SiamtownUS SIAMTOWN US | CLASSIFIED ADS. | YELLOWPAGES | WEBBOARD | CONTACT    siamtownus facebook siamtownus classifield facebook siamtownus twitter

Contact Advertising : 1.800.494.1798
หน้าแรกเว็บบอร์ด  |  สมัครสมาชิก  |  หัวข้อล่าสุด  |  รายชื่อสมาชิก  |  ค้นหา

 
Username:
Password:
Privacy Notice

          เว็บบอร์ด Siamtownus.com เปิดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยในอเมริกา ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อที่จะได้เป็นแหล่งความรู้และการแลกเปลี่ยนในเชิงสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนคนไทยในอเมริกาและบุคคลทั่วไป เพื่อให้การใช้เว็บบอร์ดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เข้าใจตรงกัน ทาง Siamtownus.com จึงได้มีแนวทาง กฎ กติกา มารยาทและเงื่อนไขในการใช้ เว็บบอร์ด ดังนี้

1.ห้าม เผยแพร่ข้อความเนื้อหาใดๆ เกี่ยวกับ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทำให้เสื่อมเสีย หรือหมิ่นสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ หรือทางอื่นโดยเด็ดขาด

2.ห้าม เผยแพร่ข้อความและเนื้อหาที่ทำให้ผู้อื่นนั้นเสียหาย รำคาญใจ ก่อความวุ่นวาย หรือก่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเกิดด้วยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

3.ห้าม เผยแพร่ข้อความและ เนื้อหาที่เป็นการโฆษณาชวนเชื่อและหลอกลวง ไม่ว่าจะเป็นทางข้อความ หรือทางภาพ หากฝ่าฝืนจะผิดกฎหมายในข้อหาโฆษณาหลอกลวงประชาชน

4.ห้าม เผยแพร่ข้อความที่ ส่อเสียด ดูหมิ่น หรือ ว่ากล่าวให้ร้าย แก่สมาชิกผู้อื่น ไม่ว่าข้อความนั้นจะมีว่าอย่างไร จะกล่าวถึงชื่อผู้อื่นหรือไม่

5.ห้าม เผยแพร่ข้อความที่ยุยง ส่งเสริม ปลุกปั่น ให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่

6.ห้าม เผยแพร่ ข้อมูลส่วนตัวของตนเองและของผู้อื่น ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่สาม เช่นหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรเครดิต ฯลฯ ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่

7.ห้าม เผยแพร่ข้อความที่ไม่ก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่น หรือข้อความที่ซ้ำๆ (spam) ในกระทู้เดียวกันหรือหลายกระทู้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม เจตนาของผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ตอบ และสถานการณ์ในกระทู้นั้น

8.ห้าม เผยแพร่ข้อความ รูปภาพ ที่ส่อไปในทาง โป้ ลามก อนาจาร หรือรูปภาพขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย

9.ห้าม เผยแพร่ข้อความ รูปภาพ หรือกระทู้ที่ส่อเจตนาในการพนันต่างๆ ทุกชนิด รวมไปถึงรูปภาพทุกชนิดที่เกี่ยวกับการพนัน ไม่ว่าจะวิธีใดก็ตาม

10.กรุณา ใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่หยาบคาย และให้ความเคารพต่อความคิดเห็นของผู้อื่น โดยหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความที่หยาบคาย ยุยง ปลุกปั่น หรือดูหมิ่น เหยียดหยามผู้อื่น

11.ทาง เว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้ชื่อ Username บางคำที่เป็นคำเฉพาะของผู้ดูแลระบบหรือผู้ดูแลเว็บบอร์ด เช่น "admin", "administrator", "webmaster", "moderator", "hostmaster", "postmaster", "mod", "webeditor" เป็นต้น รวมถึงคำอื่นๆ ที่พิจารณาว่าไม่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็น Username ทั้งนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12.สมาชิกจะต้องใช้ชื่อ Username ที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือชื่อที่ส่อไปในทางเสียดสี ยุยงปลุกปั่น มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

13.ทีมงานขอสงวน สิทธิ์ในการแก้ไข ล็อค หรือลบกระทู้ หัวข้อ ที่ผิดกฎ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่จำเป็นต้องแจ้งสาเหตุหรือเหตุผลให้สมาชิกทราบ

14.ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแบนชั่วคราว, แบนถาวร หรือ ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่จำเป็นต้องแจ้งสาเหตุหรือเหตุผลให้สมาชิกทราบ

15.การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

16.ข้อ ความ และรูปภาพ ที่ถูกพิมพ์และเผยแพร่ออกจากเว็บบอร์ดแห่งนี้ เกิดขึ้นจากการเขียนโดยบุคคล และเผยแพร่อัตโนมัติ ซึ่งทางเว็บไซต์ และทีมงาน ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย และ "ไม่รับผิดชอบ" ต่อข้อความ รูปภาพและความเห็นใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้โพสต์เอง ผู้อ่านจึงต้องใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรองด้วยตนเอง

17.หากท่านพบ ข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น ข้อความที่ลบหลู่ ดูหมิ่นต่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สิ่งผิดกฎหมาย รูปภาพลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมต่างๆ กรุณาแจ้งมาที่ webmaster หรือผู้ดูแลเว็บบอร์ด หรือที่ อีเมล์ webmaster@siamtownus.com เพื่อทีมงานจะได้ดำเนินการแก้ไข หรือลบ โดยเร็วที่สุด


     

  Copyright @ SiamtownUS.com 2011 DMG Forums 3.2