ข่าวซีแอตเติล
โดย Monnitt999 (viewoneway2006@yahoo.com)
สยามทาวน์ ซีแอตเติล ฉบับที่ 71

สวัสดีครับ มุมข่าวซีแอตเติล นำข่าวความเคลื่อนไหว ของพี่น้องไทย ในมลรัฐวอชิงตันและเมืองใกล้เคียงมาเสนออีกเช่นเคย

 

ช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ “วันมาฆบูชา” ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2555 วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เพราะเป็นปีที่มีอธิกมาส หรือเดือน 8 สองครั้ง ตามปฏิทินจันทรคติของไทย จึงทำให้วันมาฆบูชา เลื่อนจากเดือน 3 เป็นเดือน 4 โดยปกติใช้เวลา 4 ปีจะมีเพียงครั้งหนึ่ง หลักธรรมที่ควรนำไปปฏิบัติ คือ “โอวาทปาติโมกข์” ซึ่งเป็นหลักคำสอนสำคัญอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพื่อนำไปสู่ความหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงได้ อันประกอบด้วยหลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ประการดังนี้

หลักการ 3 คือหลักคำสอนที่ควรนำไปปฏิบัติ ได้แก่

1.การไม่ทำบาปทั้งปวง คือ การลด ละ เลิก ทำบาปทั้งปวง อันได้แก่ อกุศลกรรมบถ 10 ซึ่งเป็นทางแห่งความชั่ว 10 ประการที่เป็นความชั่วทางกาย ได้แก่การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม ทางวาจา ได้แก่ การพูดเท็จ การพูดส่อเสียด การพูดเพ้อเจ้อ และทางใจ ได้แก่ การอยากได้สมบัติของผู้อื่น การผูกพยาบาท และความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

2.การทำกุศลให้ถึงพร้อม คือ การทำความดีทุกอย่างตาม กุศลกรรมบถ 10 ทั้งความดีทางกาย ได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มาเป็นของตน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ประพฤติผิดในกาม ความดีทางวาจา ได้แก่ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดหยาบคาย ไม่พูดเพ้อเจ้อ และความดีทางใจ ได้แก่ ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น มีความเมตตาปรารถนาดี มีความเข้าใจถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

3.การทำจิตใจให้ผ่องใส คือ ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ หลุดจากนิวรณ์ที่คอยขัดขวางจิตใจไม่ให้เข้าถึงความสงบ ได้แก่ ความพอใจในกาม, ความพยาบาท, ความหดหู่ท้อแท้, ความฟุ้งซ่านและความลังเลสงสัย ซึ่งหลักการทั้ง 3 ข้างต้นสรุปได้ใจความว่า “เว้นชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส”นั้นเอง

อุดมการณ์ 4 ประการคือ

1.ความอดทน อดกลั้น คือ ไม่ทำบาปทั้งกาย วาจา

2.ความไม่เบียดเบียน คือการงดเว้นจากการทำร้าย และเบียดเบียนผู้อื่น

3.ความสงบ อันได้แก่การปฏิบัติตนให้สงบทั้งทางกาย วาจา และใจ

4.นิพพาน อันได้แก่การดับทุกข์ทั้งปวงอันเป็นเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา

วิธีการ 6 ประการคือ

1.การไม่ว่าร้าย คือไม่กล่าวร้าย และโจมตีใครใคร

2.การไม่ทำร้าย คือการไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น

3.การสำรวมในปาติโมกข์ คือความเคารพระเบียนวินัย กฎกติกา กฎหมาย รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมด้วย

4.การรู้จักประมาณ คือรู้จักความพอดีในการบริโภค (อาหาร) รวมถึงการใช้สอยสิ่งของต่างๆเท่าที่จำเป็นด้วย

5.การอยู่ในสถานที่อันสงัด คือการอยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และ

6.การฝึกฝนอบรมตนในทางจิตใจให้สงบ คือการฝึกหัดชำระจิตใจให้สงบ ให้มีประสิทธิภาพ และคุณภาพคุณธรรมที่ดียิ่งขึ้นโดยลำดับ...

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

           

           

พระครูสิทธิธรรมวิเทศ กับ ตราตั้งพระอุปัชฌาย์
พระครูสิทธิธรรมวิเทศ กับพระมหาบุญนำ อคฺคธมฺโม วัดชลประทานรังสฤษฏ์
นับจากซ้ายไปขวา 1.พระครูวิเทศวิเทศธรรมวิทิต วัดไทยนอร์เวย์ นอร์เวย์ 2. พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ วัดไทยไวสาลี อินเดีย 3 . พระครูสิทธิธรรมวิเทศ วัดอตัมฯ 4. พระวิเทศธรรมกวี รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในอเมริกา รูปที่ 2 ร่วมให้กำลังใจ 5. พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ วัดพระธรรมกาย อเมริกา 6. พระครูปลัดนายกวรวัฒน์ วัดธรรมกาย ออสเตรเลีย 7. พระครูสุทธิธรรมวิเทศ วัดไทยเดนมาร์ก เดนมาร์ก 8. พระสิริธรรมวิเทศ วัดพุทธรังสี อเมริกา
พระครูสิทธิธรรมวิเทศ วัดอตัม กับรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะมหาเถระ
พระครูสิทธิธรรมวิเทศ วัดอตัมฯ กับพระอาจารย์มหาเผียน อนุจารี
 พระครูสิทธิธรรมวิเทศ วัดอตัมฯ กับญาติโยม ที่อุปัฏฐาก ท่านพระอาจารย์เผียน
พระครูสิทธิธรรมวิเทศ วัดอตัมฯ ดร.พระครูปยุตกาญจนคุณ วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ. สุราษฏร์ธานี พระมหาบุญนำ
พระครูสิทธิธรรมวิเทศ วัดอตัม ดร.พระครูปยุตกาญจนคุณ วัดพัฒนาราม อ.เมือง จ. สุราษฏร์ธานี พระมหาบุญนำ อคฺคธมฺโม พระมหาไชยณรงค์ ภทฺทมุนี


เปิดร้านใหม่: คุณสุชญา (Suchaya Rodenbaugh) พร้อมด้วยครอบครัว ได้นิมนต์พระสงฆ์ ไปเจริญพระพุทธมนต์ฉันเพล และถือโอกาสเรียนเชิญ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ไปชิมก๋วยเตี๋ยว และได้ไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างอบอุ่น ในโอกาสเปิดร้าน “Bankok Noodles 13014 Hwy 99 Everett WA 98204” หรือติดต่อจองล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทร. 425-512-9405 รับรองจะติดใจในรสชาติของก๋วยเตี๋ยว ในบรรยากาศแบบดั้งเดิมให้หายคิดถึงเมืองไทยเลยครับ

 
ภาพบรรยากาศของกลุ่ม Whole Milk (บางส่วน) ในรัฐวอชิงตัน เกิดขึ้นมาด้วยการรวมกลุ่มของแม่บ้านและผู้ปกครอง ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นเพลย์กรุฟให้ลูกๆ ได้มาเล่นกัน และมีกิจกรรมต่างๆ ไว้ช่วยเหลือและปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน ด้วยการรับฟังคำแนะนำจากรุ่นพี่ๆ สู่รุ่นน้องที่มีลูกๆ โตกว่า ซึ่งมีการริเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ ที่ได้นัดเจอกันตามบ้าน ตามพาร์ค ตอนนี้เด็กๆ โตขึ้นไปโรงเรียน ก็เจอกันช่วงซัมเมอร์ หรือนัดเจอกันกลุ่มเล็กๆบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ด้วยการจัดกิจกรรมมีงานปาร์ตี้วันเด็กทุกปี กิจกรรมนี้ตั้งขึ้นมา เพื่อเด็กๆ โดยเฉพาะ ส่วน Whole Milk เป็นชื่อกลุ่ม โดยมีคุณพ่อคนหนึ่งในกลุ่มช่วยตั้งให้ และปีนี้ได้จัดที่ Old Redmond Schoolhouse community center ที่ Redmond เพื่อให้เด็กๆใน theme วิทยาศาสย์ มี Mad Science show. มีทั้งหมด 40 ครอบครัวมาร่วมงานนี้ ประกอบด้วย Station one: Face Painting Station two: Balloon figure Station three: Spinning Propeller Station Four: Shrinky Dinks Station Five: Flubber Station six: Lava Cup Station seven: Milk & Color Station eight: DNA Model Station night: Volcano Station ten: Finger Painting Dry Ice Punch

 

พระอาจารย์ประหยัด วุธปัญโญ พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 12 และคุณปีติ อดีตประธานกรรมการวัดอตัมมมยตาราม ได้เป็นตัวแทนรับผิดชอบ ช่วยดูแลความเรียบร้อย ของการสร้างฐานพระพุทธรูปภายในอาคารหลังใหม่ “ศาลาธรรมโกศาจารย์” ณ วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดิ้นวิลล์ ซีแอตเติล ซึ่งใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ

 ข่าวจากเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.๕๕ โยมอิ๋ว เจ้าของร้านอาหารไทย You & I ได้นิมนต์พระสงฆ์ ๖ รูปไปเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพล ในงานเปิดร้าน ในงานนี้มีแขกไปร่วมให้กำลังใจ แสดงความยินดีกันมาก มีท่านกงสุลใหญ่ประจำเมืองแวนคูเวอร์ไปเป็นประธานในพิธี และตัดริบบิ้นเปิดร้านเป็นเกียรติแด่เจ้าภาพด้วย 
นำเสนอข่าวโดย : somchai Monnitt999, viewoneway2006@yahoo.com
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

doudoune ralph lauren homme http://www.sroaming.co.kr/ralphlaurenpolo.asp ralph lauren pas cher
polo ralph lauren pas cher http://cb-mba.org/polo.asp

  • ¼ÙéÊè§: polo ralph lauren pas cher
  • 142.54.161.131 Apr 28, 2015 @09:34 AM
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

polo ralph lauren femme http://showlin146.com/ralphlaurenpolo.asp doudoune ralph lauren homme
ralph lauren pas cher http://new.tanicpacks.com/ralphlauren.asp

  • ¼ÙéÊè§: ralph lauren pas cher
  • 142.54.161.131 Apr 27, 2015 @05:24 PM
ฉบับที่
278
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข