ข่าวลาสเวกัส
โดย ศิวพร ศรีสกุล และสุนิศา เมาเจรี่
ข่าวลาสเวกัส 470


@ ลาสเวกัส จัดว่าเป็นเมืองใหญ่ของรัฐเนวาดา คนไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก แต่ขณะนี้ไม่มีสมาคมไทย เพราะได้ล่มสลายไปหลายปีมาแล้ว ขนาดผู้ใหญ่ที่ก่อตั้งสมาคมไทยมา คือ ดร.รบชัย เปรมศรีรัตน์ ท่านรับเชิญจากคนไทยที่อยากฟื้นฟูสมาคมไทย ต้องการสรรหาคณะกรรมการชั่วคราว เพื่อจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจของท่านกับกลุ่มชาวลาสเวกัส ผู้อยากเห็นสังคมไทยเป็นปึกแผ่น เสียสละเวลามาประชุมหาทาง ให้เกิดสมาคมไทย แต่ก็มีปัญหาที่ไม่น่าจะมีแทรกเข้ามา จนท่านประกาศวางมืออย่างสิ้นเชิง สังคมไทยลาสเวกัส จึงแตกแขนงออกเป็นกลุ่มต่างๆ กิจกรรมสำคัญๆ มักจัดตามวัด หรือ โดยคณะจิตอาสาที่เข้ามารับภาระ


ความจำเป็นที่เราควรมีสมาคมไทยแห่งลาสเวกัส เพราะ สมาคมไทยต้องเป็นศูนย์กลางของคนไทยในการ ประสานงานกับส่วนราชการ ตลอดจน สมาคม ชมรม องค์กร ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องคนไทย หลายๆคนมักพูดว่า ไม่มีสมาคมไทยก็อยู่ได้ ใช่ แต่อยู่ในสภาพที่คล้ายกับกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย คนส่วนใหญ่เมื่อเขามีปัญหา ต้องการที่พึ่ง จึงจะเห็นความสำคัญของการมีตัวแทน เป็นศูนย์กลาง ทั้งทางข่าวสาร และปัญหาเฉพาะหน้าอื่นๆ คนส่วนใหญ่อาจไม่รู้ว่า เคยมีคนไทย ถูกจับและส่งตัวไปไว้ที่รัฐอื่น ตัวแทนจากสมาคมไทยยุคก่อน คือ คุณ สฤทธิเดช กองสุวรรณ คุณวิชิต น้อยหัวหาด ต้องขับรถนับยี่สิบชั่วโมง ไปเยี่ยมเยียน การมีสมาคมไทยจึงทำให้ทางราชการ เช่นสถานกงสุลใหญ่ และชุมชนไทย มีความใกล้ชิดกัน พี่น้องเกิดปัญหาจำเป็นเฉพาะหน้า สมาคมไทยจะประสานและดูแลกันในเบื้องต้น เพื่อเสนอขอความช่วยเหลือไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว


น่ายินดี ที่คุณประสิทธิ์ เตรียมวงษ์ กับคณะนัดคนรุ่นใหม่ไฟแรงพบปะ พูดคุยหาทางฟิ้นฟูสมาคมไทยอีกครั้ง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องชาวไทยในลาสเวกัส ตลอดจน ผู้มีจิตอาสาเสียสละ พร้อมรับใช้ส่วนรวม คงให้ความร่วมมือ หาแนวทาง เพื่อคุณประสิทธิ์ เตรียมวงษ์ กับคณะสามารถกอบกู้สมาคมไทยจนเป็นผลสำเร็จ อย่าใช้วิธี มือไม่พาย เอาเท้าราน้ำ หากใครทำดี คิดดี เสียสละ ควรสนับสนุนเป็นกำลังใจ ถ้าไม่เห็นด้วย ไม่อยากช่วย ก็ปล่อย ให้พวกเขาทำงาน เผื่อวันหนึ่ง ท่านอาจมองเห็นประโยชน์ แม้ลาสเวกัส จะมีการแยกกันเป็นหลายกลุ่ม เชื่อว่า เมื่อทุกฝ่าย เปิดใจกว้าง ยอมรับกันและกัน ให้ความร่วมมือ ทำงานร่วมกัน สังคมไทยลาสเวกัส คงเป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับชาติอื่นเขา ตราบใดที่หลายคน กลัวการถูกวิพากษ์วิจารณ์ ไม่มีคนริเริ่ม สมาคมไทยก็จะไม่เกิด บัดนี้ มีคนกล้า เสียสละเวลาของตัวเองอาสาทำงาน ใครที่ดีแต่ปาก นิ่งไว้ก่อน 

เมื่อวันพุทธที่ 2 ตุลาคมที่ผ่านมา  ที่ร้านอาหารโอชา ลาสเวกัส จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางตั้งสมาคมไทยแห่งรัฐเนวาดาใต้ ( ลาสเวกัส ) มีผู้เสียสละเวลาเข้าร่วมหารือจำนวน 15 ท่าน คือ

 1.คุณจีรศักดิ์ -คุณชนกพรเปรมวารี

 2.คุณกรรณิการ์ ไชยเรืองเดช

 3.คุณประสิทธิ์ เตรียมวงษ์

 4.คุณสุชีพ ศรีมงคล

 5.คุณฉัตรชัย สุขุมานนท์

 6.คุณกัลยา เพชรจำรัส

 7.คุณเสถียร ชมรอด

 8.คุณชาลี สุพันธุชาติ

 9.คุณวีรนุช  บันทอน

10.คุณสาโรจน์ คชบุญเสริม

11.คุณอนาลัย. มณีวรรณ

12.คุณสุนิศา เมาเจรี่

13 คุณศิวพร ศรีสกุล

14.คุณบัณฑิต ( โน๊ต ) บัวบาน

ที่ ประชุมรับทราบเหตุผล ในการมีสมาคมไทย เพื่อเป็นศูนย์กลางของชุมชนไทย ที่จะทำ ประโยชน์ให้คนไทย ทั้งยังหารือเพื่อตั้งสมาคมไทยอีกครั้ง คณะบุคคลที่เข้าร่วมหารือ มีความเห็นพ้องกันที่จะสรรหากรรมการชั่วคราว เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 จึงลงมติเลือกกรรมการสามท่านคือ

 1. คุณประสิทธิ์. เตรียมวงษ์ รักษาการนายกสมาคม( เฉพาะการ )

 2. คุณวีระนุช. บันทอน  เหรัญญิก

 3. คุณเสถียร.  ชมรอด. เลขานุการ

โดยมีคณะผู้ช่วยทำงานนายกสมาคม คือ คุณบัณฑิต บัวบานกับคุณสาโรจน์ ( ดี เจ ดำ) คชบุญเสริม

ผู้ช่วยงานเหรัญญิก คือคุณกรรณิการ์ ไชยเรืองเดช ผู้ช่วยงานเลขานุการ คุณกัลยา เพชรจำรัส

คณะผู้ร่วมก่อตั้งได้เสียสละบริจาคเงินเป็นค่าจดทะเบียนสมาคม

  คุณ ศิวพร ศรีสกุล $100 คุณอนาลัย มณีวรรณ $60   คุณเสถียร ชมรอด. $50

  คุณวีรนุช บันทอน. $50  คุณกัลยา เพชรจำรัส $50    คุณชนกพร เปรมวารี  $40

  คุณชาลี สุพันธุชาติ $30  คุณประสิทธิ์ เตรียมวงษ์ $20 รวมยอดเงิน $400

ขอขอบคุณผู้เสียสละเพื่อสังคมไทยทุกท่าน และคณะกรรมการ(เฉพาะการ) จะรีบดำเนินการให้เรียบร้อยโดยเร็วและจะแจ้ง ให้สมาชิกรับทราบเป็นระยะต่อไป


ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อรื้อฟื้น และ ก่อตั้งสมาคมไทยของรัฐ เนวาด้า
คุณกรรณิการ์ ไชยเรืองเดช อดีต นายกสมาคมชาวเหนือ ลาสเวกัส
คุณประสิทธิ์. เตรียมวงษ์ รักษาการนายกสมาคม ( เฉพาะการ )
คุณเสถียร.  ชมรอด. เลขานุการ (เฉพาะการ)
คุณวีระนุช. บันทอน  เหรัญญิก (เฉพาะการ) 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
480
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข