บทความหน้าสาม
งานในแอลเอ ที่ “จ่ายดีที่สุด” โดยไม่ต้องจบปริญญา

โดย ทีมข่าวสยามทาวน์ยูเอส


เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2022 เว็บไซต์ของเคทีแอลเอ ได้นำเสนอบทความเรื่อง “50 อันดับอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญา และเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในพื้นที่ลอส แอนเจลิส, ลองบีช และอนาไฮมส์” จากการจัดทำของเว็บไซต์ stacker.com


โดย Stacker ให้เหตุผลของการจัดทำบทความชิ้นนี้ว่า เพื้อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกับนักเรียนและผู้ปกครองว่า ช่วงเวลาสี่ปีในสถานศึกษาและค่าเล่าเรียนก้อนโตนั้น บางครั้งก็ไม่จำเป็น หรืออาจถึงขั้น “เปล่าประโยชน์” สำหรับบางสายงาน


“ทันทีที่ย่างก้าวแรกเข้าไปในโรงเรียน นักเรียนไฮสกูลยุคนี้ต่างถูกระดมยิงด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็นของการมีวุฒิการศึกษาขั้นปริญญาตรี ทั้งจากอาจารย์ที่ปรึกษา ครู ผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว เพื่อนบ้าน โค้ช ฯลฯ ซึ่งแน่นอนว่า การสำเร็จการศึกษาสี่ปีในมหาวิทยาลัย ย่อมมีผลดีอย่างน่าอัศจรรย์กับอนาคตการทำงานของนักเรียนส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่กับทุกสายงาน อันเป็นเรื่องที่บางที อาจารย์ที่ปรึกษา หรือเจ้าหน้าที่รับนักศึกษา อาจลืมที่จะพูดถึงไป” บทความระบุ


โดยการจัดทำ 50 อันดับงานรายได้ดีที่ไม่เรียกร้องใบปริญญา นี้ stacker ได้จัดทำจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงาน หรือ Bureau of Labor Statistics (BLS) ซึ่งเป็นหน่วยงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ โดยงานทั้งหมด เรียกร้องเพียงแค่วุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย (hight-school diploma), อนุปริญญา หรือการเรียนเอาวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร หรือใบรับรอง (certificate) ขณะที่บางสายงาน ไม่เรียกร้องวุฒิการศึกษาใดๆ ทั้งสิ้น


โดย “ท็อป 5” ของงานที่มีรายได้สูงสุดในลอส แอนเจลิส เคาน์ตี้ โดยไม่จำเป็นต้องมีวุฒิปริญญาตรี ได้แก่


1 First-line supervisors of firefighting and prevention workers (ทำหน้าที่ดูแลและจัดการตารางงานรายวันของพนักงานดับเพลิงและพนักงานป้องกันการเกิดไฟไหม้)


เงินเดือนของงานนี้ ในพื้นที่ลอส แอนเจลิส, ลองบีช, อนาไฮมส์ อยู่ที่ปีละ 181,340 ดอลลาร์ ถือเป็นรายได้เฉลี่ยที่สูงเป็นอันดับ 2 ของเมืองใหญ่ทุกแห่ง (all meteos) รองจากซานฟรานซิสโก, โอคแลนด์-เฮย์เวิร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย (187,890 ดอลลาร์)

ตำแหน่งงานในพื้นที่ 580 ตำแหน่ง


แต่หากเฉลี่ยทั่วประเทศ อัตราเงินเดือนของงานนี้ จะเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 83,170 ดอลลาร์ และมีตำแหน่งงานทั่วประเทศ 69,000 คน

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ประกาศนียบัตร (Postsecondary nondegree award)


2 First-line supervisors of police and detectives (ทำหน้าที่ดูแลและจัดตารางงานของตำรวจและดีเทคทีฟ) 


เงินเดือนเฉลี่ยต่อปีในพื้นที่ แอลเอ ลองบีช และอนาไฮมส์ อยู่ที่ 170,850 ดอลลาร์ ถือว่าสูงเป็นอันดับ 4 ของเมืองใหญ่ทั้งหมด โดยเมืองที่มีเงินเดือนสูงกว่าคือ San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA ($200,090), San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($182,810) และ Santa Maria-Santa Barbara, CA ($182,720)


ตำแหน่งงานในพื้นที่ 2,070 ตำแหน่ง


หากเฉลี่ยทั่วประเทศ งานนี้จะมีเงินเดือนปีละ 97,180 ดอลลาร์, มีตำแหน่งงานทั่วประเทศ 122,310 ตำแหน่ง


วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ประกาศนียบัตรชั้นมัธยมปลาย (High school diploma) หรือเทียบเท่า


3 นักบินพาณิชย์ (Commercial pilots)


เงินเดือนเฉลี่ยในพื้นที่แอลเอ ลองบีช และอนาไฮมส์ จะอยู่ที่ 150,360 ดอลลาร์ต่อปี ถือว่าสูงเป็นอันดับ 4 ของเมืองใหญ่ทั้งหมด โดยเมืองที่มีเงินเดือนสูงกว่าคือ Sioux City, IA-NE-SD ($153,990), Medford, OR ($152,730) และ Sacramento–Roseville–Arden-Arcade, CA ($152,290)


ตำแหน่งงานในพื้นที่ 2,020 ตำแหน่ง


ส่วนในระดับทั่วประเทศ งานนี้มีเงินเดือนเฉลี่ยปีละ 110,830 ดอลลาร์, มีตำแหน่งงานทั้งหมด 37,120 ตำแหน่ง


วุฒิการศึกษาขั้นต่ำคือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมปลาย (High school diploma) หรือเทียบเท่า


4 ผู้ตรวจการและฝ่ายสอบสวนของสำนักงานดับเพลิง (Fire inspectors and investigators)


ทำหน้าที่ตรวจสอบอาคารบ้านเรือนเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้, เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายท้องถิ่น รวมถึงกฎหมายของรัฐ รวมถึงสอบสวนและรวบรวมข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของเพลิงไหม้หรือเหตุระเบิด


เงินเดือนเฉลี่ยในพื้นที่แอลเอ ลองบีช และอนาไฮมส์ อยู่ที่ปีละ 129,790 ดอลลาร์ ถือว่าเป็นรายได้ที่สูงเป็นอันดับ 1 ของบรรดาเมืองใหญ่ทั่วประเทศ 


โดยเมืองใหญ่ที่มีอัตราเงินเดือนสูงรองจากแอลเอ คือ San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($123,610), Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA ($102,370)


ตำแหน่งงานในพื้นที่ 250 ตำแหน่ง


ในระดับทั่วประเทศ งานนี้มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่ 67,680 ดอลลาร์ต่อปี มีตำแหน่งงานทั้งหมด  14,010 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ประกาศนียบัตร (Postsecondary nondegree award)


5 ดีเทคทีฟและสืบสวนคดีอาชญากรรม (Detectives and criminal investigators)


ทำหน้าที่สืบสวนหาผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดต่อกฎหมายรัฐบาลกลาง กฎหมายระดับรัฐ หรือกฎหมายท้องถิ่น เพื่อป้องกันและคลี่คลายคดีอาชญากรรม


เงินเดือนเฉลี่ยในพื้นที่แอลเอ ลองบีช และอนาไฮมส์ อยู่ที่ปีละ 126,320 ดอลลาร์ ถือว่าอยู่ในอันดับ 4 รองจาก San Francisco-Oakland-Hayward, CA ($127,380), Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV ($127,090) และ Anchorage, AK ($126,530)


ตำแหน่งงานในพื้นที่ 3,890 ตำแหน่ง


หากมองเมืองใหญ่ทั่วประเทศ งานนี้มีอัตราเงินเดือนเฉลี่ยที่ปีละ 89,300 ดอลลาร์ และมีตำแหน่งงานทั้งหมด 105,980 ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษาขั้นต่ำคือประกาศนียบัตรชั้นมัธยมปลาย (High school diploma) หรือเทียบเท่า.


หากต้องการตรวจสอบทั้ง 50 อันดับอาชีพที่ไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญา และเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดของลอส แอนเจลิส สามารถอ่านได้ที่ https://ktla.com/news/local-news/these-are-the-50-highest-paying-jobs-in-the-l-a-area-that-dont-require-a-college-degree/

 
นำเสนอข่าวโดย : ทีมข่าว สยามทาวน์ยูเอส,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
30-01-2023 รายงาน : สรุปเทรนด์ตลาดและธุรกิจปี 2565 ในสหรัฐฯ และแนวโน้มปี 2566 (0/411) 
29-09-2022 เพื่อช่วยบุตรหลานของท่านในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการแสดงออกที่โรงเรียน ให้ดียิ่งขึ้น (0/695) 
29-03-2022 รู้จัก “ส้มซูโม่” ที่กำลังดังเปรี้ยงทาง TikTok (0/1554) 
25-03-2022 แนะนำแผนกสูตินรีเวชของศูนย์เอเชียนแปซิฟิกเฮลท์แคร์เวนเจอร์ (0/504) 
12-03-2022 ว่าด้วย “สปริง ฟอร์เวิร์ด” และเวลาที่หายไปหนึ่งชั่วโมง (0/1051) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
576
siamtownus newspaper
Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข