ข่าวลาสเวกัส
โดย ศิวพร ศรีสกุล
ข่าวสังคม ลาสเวกัส

ขอเชิญฟังธรรม เทศไตรมาส โดย พระชัยยันต์ ทินนฺญาโน ประจำวันอาทิตย์ วันที่ 4 กันยายน 2022 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส

และขอเชิญร่วมงานฉลองวัด ครบรอบ 26 ปี พิธีฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ตลาดนัด - ขายอาหาร วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2022 เริ่มเวลา 8.00 - 22.00 น. (8.00 am - 10.00 pm) วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156 Tel. (702) 437-3320

ข่าวฝากจายูท่าห์

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญสืบสานประเพณี บุญข้าวประดับดินและบุญสลากภัตร  วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2022 วัดธรรมคุณาราม ยูท่าห์ 644 E. 1000 N Layton, Utah 84041

งานบุญข้าวประดับดินและงานบุญสลากภัต เป็นงานบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยประเพณีชาวพุทธจะได้จัดปัจจัยไทยทานลงในชลอมหรือตะกร้าพร้อมด้วยชื่อของบรรพชนที่เราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ แล้วน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์ตามประเพณี ทางวัดธรรมคุณาราม  จะได้จัดงานบุญสลากภัตและงานบุญข้าวประดับดินขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกตัญญูกตเวทิตาธรรมแด่บรรพชน และสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการ วันอาทิตย์ ที่  11 กันยายน 2565

10:30 น. ญาติโยมสาธุชนพร้อมกันในอุโบสถ

11:00 น. ไหว้พระรับศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ญาติโยมทำบุญตักบาตรและตั้งต้นผ้าป่า “ผ้าป่าสามัคคีวันข้าวประดับดิน” เพื่อเป็นกองทุนอุปถัมภ์วัด

11:30 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์, ญาติโยมรับประทานอาหารร่วมกัน

13:00 น. ฟังพระธรรมเทศนาเข้าพรรษา และถวายต้นผ้าป่า จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำและรับพร เป็นเสร็จพิธีฯ

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมาร่วมบำเพ็ญกุศล ถวายสลากภัตร สมาทานศีล ฟังเทศน์ ถวายผ้าป่า ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน และขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ฯ
 
 ประมวลภาพ


คณะสงฆ์ในเมืองลาสเวกัส ร่วมลงสังฆกรรมฟังปาฏิโมกข์ จำนวน 16 รูป ณ วัดศรีเจริญธรรม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2022
คุณแม่อรุณี และ คุณขวัญแก้ว อยู่เปี่ยม ทำบุญอุทิศส่วนดุศลครบรอบ 1 ปี ให้กับตุณพ่อ ประดิษฐ์ อยู่เปี่ยม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ณ วัดโพธิญาณ ลาสเวกัส
ร้านไทยเฮ้าส์ ที่ได้นิมนต์พระสงฆ์ จากวัดธรรมคุณาราม ไปฉันเพลที่ร้าน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา
ญาติโยมที่ไปร่วมทำบุญตักบาตร และฟังธรรม ที่วัดธรรมคุณาราม เลย์ตัน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
576
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข