Hot News
เมืองพาซาดีน่า “ปรับ” คนไม่จูงหมา 500 เหรียญ

ตั้งแต่วันพฤหัสฯ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 เป็นต้นไป เมืองพาซาดีน่า จะบังคับใช้เทศบัญญัติ “ห้ามปล่อยสุนัขวิ่งเล่นในสถานที่สาธารณะโดยไม่มีสายจูง” ยกเว้นในสวนสาธาณะสำหรับสุนัข (Dog Park) ที่เทศบาลอนุญาตเอาไว้เพียงสองแห่ง คือ Alice’s Dog Park (ใน Viña Vieja Park) และ Playhouse Village Dog Park เท่านั้น

เทศบัญญัติ ที่ระบุว่าเป็นไปเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสวนสาธารณะทุกคนนี้ กำหนดโทษสำหรับเจ้าของสุนัขที่ฝ่าฝืนเอาไว้ว่า อาจถูกปรับสูงถึง 500 ดอลลาร์ โดยองค์กรเอ็นจีโอชื่อ Pasadena Humane จะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่นฉบับนี้ รวมถึงจะรับหน้าที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับความจำเป็นของสายจูงสุนัขด้วย

นอกจากจะเป็นการป้องกันสุนัขกัดคนแล้ว เทศบัญญัติฉบับนี้ยังป้องกันเหตุการณ์สุนัขกัดกันเอง ซึ่งถือเป็นอันตรายสำหรับสุนัขขนาดเล็ก อีกทั้งเป็นการป้องกันอุบัติเหตุสุนัขถูกรถชนด้วย

ข่าวบอกว่ากฎหมายท้องถิ่นฉบับนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนทั่วไป หากพบเจอการปล่อยสุนัขให้วิ่งเพ่นพ่านในที่สาธารณะโดยไม่มีสายจูง ให้แจ้งองค์กร Pasadena Humane ที่หมายเลข 626-792-7151 ต่อ 102.

รายละเอียดเกี่ยวกับเทศบัญญัติของเมืองพาซาดีน่าฉบับนี้ ศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของเมืองพาซาดีน่า (คลิก)


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
597
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข