ข่าวลาสเวกัส
โดย ศิวพร ศรีสกุล และสุนิศา เมาเจรี่
ข่าวลาสเวกัส 465


@ ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 ณ วัดพุทธภาวนาลาสเวกัส ในวันอังคารที่ 10 กันยายน นี้ เริ่มตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป มีการออกร้าน ขายของ ขายอาหาร ตลอดวัน 10.00 ร่วมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม และถวายทาน 13.00 น. เทศน์มหาชาติ ช่วงเย็นตั้งแต่เวลา  17.00 น. มีดนตรี และการแสดงต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดพุทธภาวนา 2959 W. Gowan Road.North Las Vegas, NV, United States 89032 หรือโทร(702) 648-9975


@ งานบุญ ข้าวประดับดาว คือพิธีร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศล ถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว หรือ ประเพณีฮีดสิบสองคองสิบสี่ ของพี่น้องชาวลาว ที่ได้จัดให้มีขึ้น วัดลาวขันติธัมมาราม เมืองลาสเวกัส เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม ที่ผ่านมา


@ คุณอ้อย นุชรีย์ ศิริบูรณ์ ได้จัดงานครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้กับ คุณแม่อ๋อย นิภารัตน์ ศิริบูรณ์ ที่ร้านอาหาร ไทยเฮาส์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีลูกๆ หลานๆ เครือญาติ ไปร่วมอวยพรเต็มร้าน คุณอ้อย นุชรีย์ ถือว่าเป็นลูกกตัญญูอีกคนหนึ่ง ที่ดูแล ปรนนิบัตรคุณแม่อ๋อยมาตลอด ซึ่งจะเห็นทั้งสองไปไหน มาไหน แบบตัวติดกันทุกครั้ง  เห็นคุณอ้อยที่งานไหน ก็จะเห็นแม่อ๋อย นิภารัตน์ที่นั่นด้วย น้อยครั้งที่จะแยกกันไป คุณอ้อย นุชรีย์ ยังเป็นอีกหนึ่งจิตอาสา ในกลุ่มชมรมไลน์แด๊น ที่มีพี่ใหญ่คือ คุณอารยา วราภิรมย์ เป็นผู้นำกลุ่ม ช่วยเหลืองานสังคมตลอด ทั้งงานบันเทิง ทั้งงานด้านศาสนา แทบจะไม่ขาด 


@ อย่าลืม กงสุลสัญจร วันที่ 7-8 กันยายนนี้ และขอย้ำว่า ท่านที่ต่อพาสปอร์ต กรุณาเตรียมพร้อม ซองและแสตมป์ ที่สำหรับส่งพาสปอร์ต กลับถึงท่าน เนื่องจากทุกครั้งทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านซื้อได้จากทางวัด แต่ครั้งนี้ ไม่สะดวกที่ทางวัดจะจัดเตรียมไว้ จึงขอความกรุณาให้ท่านเตรียมพร้อมมาด้วย จักขอบพระคุณมาก

 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนคนไทยในมลรัฐเนวาดาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ในวันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156402 โทรศัพท์ 702 - 437 - 3320


บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (2) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (3) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (4) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

• ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกเมนู “บริการกงสุลสัญจร” ใต้สไลด์โชว์

และกดเลือกเมนู “นัดหมายกงสุลสัญจร” โดยเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

• โทรศัพท์ 323 – 923 – 9574 อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดป่าพุทธยา นันทารามได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มี การสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับบริการอื่น ๆ (ทุกประเภท) เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ไม่ต้องทำนัดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎรได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 323 – 923 – 9574


พุทธศาสนิกชนพี่น้องลาว ได้นิมนต์ พระสมุหคำผอง เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส ไปในงานบุญ ข้าวประดับดาว ที่วัดลาวขันติธรรมาราม
ญาติโยมชาวลาวที่ไปร่วม  งานบุญ ข้าวประดับดาว ที่วัดลาวขันติธรรมาราม
เนื่องในวันคล้ายวันเกิด แม่อ๋อย นิภารัตน์ศิริบูรณ์ (นั่ง) ขอให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และเป็นที่รักของลูกหลานไปนานๆ
คุณอ้อย (ยืนกลาง) นุชรีย์ ศิริบูรณ์ จัดงานคล้ายวันเกิดให้คุณแม่อ๋อย นิภารัตน์ ที่ร้านอาหาร ไทยเฮาส์
คุณสุนิศา เมาเจรี่ ไปมอบของที่ระลึก คุณแม่อ๋อย นิภารัตน์ ในวันคล้ายวันเกิด 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
480
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข