ข่าวเด่นเมืองไทย
ข่าวเด่นเมืองไทย
สมเด็จพระสันตะปาปา เสด็จเยือนไทยปลายปี

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : สำนักวาติกันประกาศ สมเด็จพระสันตะปาปาจะเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย 62

วันที่ 13 กันยายน ที่อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อาร์ชบิชอป อพอล ชาง อิน นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย และพระคาร์ดินัล ฟรังซิสแซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อ่านประกาศวาติกัน เรื่อง สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเสด็จราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของรัฐบาลไทย และสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาส เชิญเฉลิมฉลอง 350 ปี แห่งการสถาปนามิสซังสยามและฉลอง 50 ปี แห่งสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและนครรัฐวาติกัน ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย. 2562

ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการ สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในการเสด็จเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีความโสมนัสอย่างยิ่ง สำหรับการจาริกเพื่อสันติภาพและเสวนาระหว่างศาสนา กับผู้นำศาสนาต่างๆ ในประเทศไทย ในการนี้ จะทรงประกอบพิธีมิสซา 2 ครั้ง คือ พิธีมิสซาสำหรับคริสตชนคาทอลิกทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่จำนวน 388,468 คน จาก 11 เขตศาสนปกครอง อีกทั้งทรงเยี่ยมเยียนคริสตชนในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 20-23 พ.ย.62

จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส จะเสด็จต่อไปเยือนประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 23-26 พ.ย.โดยจะเสด็จเยือนกรุงโตเกียว เมืองนางาซากิและเมืองฮิโรชิมา กำหนดการต่างๆ ของการเสด็จเยือนโดยละเอียดจะประกาศให้ทราบต่อไป 

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นประมุขโรมันคาทอลิก องค์ที่ 2 ที่เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทยอย่างเป็นทางการในรอบ 35 ปี นับจากสมเด็จสันตะปาปาจอห์น ปอล ที่ 2 เสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย ในฐานะพระราชอาคันตุกะ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2527

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
480
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข