Hot News
สแตมป์ขึ้นราคาอีกครั้ง


ไปรษณีย์สหรัฐฯ แถลงเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 ว่าจะมีการปรับราคาดวงตราไปรษณีย์แบบเฟิร์สคลาส ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ ฟอร์เอฟเวอร์ สแตมป์ อีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะปรับจากดวงละ 58 เซ็นต์ เป็น 60 เซ็นต์

ข่าวบอกว่าไปรษณีย์สหรัฐฯ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนภาษีของรัฐบาลกลาง (เพราะเคยมีรายได้และมีผลกำไรเป็นที่น่าพอใจ) จึงประสบสภาพฝืดเคืองทางการเงินอย่างหนัก ในช่วง 14 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่การสื่อสารระบบดิจิตอล เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของประชาชนมากขึ้น และคาดกันว่าการไปรษณีย์สหรัฐฯ จะขาดทุนอีกไม่ต่ำกว่า 110 พันล้านดอลลาร์ภายในสิบปีข้างหน้านี้

ปัญหาอีกอย่างที่ส่งผลกระทบรุนแรงกับสภาพคล่องของไปรษณีย์สหรัฐฯ คือสวัสดิการที่มีให้กับพนักงานปัจจุบัน และพนักงานเกษียณอายุ ทั้งนี้เพราะไปรษณีย์สหรัฐฯ ถือเป็นองค์กรที่มีสวัสดิการดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
567
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข