Hot News
เริ่มส่งบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แล้ว

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2023 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส โดยกงสุลใหญ่ฯ ต่อ ศรลัมพ์ ได้เปิดศูนย์เลือกตั้ง ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้สื่อมวลชนและตัวแทนนักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่ในลอส แอนเจลิส เข้าเยี่ยมชมกระบวนการจัดส่งบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตอาณา 13 รัฐทางฝั่งตะวันตกของอเมริกา ซึ่งมีทั้งสิ้น 6,664 ราย

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับเอกสารเลือกตั้ง รวมถึงบัตรเลือกตั้งทั้ง 6,664 ใบจาก กกต. เมื่อค่ำวันจันทร์ที่ 17 เมษายน และเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ระดมกำลังจัดการคัดแยก และทะยอยส่งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตอาณา (ด้วยระบบ piority mail ของไปรษณีย์สหรัฐฯ) ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 เมษายน โดยเชื่อว่าจะส่งออกได้หมดสิ้นภายในวันพฤหัสฯ ที่ 20 เมษายนนี้

โดยกงสุลใหญ่ฯ ต่อ ศรลัมพ์ ย้ำว่า เมื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับบัตรเลือกตั้ง ควรรีบดำเนินการลงคะแนน และส่งกลับมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเร็ว (ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม) ทั้งนี้เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในกรณีไปรษณีย์ล่าช้า หรือเหตุผิดพลาดอื่นๆ อันจะเป็นเหตุให้บัตรเลือกตั้งถูกพิจารณาโดย กกต. ว่าเป็นโมฆะได้

นอกจากนี้ ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเตรียมกล่องรับซองใส่เอกสารสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (ดังภาพ) เอาไว้ที่ห้องทำงานชั้นสองของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่นำซองบัตรเลือกตั้งมาส่งด้วยตัวเองได้.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข