Hot News
เอกอัครราชทูตไทยรับรางวัล Diwali Power of One Award


เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561  มูลนิธิ Diwali องค์กรพัฒนาเอกชนสหรัฐฯ ได้มอบรางวัล Diwali Power of One Award แก่นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่อดีตเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหประชาชาติที่พ้นวาระหรือกำลังพ้นวาระ ที่มีบทบาทสำคัญด้านมนุษยชาติและสันติภาพในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อเป็นความหวังและแสงสว่างให้แก่มนุษยชาติและสันติภาพ เฉกเช่นกับความสำคัญของเทศกาลแห่งแสงสว่างของชาวฮินดู (Diwali) โดยพิธีดังกล่าวนี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมของคณะมนตรีภาวะทรัสตีแห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์ค 

นอกจาก ออท. วีรชัยฯ แล้ว ผู้ได้รับรางวัลในปีนี้ ยังมีอดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติของกรีซ สโลวาเนีย อาเซอร์ไบจัน เวียดนาม และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฯ ของตูนีเซียคนปัจจุบันด้วย.


 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
431
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข