คุยกับหมอภาษา
ชุดที่ ๑ ตอนที่ ๑ ชุดการอ่านคำและชุดการเขียนคำ


ครูแม่สอนภาษา : การเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสายใยครอบครัว

                                                                          โดย  ศิริวรรณ์   ฉายะเกษตริน

                                                                                 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.กทม.

                                                                                          หัวหน้าโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

 

สวัสดีค่ะ คุยกับหมอภาษาวันนี้เราชวนท่านผู้อ่านให้มาทำหน้าที่เป็น ครูแม่สอนภาษา กันนะคะ  โดยจะเริ่มต้นกันที่แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ซึ่งท่านสามารถใช้กับลูกหลานได้อย่างง่ายๆ  โดยให้ลูกหลานของท่านอ่านคำที่กำหนดให้  แล้วสรุปผลการอ่านว่าอ่านได้กี่คำ  อ่านไม่ได้กี่คำ และประเมินผลตามเกณฑ์ที่อยู่แนบท้ายแบบฝึก  เท่านี้ท่าน   ก็จะทราบผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างคร่าวๆแล้วว่า  ลูกหรือหลานของท่านมีผลการอ่านอยู่ในระดับใด  อ่านไม่ออก / อ่านออก / อ่านคล่อง  ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ

แบบฝึกที่จะนำเสนอต่อไปนี้  เป็นแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในชุดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสายใยครอบครัว  ในโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย     ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ( SP2) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    กรุงเทพมหานครเขต ๑  โดยความร่วมมือกันระหว่าง ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรุงเทพมหานคร และสมาคมคนรักภาษาไทย  แบบฝึกแบ่งออกเป็น ๓ ตอน

ตอนที่ ๑  ชุดการอ่านคำและชุดการเขียนคำ

ตอนที่ ๒   ชุดการอ่านประโยคและชุดการเขียนประโยค

ตอนที่ ๓   ชุดการอ่านข้อความและชุดการเขียนข้อความ

เรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะ 
นำเสนอข่าวโดย : กนกอร เพ็ญรุ่งศศิธร,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
279
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข