ข่าวลาสเวกัส
โดย ศิวพร ศรีสกุล และสุนิศา เมาเจรี่
ข่าวลาสเวกัส 464


@ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร และทอดกฐิน ณ. วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 นี้ และขออนุโมทนากับ เจ้าภาพกฐิน คุณ สุวรรณา บุญธรรม Detscher และ Mr. Dwiht Detscher 

@ อย่าลืม กงสุลสัญจร วันที่ 7-8 กันยายนนี้ และขอย้ำว่า ท่านที่ต่อพาสปอร์ต กรุณาเตรียมพร้อม ซองและแสตมป์ ที่สำหรับส่งพาสปอร์ต กลับถึงท่าน เนื่องจากทุกครั้งทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้ท่านซื้อได้จากทางวัด แต่ครั้งนี้ ไม่สะดวกที่ทางวัดจะจัดเตรียมไว้ จึงขอความกรุณาให้ท่านเตรียมพร้อมมาด้วย จักขอบพระคุณมาก 

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ขอเชิญชวนคนไทยในมลรัฐเนวาดาและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ณ เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา ในวันเสาร์ที่ 7 และ วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ วัดป่าพุทธยานันทาราม เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา 5320 Kell Lane, Las Vegas, NV 89156402 โทรศัพท์ 702 - 437 - 3320

บริการกงสุลสัญจรในครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การทำหนังสือเดินทาง (passport) (2) การทำบัตรประจำตัวประชาชน (3) งานนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (4) การให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทางควรทำนัดหมาย เพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรว่าท่านสามารถยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่ (เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินทางไป) ระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้

ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

• ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกเมนู “บริการกงสุลสัญจร” ใต้สไลด์โชว์

และกดเลือกเมนู “นัดหมายกงสุลสัญจร” โดยเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

• โทรศัพท์ 323 – 923 – 9574 อีเมล์ passport@thaiconsulatela.org

ในกรณีที่ท่านมิได้ทำนัดหมายล่วงหน้า ท่านยังสามารถเดินทางไปทำหนังสือเดินทาง (walk-in) ณ วัดป่าพุทธยา นันทารามได้ แต่อาจใช้เวลาในการรอคิวทำหนังสือเดินทาง ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้นัดหมายทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าที่มี การสำรองไว้แล้ว และความสมบูรณ์ของเอกสารที่ท่านต้องเตรียมมาประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

สำหรับบริการอื่น ๆ (ทุกประเภท) เช่น การทำบัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร ไม่ต้องทำนัดหมาย ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎรได้ที่เว็บไซต์ www.thaiconsulatela.org หรือ โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 323 – 923 – 9574 


ปาฏิโมกข์สัญจร ครั้งที่ 2 ของคณะสงฆ์เมืองลาสเวกัส ที่วัดทองธรรมชาติ ลาสเวกัส พระลงฟังปาฏิโมกข์ทั้งหมด 22 รูป
พระอภัย เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเกวัส ไปร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในUSA สมัยวิสามัญ ณ วัดธรรมภาวนา เมืองแองเคอเรจ อลาสก้า
พุทธศาสนิกชน ที่ไปร่วมทำบุญ และฟังสวด ปาฏิโมกข์ ที่วัดทองธรรมชาติ ลาสเวัส
ญาติโยม ที่มาร่วมทำบุญ ถวายเพล ประจำวันอาทิตย์ ที่วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส
ญาติโยมที่มาร่วมปฏิบัตรธรรม ในวันสวดปาฎิโมกข์ ที่วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส
พระสมุห คำผอง เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส ไปร่วมสวดที่วัดพุทธเวียตนาม ลาสเวกัส
พุทธศาสนิกชน ชาววัดธรรมคุณาราม ยูท่าห์ ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึก พระคุณของแม่ 
นำเสนอข่าวโดย : สุภกิจ ภัทรธีรานนท์,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
480
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข