้งสองกลุ่ม ยังจะได้รับเงินตอบแทนสำหรับการทำวิจัย (โดยยูซีแอลเอ) อีกรายละ 50 ดอลลาร์อีกด้วย

ทั้งนี้ เมืองโพโมน่าจะเริ่มเปิดรับใบสมัครเข้าร่วมโครงการ HUG ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน นี้ โดยสามารถศึกษารายละเอียดและกรอกใบสมัครได้ที่นี่ (คลิก)
 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข