Hot News
อยากได้หลอดดูดสตาร์บัคส์ “ต้องขอ”

นับจากวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2022 พนักงานของสตาร์บัคส์ ทุกสาขาในรัฐแคลิฟอร์เนีย จะไม่ยื่นหรือจัดวางหลอดดูดให้ลูกค้าหยิบได้อีกต่อไป เว้นเสียว่าลูกค้าจะออกปากขอ โดยระเบียบใหม่ดังกล่าวนี้ จะถูกนำมาใช้ทั้งในร้านและระบบไดร์ฟทรู

โดยสตาร์บัคส์ แถลงว่าระเบียบใหม่ของทางร้าน เป็นไปตามกฎหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมของรัฐแคลิฟอร์เนียชื่อ AB1276 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาและลงนามโดยผู้ว่าการรัฐ ต้ังแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา

สาระของกฎหมายของแคลิฟอร์เนียฉบับนี้คือห้ามไม่ให้ร้านอาหาร มอบอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นช้อน-ส้อมพลาสติก หลอดดูด รวมถึงซองเครื่องปรุงรสชนิดต่างๆ ให้กับลูกค้า เว้นเสียแต่ว่าลูกค้าจะเอ่ยออกขอด้วยวาจาเท่านั้น

หากธุรกิจใดฝ่าฝืนกฎหมายที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2022 นี้ ครั้งแรกจะได้รับการเตือน แต่หากไม่ได้รับการแก้ไขจะถูกปรับวันละ 25 ดอลลาร์นับจากวันแรกที่ทำผิด โดยค่าปรับสูงสุดที่ 300 ดอลลาร์. 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
567
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข