ข่าวลาสเวกัส
โดย ศิวพร ศรีสกุล
ข่าวสังคม ลาสเวกัส

ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสังฆรักษ์ไพเดช โชติมนฺโต ผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวงได้ ในสหรัฐอเมริกา จนได้เป็นพระมหาเปรียญธรรม สมความปรารถนา ทางคณะสงฆ์วัดป่าพุทธยานทาราม เมืองลาสเวกัส พร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกา จัดงานถวายมุทิตาสักการะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส 5320 Kell Ln, Las Vegas, NV 89156 เริ่มเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป


ประมวลภาพ : สมาคมไทยแห่ง ยูท่าห์ ได้ร่วมกับ คณะนาฎศิลป์ไทย และร้านอาหาร ไทยคิดเช่น ร่วมกันจัดงาน Asian Festival in Utah ครั้งที่ 45 ประจำปี 2022  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้าร่วมชมงาน หลายพันคน  ซึ่งประสบความสำเร็จอย่าง งดงาม


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
568
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข