Hot News
ให้ต่ออายุพาสปอร์ต (อเมริกัน) ออนไลน์ได้แล้ว

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แถลงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีแผนจะอนุญาตให้ชาวอเมริกันยื่นขอทำหนังสือเดินทาง รวมถึงการต่ออายุหนังสือเดินทางแบบออนไลน์ได้ โดยจะเริ่มให้บริการนี้ตั้งแต่ต้นปี 2023 เป็นต้นไป

ความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมากนี้ เริ่มต้นจากโครงการนำร่องในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึ่งมีเรื่องที่คั่งค้าง (backlog) เป็นจำนวนมาก โดยในช่วงดังกล่าว การต่ออายุหนังสือเดินทาง อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าห้าเดือน

ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
599
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข