Hot News
ความเสียหายที่มองเห็นจากห้วงอวกาศ

ภาพถ่ายจากอวกาศ โดยองค์การนาซ่า นำออกเผยแพร่เมื่อวันที่ 21พฤศจิกายน แสดงให้เห็นชัดถึงความเสียหายที่เกิดจากไฟป่าวูลซีไฟร์ ในเวนทูร่า และแอลเอ เคาน์ตี้ ต่อเนื่องกัน 13 วันก่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงได้ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยความเสียหายแผ่ขยายในพื้นที่เกือบ 100,000 เอเคอร์

ภาพถ่ายดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่าอันตรายใหญ่หลวงที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีฝนตกในปริมาณที่มากพอ เพราะพื้นที่บนภูเขาและเนินเขาที่ปราศจากพืชคลุมผิวดิน และมีสิ่งปรักหักพังและซากเผาไหม้จำนวนมหาศาล อุดตันการท่อระบายน้ำ อาจจทำให้เกิดดินถล่ม หรือน้ำท่วมเฉียบพลันได้อย่างง่ายดายอีกด้วย.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 47

Point received and well taken, when I disagree its not a reason to argue. No problem at all.
Fake Handbags And Purses http://www.handbaglouisvuitton.top

 • ¼ÙéÊè§: Fake Handbags And Purses
 • 172.245.60.231 Mar 12, 2019 @04:11 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 46

Good topic, I think with u blogs should have texts on as blogs are giving a view of the writer & after getting chats from critics, he can get a much better version of the point of view she has talked.
vivienne westwood wallets http://www.viviennewestwoodu.com

 • ¼ÙéÊè§: vivienne westwood wallets
 • 206.41.179.132 Mar 12, 2019 @11:48 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 45

Good thorough ideas here.Id like to suggest taking a look at things like graphic bomb. What do you think?
Monsoon boots http://www.valeantino.com

 • ¼ÙéÊè§: Monsoon boots
 • 104.160.11.20 Mar 12, 2019 @04:52 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 44

Thanks for getting the time to discuss this, I really feel strongly about it and seriously reading excellent on this subject. If doable, as you obtain expertise, would you mind updating your websites with considerably more tips? It truly is very valuable for me.
pjs jackets http://www.parajumpersajacketoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: pjs jackets
 • 23.94.32.206 Mar 11, 2019 @10:39 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 43

Affiliate marketing is one of the most effective and powerful ways to earn money online. This type of program gives everyone the opportunity to make a profit through the Internet. Since these affiliate marketing programs are easy to join, implement and pay for the Commission on a regular basis, more people are now willing to be part of this type business.
Parajumpers coats http://www.parajumperspjstore.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers coats
 • 23.94.32.206 Mar 11, 2019 @05:33 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 42

Good thorough ideas here.Id like to suggest taking a look at things like graphic bomb. What do you think?
Malone Souliers Pumps http://www.shoestore.top

 • ¼ÙéÊè§: Malone Souliers Pumps
 • 206.41.179.108 Mar 11, 2019 @09:52 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 41

You are not the average blog writer, man. You certainly have something powerful to add to the net. Such a great blog. Ill be back for more.
karen millen shoes http://www.karenmillien.com

 • ¼ÙéÊè§: karen millen shoes
 • 207.244.117.181 Mar 11, 2019 @07:14 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 40

Oh man! This site is awesome. How can I make it look like this !?
Hermes birkin http://www.lvhandbag.store

 • ¼ÙéÊè§: Hermes birkin
 • 173.234.100.102 Mar 10, 2019 @09:31 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 39

Only another 50 percent the post is displaying, strange, is this my net browser or the website?
Wholesale Replica Handbags http://www.louisevuitton.top

 • ¼ÙéÊè§: Wholesale Replica Handbags
 • 23.94.32.206 Mar 10, 2019 @09:03 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 38

Your website came up in my research and I'm taken by what you have written on this topic. I am presently extending my enquiry and thus cannot contribute further, nonetheless, I've bookmarked your online world post and will be returning to keep up with any next updates. Just Now love it and gives thanks for tolerating my remark.
herveleger.com http://www.hervelegere.com

 • ¼ÙéÊè§: herveleger.com
 • 107.174.226.201 Mar 10, 2019 @02:00 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 37

Interesting, I am curious what the statistics are on your first point there
Knockoff Designer Bags http://www.bageshop.top

 • ¼ÙéÊè§: Knockoff Designer Bags
 • 207.244.117.184 Mar 10, 2019 @03:25 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 36

I love visiting your content for the reason that you often give us huge posts about computers and technology. exceptional writeup humbling Job once again. I plan to put this internet site in my favorites list. I think I shall subscribe to the blog feed also
Designer Replica Handbags http://www.louisvuittonbagssale.top

 • ¼ÙéÊè§: Designer Replica Handbags
 • 173.234.100.240 Mar 10, 2019 @12:31 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 35

Ive been searching on the net hoping to get some ideas on how to get my website coded, your general style and design are amazing. Did you code it yourself or did you get a programmer to get it done to suit your needs?
Hunter Stores http://www.eccoshoes.top

 • ¼ÙéÊè§: Hunter Stores
 • 107.174.228.144 Mar 09, 2019 @04:22 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 34

Heya. I have been questioning if spam comments frustrate authors like they anger me? I whole-heartedly hope that this listing is without spam indefinitely. Thanks for your time. I appreciate your opinion.
Wholesale Replica Handbags http://www.moonsoonvoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: Wholesale Replica Handbags
 • 192.3.143.249 Mar 09, 2019 @06:15 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 33

+1 ))
bcbg cocktail dresses http://www.bcbgmaxazriau.com

 • ¼ÙéÊè§: bcbg cocktail dresses
 • 23.95.204.13 Mar 08, 2019 @10:48 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 32

Awesome Post! I am so glad I found this. This is exactly what I was looking for. Thanks for Sharing. I'll definately visit again!
louis vuitton fake handbags http://www.louisvuittonhandbagse.store

 • ¼ÙéÊè§: louis vuitton fake handbags
 • 107.174.228.149 Mar 08, 2019 @08:16 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 31

Distinguished website blog, Talented comments that I can take on board. Im shifting forward and might apply to my present job as a pet sitter, which is very enjoyable, however I have to additional grow expand. All the Best
Russell And Bromley wedges http://www.fashionsoutnet.com

 • ¼ÙéÊè§: Russell And Bromley wedges
 • 207.244.117.182 Mar 08, 2019 @10:25 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 30

Hai bisogno di sesso gratis guarda questo sito!! Troie a non finire!!
vivienne westwood sale http://www.viviennewestwoodoutletsale.com

 • ¼ÙéÊè§: vivienne westwood sale
 • 206.41.179.30 Mar 08, 2019 @09:19 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 29

I admire the valuable information you offer in your articles. I will bookmark your blog and have my children check up here often. I am quite sure they will learn lots of new stuff here than anybody else!
Ted Baker http://www.giueseppezanotti.com

 • ¼ÙéÊè§: Ted Baker
 • 104.160.11.20 Mar 08, 2019 @12:33 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 28

Great to be going to your weblog again, it continues to be months for me. Properly this article that ive been waited for so long. I want this post to total my assignment inside the school, and it has exact same subject with your post. Thanks, good share.
air force para jumpers http://www.parajumpersejacketoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: air force para jumpers
 • 172.245.60.231 Mar 07, 2019 @07:55 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 27

That is How much time do you spend updating this blog every day? I wish every blogger paid so much attention to their blogs.
Vivienne Westwood Sunglasses http://www.viviennewestwoodsonlineshop.com

 • ¼ÙéÊè§: Vivienne Westwood Sunglasses
 • 207.244.117.181 Mar 07, 2019 @02:52 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 26

Hey, your blog is very interesting.. Plus it was something I can definitely relate to Ill constantly visit to your blog therefore i hope you continue making fun and interesting posts exactly like it ^_^
Cheap Handbags http://www.paulsmithtedbakeroutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: Cheap Handbags
 • 204.44.77.145 Mar 07, 2019 @06:09 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 25

This can be a truly good study for me, Should confess that youre one of the very best bloggers I ever saw.Thanks for posting this informative write-up.
Ted Baker Handbags http://www.giueseppezanotti.com

 • ¼ÙéÊè§: Ted Baker Handbags
 • 104.160.11.20 Mar 07, 2019 @04:54 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 24

hiya all, I was just checkin out this blog and I really love the basis of the article, and have nothing to do, so if anyone would like to to have an engrossing discussion about it, please contact me on yahoo, my name is tim posali
Ted Baker Womens Clothing http://www.tedbakerusale.com

 • ¼ÙéÊè§: Ted Baker Womens Clothing
 • 192.3.143.249 Mar 06, 2019 @06:49 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 23

What made you think about such a topic. Its funny I am not the only one that feels that way about it. Keep it up!
Parajumpers Gobi http://www.parajumperus.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Gobi
 • 107.174.228.149 Mar 06, 2019 @04:33 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

Hey good weblog, just looking around some blogs, appears a fairly great platform youre making use of. Im presently using Wordpress for a few of my web sites but looking to change 1 of them more than to a platform similar to yours as a trial run. Something in particular youd suggest about it?
para jumpers jacket from aliexpress http://www.parajumperjacketoutlets.com

 • ¼ÙéÊè§: para jumpers jacket from aliexpress
 • 206.41.179.166 Mar 06, 2019 @09:13 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 21

Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wanted to say that Ive truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I'll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!
Vivienne Westwood Watches http://www.viviennewestwoodsonlineshop.com

 • ¼ÙéÊè§: Vivienne Westwood Watches
 • 172.245.60.236 Mar 06, 2019 @03:24 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 20

I just added this page to my favorites. I really like reading your posts. Ty!
parajumpers kodiak http://www.parajumperpjs.store

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers kodiak
 • 23.95.81.55 Mar 05, 2019 @11:21 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

I'm often to blogging and i in actual fact respect your content. The article has actually peaks my interest. I'm going to bookmark your page and preserve checking for brand new information.
women Herve Leger http://www.bcbgdressesaleoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: women Herve Leger
 • 206.41.179.132 Mar 05, 2019 @02:35 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

Norbert Prey
Giuseppe Zanotti handbags http://www.giuseppeszanotti.com

 • ¼ÙéÊè§: Giuseppe Zanotti handbags
 • 207.244.117.184 Mar 05, 2019 @01:49 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

Actually diggin what you have been posting here lately. Id love to see you continue with much more of this. Bookmarked!
russell and bromley sale mens shoes http://www.russellandbromleyuk.com

 • ¼ÙéÊè§: russell and bromley sale mens shoes
 • 172.245.60.236 Mar 05, 2019 @04:12 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 16

Wiodaca role przejal w polowie lat 90. HTML Help, czy szablonowy struktura pomocy w aplikacjach Windows 95 tudziez jego nastepcow. Bazujac na dokumentach HTML, nadawal sie zgola az do tworzenia ksiazek elektronicznych, co zawdzieczal sila utworzenia dobrego systemu nawigacyjnego, skorowidza badz systemu wyszukiwawczego. tez tudziez tutaj zbytnio ostateczna postac odpowiada kompilator Microsoftu, oddanie zreszta niedobry, gdyz nie potrafiacy skompilowac rozmaitych formatow multimediow. nie predzej stosowanie pewnych sztuczek pozwalalo wkomponowac sposrod archiwami dodatkowe formaty, m.in. PDF.
bcbg boots http://www.bcbgmaxazeria.com

 • ¼ÙéÊè§: bcbg boots
 • 206.41.179.225 Mar 05, 2019 @12:56 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

faves, since I was here were a few. Well another article that will work out just fine. I need this article just finishing up, fortunately for me it is on a similar subject as this post. Glad, have a good one.
Russell and Bromley Shoes http://www.russellandbromley.shop

 • ¼ÙéÊè§: Russell and Bromley Shoes
 • 173.234.100.240 Mar 04, 2019 @05:43 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

Wow, this is very interesting to read. Have you ever considered submitting articles to magazines?
Sisco And Berluti http://www.berlutishoesoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: Sisco And Berluti
 • 173.234.100.86 Mar 04, 2019 @11:57 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

I adore this web site except for Could not really download your pictures. I am utilizing a laptop computer in case it helps. Nonetheless many thanks!!
louis vuitton fake handbags http://www.pierrehardye.com

 • ¼ÙéÊè§: louis vuitton fake handbags
 • 172.245.60.236 Mar 04, 2019 @07:45 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

mistime tollgate sessio Selia vennera bobsleigh technomancer florus crippled
bcbg boots http://www.bcbgmaxazriae.com

 • ¼ÙéÊè§: bcbg boots
 • 207.244.117.182 Mar 03, 2019 @11:44 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

I've been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of space Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web siteReading this information So i'm glad to convey that Ive a very just right uncanny feeling I discovered just what I neededI most indisputably will make certain to don't put out of your mind this website and give it a look on a constant.
Michael Kors outlet http://www.louisvuittonbagssale.top

 • ¼ÙéÊè§: Michael Kors outlet
 • 104.160.11.20 Mar 03, 2019 @10:00 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

Were a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to paintings on. You have done a formidable job and our whole neighborhood shall be grateful to you.
Bordelle online http://www.shopuviviennewestwood.com

 • ¼ÙéÊè§: Bordelle online
 • 204.44.77.179 Mar 03, 2019 @12:26 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

This information is really good and I will say will always be helpful if we try it risk free? So if you can back it up ? That will really help us all. And this might bring some good repute to you. The diet of human beings prior to the arrival of agriculture, technology and civilization is known as the Paleolithic Diet !! This Stone Age diet, in short, consisted of mainly lean red meat and vegetables. In this type of diet animal meat is consumed in large quantities and 45 to 65% of the energy needed by the body is derived from it. Over and over again, life expectancy studies related to diet, including by the World Health Organization (WHO), have concluded that Americans and Europeans would do better to eat more like third world peoples as the options provided by their additional wealth have most often lead to poor nutritional choices. This is the same basis for the USDA based their popular food pyramid in 1994 !! Researchers at Harvard have only suggested perhaps tweaking the food pyramid by replacing some dairy products and read meat with more fruits, vegetables, and fish while also emphasizing the importance of improving the ratio of “good” to “bad” cholesterol, Plus, exercise not only makes weight loss much easier, but also lowers blood glucose levels, decreases blood pressure, improved circulation, and increases one's metabolism. Good regular sleep patterns are also just as important. Diets based on USDA recommendations include DASH, American Diabetic Assoc, Weight Watchers, and Jenny Craig When children understand how important “real food” is and where the natural ingredients of our food come from, they will increase the general population's appreciation for preserving our natural environment and limiting toxins and polluting processes in our world. We may even trend back to the time when people stepped outside their homes to interact with family and neighbors in home and community gardens and block-party barbeques? Does anybody even remember how nice those da

 • ¼ÙéÊè§: Paul Smith online
 • 173.234.100.86 Mar 03, 2019 @11:36 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

Very nice post,Excellent post with some good info
vivienne westwood jewellery http://www.vivienneuwestwood.com

 • ¼ÙéÊè§: vivienne westwood jewellery
 • 104.160.11.20 Mar 03, 2019 @02:52 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

Fairly insightful publish. Never believed that it was this simple after all. I had spent a great deal of my time looking for someone to explain this topic clearly and you're the only one that ever did that. Kudos to you! Keep it up
Russell And Bromley bags http://www.hunterbootse.com

 • ¼ÙéÊè§: Russell And Bromley bags
 • 206.41.179.132 Mar 02, 2019 @05:13 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

Thank you for an additional terrific write-up. Exactly where else could anyone get that kind of details in this kind of a ideal way of writing? Ive a presentation subsequent week, and Im to the appear for this kind of information and facts.
parajumpers jacket http://www.parajumpersejacketoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers jacket
 • 172.245.60.236 Mar 02, 2019 @07:24 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

Personally Im impressed by the quality of this. Usually when I find stuff like this I stumble it. This article probably wont do well with that crowd. Ill look around and find another article that may work.
Fake Handbags And Purses http://www.jack-wolfskine.com

 • ¼ÙéÊè§: Fake Handbags And Purses
 • 173.234.100.119 Mar 01, 2019 @09:35 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

Hi, I just read texts on your blog and I became interested in the topic. I like your article and I am thinking whether I could use your words in my work? Would it be probable? If yes, please contact with me. Thank you.
Louis Vuitton Online Store http://www.paulsmithtedbakeroutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton Online Store
 • 204.44.77.145 Mar 01, 2019 @11:59 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

I was researching from the internet for some information since yesterday night and I at long last found what i was looking for! This is a excellent weblog by the way, however it seems to be a little hard to see from my tmobile phone.
Chanel Handbags http://www.louisvuittonubags.store

 • ¼ÙéÊè§: Chanel Handbags
 • 207.244.117.184 Mar 01, 2019 @02:21 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

I dont know if I see where you are comming from, but do indeed elaborate a little more. Thanks
Malone Souliers Mules http://www.malonesoulierse.top

 • ¼ÙéÊè§: Malone Souliers Mules
 • 173.234.100.125 Feb 28, 2019 @05:28 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

I just came to your blog yesterday and I have been checking it out often. You have a ton of good information on the site and I love the design of the website also. Keep up the great work!
Berluti Sneakers http://www.berlutishoesoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: Berluti Sneakers
 • 172.245.60.246 Feb 28, 2019 @08:15 AM
ฉบับที่
455
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข