Hot News
กฎหมายแบน “ค่าธรรมเนียมขยะ” มีผลเดือนหน้า

นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2024 กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ห้ามไม่ให้ร้านอาหารและธุรกิจต่างๆ แอบคิดค่าธรรมเนียมแองแฝง ซึ่งเรียกกันแพร่หลายว่า ค่าธรรมเนียมขยะ หรือ junk fees จะเริ่มมีผลบังคับใช้

ในส่วนของร้านอาหาร ซึ่งมักตั้งค่าธรรมเนียมขยะแบบต่างๆ เช่น แทนคำขอบคุณ (gratuity fee) หรือค่าธรรมเนียมกองทุนประกันสุขภาพคนงาน หรือสวัสดิการคนงาน ฯลฯ นั้น กฎหมายให้ทางเลือกสองทาง หนึ่งคือระบุให้ชัดเจนบนเมนู หรือติดประกาศที่เห็นได้ชัดเจนในร้าน ว่าทางร้านคิดค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง และคิดกี่เปอร์เซ็นต์ของค่าอาหาร และสองคือให้รวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวไว้ในราคาอาหารบนเมนูเลย

ในส่วนของธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่ร้านอาหารนั้น กฎหมายห้ามไม่ให้คิดค่าธรรมเนียมขยะที่เรียกรวมๆ ว่า service charges หรือ fees แบบต่างๆ ที่ผู้บริโภคมักถูกบังคับให้จ่ายเมื่อใช้บริการในระบบออนไลน์ ทั้งการซื้อบัตรชมกีฬาหรือคอนเสิร์ต, การจองโรงแรม และการสั่งอาหาร ฯลฯ โดยกฎหมายบอกว่าหากธุรกิจจำเป็นต้องต้องคิดค่าธรรมเนียมเหล่านี้ ก็ให้รวมเอาไว้ในราคาสินค้า (หรือบริการ) เลย

ในส่วนของค่าธรรมเนียมใช้บัตรเครดิต ที่ธุรกิจมักบังคับใช้กับลูกค้าที่จ่ายด้วยบัตรเครดิต ซึ่งถือเป็นค่าธรรมเนียมขยะเช่นกันนั้น แม้จะไม่ได้ระบุเอาไว้ในกฎหมายฉบับนี้ แต่ก็ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเช่นกัน ตามกฎหมายที่มีบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 1985 (Civil Code section 1748.1)

ข่าวบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้บังคับให้ธุรกิจในแคลิฟอร์เนียต้องลดราคาสินค้าหรือบริการลง แต่ต้องการให้ “ซื่อสัตย์” กับผู้ใช้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบแน่นอนถึงราคาที่จะต้องจ่ายก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข