SiamtownUS Classifieds

Post ID : 2003000027  Last Updated :10 March 2020, 06:28 PM  
   ด่วน!!! ต้องการขายร้านอาหาร เมือง Mission Viejo ราคา $60,000 ราคาต่อรองได้  
ค่าเช่า 3,500 ร้านกว้างกำลังตกแต่งใหม่ ติดต่อ 714-987-0136  

Price : เข้าชมครั้งล่าสุด : 6/5/2020 5:54:49 PM
  Number of guest : 60   Post Date : 10 March 2020, 06:28 PM  | IP: 47.51.36.10  
** รหัสผ่านสำหรับแก้ไขประกาศ **


  

* โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวท่านเองQuestions? Call support 24/7 1.800.494.1798
ฉบับที่
480
siamtownus newspaper