Hot News
เมืองน้อยในแคลิฟฯให้ “สิทธิตามกฎหมาย” กับสัตว์

เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2023 ที่ประชุมสภาเมืองโอไจ (Ojai) เมืองน้อยในเวนทูร่า เคาน์ตี้ ของรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ลงมติเห็นชอบ 4 ต่อ 1 ผ่านเทศบัญญัติให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ หรือ rights to liberty กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ ถือเป็นเมืองแรกในประเทศ ที่มีกฎหมายลักษณะนี้

เทศบัญญัติฉบับนี้ จะช่วยให้องค์กรที่ทำงานด้านสิทธิสัตว์ เอาผิดกับบุคคลหรือองค์กรธุรกิจที่ใช้แรงงานสัตว์ หรือกักขัง ทุบตี ฯลฯ ได้ง่ายขึ้น หากเกิดขึ้นในเขตเมืองโอไจ โดยข่าวบอกว่า สาระสำคัญของเทศบัญญัติฉบับนี้เน้นถึงการให้ความคุ้มครองเสรีภาพของช้างเป็นหลัก

“เป็นเรื่องที่แย้งไม่ได้เลยว่าช้างต้องทรมานเมื่อถูกริดรอนเสรีภาพ  ซึ่งกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ที่มีอยู่ ไม่สามารถยุติความทรมานนั้นได้”

องค์กร The Nonhuman Rights Project ซึ่งเป็นผู้ผลักดันกฎหมายท้องถิ่นฉบับนี้ แถลงชื่นชมเทศบาลเมืองโอไจ และว่าจะทำงานร่วมกับเทศบาลของเมืองอื่นๆ ทั่วประเทศอเมริกาต่อไปเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพของสัตว์มีความเข็มแข็งและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งประเทศ.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
589
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข