SiamtownUS Classifieds

Post ID : 1905000043  Last Updated :21 June 2019, 03:53 PM  
   ด่วน!!! รับสมัครพนักงาน ผู้ช่วยออฟฟิศ Full Time  
ต้องการผู้ช่วยผู้หญิง สำหรับร้านผู้ค้าส่งอาหารไทย ใน Downtown LA ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี สามารถพูด เขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ติดต่อ Lucy 213-612-4593 (ุพูดภาษาอังกฤษ)  

Price : เข้าชมครั้งล่าสุด : 6/5/2020 2:39:08 AM
  Number of guest : 352   Post Date : 15 May 2019, 01:12 PM  | IP: 47.51.36.10  
** รหัสผ่านสำหรับแก้ไขประกาศ **


  

* โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวท่านเองQuestions? Call support 24/7 1.800.494.1798
ฉบับที่
480
siamtownus newspaper