ข่าวคนไทยในอเมริกา
ผู้ยื่นขอใบเขียวอาจถูกปฎิเสธ หากพบเป็นภาระของรัฐ มีผล 15 ต.ค. 19


วันที่ 15 ตุลาคม 2019 เป็นต้นไปทาง US Citizenship and Immigration Services หรือ USCIS จะออกกฎใหม่ที่เรียกว่า พับลิก ชาร์จ (Public Charge Rule) หรือถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ กฎที่ใช้ในการพิจารณาสำหรับผู้ยื่นขอใบเขียว วีซ่าทำงานหรือขอเปลี่ยนสถานะทางอิมมิเกรชั่นในอเมริกา ว่าผู้ยื่นเหล่านี้จะเป็นภาระทางการเงินของรัฐหรือไม่ 

Public Charge (พับลิก ชาร์จ) เป็นคําที่ใช้โดยเจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่น หมายถึงบุคคลที่ต้องขอความ ช่วยเหลือทางด้านการเงินจากรัฐบาลในการดํารงชีวิต โดยเจ้าหน้าที่จะดูจากหลายๆ ปัจจัย เพื่อพิจารณาว่าบุคคลนั้นๆ มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับความช่วยเหลือ หรือเป็น Public Charge (พับลิก ชาร์จ) หรือไม่ความช่วยเหลือเหล่ามีทั้งโปรแกรมการช่วยเหลือทางการเงิน เช่น โปรแกรมความช่วยเหลือชั่วคราวสําหรับครอบครัวที่ยากลําบาก (Temporary Assistance for Needy Families) และโปรแกรมในเรื่องการรักษาพยาบาลที่บ้านแบบระยะยาวจากรัฐบาล ฯลฯ 

โดยมาตรการของกฎพับลิก ชาร์จนี้ (Public Charge Rule) จะบังคับให้ผู้ยื่นสมัครใบเขียวหรือวีซ่าต่างๆ ต้องกรอกข้อมูลในฟอร์มของ USCIS ซึ่งล่าสุดยังไม่มีการเปิดเผยว่าในแบบฟอร์มแต่ละฟอร์มจะมีการขอข้อมูลอะไรบ้าง แต่คาดการณ์ว่าจะเป็นการขอข้อมูลสนับสนุนเรื่องรายได้และประวัติการขอความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐ ตัวอย่างเช่น Form I-944 (Declaration of Self-Sufficiency) ความยาว 19 หน้า ที่ผู้ยื่นจะต้องใช้กรอกข้อมูลรายได้ ทรัพย์สิน สถานะการเงิน โดยมีการประเมินว่าจะต้องใช้เวลากรอกถึง 4 ชั่วโมง.

นอกเหนือจากฟอร์มดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีฟอร์ม I-485 (แบบฟอร์มขอใบเขียว)  I-539 (แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถานะ)  I-864 (แบบฟอร์มรับรองรายได้ของสปอนเซอร์) และ I-129 (แบบฟอร์มขอสถานะทำงาน H-1B หรือ E2 เป็นต้น) ที่จะมีการอัพเดพใหม่แต่ยังไม่มีการเปิดเผยเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาว่ามีจุดใดเปลี่ยนแปลงบ้าง  ซึ่งในเว็ปไซค์ USCIS ระบุว่าหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2019 นี้แล้วจะหยุดรับฟอร์มรุ่นเก่า โดยผู้ที่กำลังต้องการยื่นขอใบเขียวหรือวีซ่าทำงานดังกล่าวข้างต้น ควรยื่นเรื่องก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2019 นี้เพื่อลดขั้นตอนการกรอกฟอร์มและการพิจารณาการใช้กฎใหม่ 

หมายเหตุ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะมีการยืนยันอีกครั้งหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2019 นี้ทางเว็ปไซค์ uscis.gov
.
.

 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
28-11-2019 สื่อยักษ์แอลเออาลัย ตลาดบางกอก’ปิดตัว’ (13/15457) 
27-11-2019 ร้านไทยเวกัสถูกวิพากษ์หนัก ผลักภาระเฮลท์แคร์ให้ลูกค้า (1/12580) 
27-11-2019 ลูกค้าแน่น’ร้านไทยไทย’ ให้กำลังใจหลังถูกเหยียด (0/2651) 
20-11-2019 บทความหน้าสาม : 20 ปี 'ไทยทาวน์' ก้าวสำคัญที่เดิมพันอนาคตชุมชนไทยในลอส แอนเจลิส (3/1128) 
20-11-2019 ดาราคู่กรณี’เควิน สเปซี่’ ประกาศหมั้นกับ’หนุ่มไทย’ (0/10586) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
480
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข