เรื่องเล่าจากฝั่งอีสต์
โดย : มงคล วัชรางค์กุล
กู้ศักดิ์ศรี “วิโรจน์ นวลแข“


วิโรจน์ นวลแข
ตามที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 คดี ธนาคารกรุงไทยปล่อยกู้แก่เครือกฤษดามหานครโดยทุจริต วงเงิน 9,900 ล้านบาท โดยศาลฎีกาฯพิพากษายกฟ้อง “ทักษิณ ชินวัตร“

 ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2558 ศาลฎีกาฯได้มีคำพิพากษาในคดีเดียวกันนี้ให้จำคุก นายวิโรจน์ นวลแข อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย 18 ปี และให้จำคุกกรรมการธนาคารกรุงไทย กรรมการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย และกรรมการกลุ่มกฤษดามหานคร รวมทั้งหมด 24 คน ในอัตราโทษจำคุกคนละ 10 กว่าปี ลดหลั่นกันไป
               
ส่วน ทักษิณ ชินวัตร จำเลยที่ 1 เมื่ออัยการยื่นฟ้องในปี พ.ศ. 2555 ยังไม่ได้ตัวมาศาล จึงให้จำหน่ายคดีไว้ก่อน
             
ต่อมาในปี 2560 ได้มีการออกกฏหมายใหม่ พ.ร.บ.ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. 2560 ให้อำนาจศาลที่จะพิจารณาคดีโดยไม่มีตัวจำเลยได้ อัยการสูงสุดจึงยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาฯให้นำคดีที่ศาลสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวเฉพาะในส่วนของทักษิณ ชินวัตรขึ้นมาพิจาณาใหม่โดยไม่มีตัวจำเลยในศาล
            
 คดีนี้เหตุผลที่ศาลยกฟ้องทักษิณคือศาลไม่เชื่อว่าพยานโจทย์ 2 คนที่เป็นกรรมการธนาคารกรุงไทยคือนายชัยณรงค์ อินทรีมีทรัพย์ และนายอุตตม สาวนายน ที่กล่าวหาว่า ทักษิณ ชินวัตรคือ “ซูเปอร์บอส“ หรือ “บิ๊กบอส“ สั่งการให้ธนาคารกรุงไทยรีบอนุมัติสินเชื่อให้กลุ่มกฤษดามหานครโดยรวดเร็ว เป็นความจริง
             
ศาลให้เหตุผลว่า นายชัยณรงค์ระบุว่า ร.ท.สุชาย เชาว์วิศิษฐ์ ( ประธานกรรมการธนาคารฯ โดนติดคุกด้วย ) โทรศัพท์มาบอกว่า “ซูเปอร์บอส“ ตกลงแล้ว อย่าถามข้อมูลมากนักและขอให้พิจารณาโดยรวดเร็ว จึงเป็นกรณีที่นายชัยณรงค์รับฟังมาจากนาย ร.ท.สุชายอีกทีหนึ่ง ดังนั้น ซูเปอร์บอสจะเป็นผู้ใด คงมีเพียง ร.ท.สุชาย เท่านั้นที่จะยืนยันข้อเท็จจริงดังกล่าวได้ หรืออาจจะเป็นข้อกล่าวอ้างของร.ท.สุชายเองก็เป็นได้ พยานปากนายชัยณรงค์ จึงเป็นพยานที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว จึงควรรับฟังด้วยความระมัดระวัง
         
อีกทั้งคำให้การในชั้น ค.ต.ส. นายชัยณรงค์ให้การว่า “ซูเปอร์บอส“ หรือ “บิ๊กบอส“ คือ คุณหญิงพจมาน ดามาพงษ์ จึงเป็นคำให้การที่ขัดแย้งกัน
         
แปลว่า ศาลฏีกาฯไม่เชื่อคำให้การของพยานปากนี้
        
ส่วนคำให้การของพยานปากนายอุตตม สาวนายน ได้ความเพียงว่าก่อนเข้าห้องประชุม นายชัยณรงค์สอบถามที่หน้าห้องประชุมเพียงว่า ร.ท.สุชายได้โทรศัพท์มาหานายอุตมหรือไม่ นายอุตมมตอบว่า ร.ท.สุชายไม่ได้โทรศัพท์มาหาตน
          
แปลว่านายอุตตม เซ็นเห็นชอบการปล่อยกู้คดีนี้ด้วยความเห็นชอบของตัวเอง ไม่ได้รับคำสั่งจาก “ซูเปอร์บอส“ หรือ “บิ๊กบอส“ ผ่านทาง ร.ท.สุชาย
         
ดังนั้น การที่นายชัยณรงค์และนายอุตตมให้การว่าไม่เห็นชอบในการปล่อยกู้ครั้งนี้เพราะเป็นคำสั่งของ “ซูเปอร์บอส“ หรือ “ บิ๊กบอส “ก็ไม่เป็นความจริง เพราะทั้งสองคนได้เซ็นเห็นชอบอนุมัติการปล่อยกู้ในฐานะกรรมการธนาคารกรุงไทย อีกทั้งไม่มีบันทึกรายงานการประชุมว่าไม่เห็นชอบ
     
ตามกฎของธนาคารกรุงไทย การอนุมัติสินเชื่อรายใหญ่เกิน 2,000 ล้านบาท กรรมการธนาคารทั้ง 5 คนต้องเห็นชอบร่วมกัน หากมีกรรมการรายใดไม่เห็นชอบ การอนุมัติจะเกิดขึ้นไม่ได้
         
การที่นายอุตตม สาวนายน มาให้การเรื่อง “ซูเปอร์บอส“ หรือ “บิ๊กบอส“ ปรักปรำบุคคลอื่นเรื่องการเงินเพื่อเอาตัวรอดไม่ต้องเป็นจำเลยในศาลฏีกาฯ  แต่ศาลไม่เชื่อ ภาษาชาวบ้านเรียกว่า “ เป็นพยานเท็จ “ จนได้ดิบได้ดี นั้น 

ยังมีคุณสมบัติเพียงพอจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศอีกหรือ
       
ศาลฎีกาฯพิจารณาประกอบพยานหลักฐานของโจทย์ที่ได้มีการไต่สวนกันมาทั้งหมดแล้ว ชี้ว่ายังไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่า ทักษิณสั่งการผ่าน ร.ท.สุชายและกรรมการธนาคารกรุงไทยในช่วงเวลาดังกล่าว ให้อนุมัติสินเชื่อดังกล่าว

ทักษิณจึงไม่มีความผิดตามฟ้อง

คำพิพากษานี้ พิสูจน์ว่า การอนุมัติสินเชื่อของคณะกรรมการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย เมื่อ 4 ธ.ค. 2546 เป็นไปตามมาตรฐานการเงินการธนาคาร คือหลักประกันต้องคุ้ม และศักยภาพของหลักประกันต้องมีคุณภาพพอรองรับเหตุการณ์ภายหน้าได้
           
โดยไม่มีคำสั่งของ “ซูเปอร์บอส“ หรือ “บิ๊กบอส“ มาเกี่ยวข้อง
           
ในการสอบสวนของ ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล เมื่อ ปี 2548 ก็ระบุความผิดแต่เพียงกรรมการบอร์ดและกรรมการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย และกรรมการกฤดามหานครเท่านั้น ไม่มีระบุถึงทักษิณ และหม่อมอุ๋ยยังรายงานการสอบสวนเรื่องนี้ต่อทักษิณที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
           
ส่วนคำว่า “ซูเปอร์บอส“ หรือ “บิ๊กบอส“ มาเกี่ยวข้องในเหตุการณ์วันอนุมัติสินเชื่อของบอร์ดธนาคารกรุงไทย เมื่อ 9 ธ.ค. 2546 ภายหลังการอนุมัติของกรรมการสินเชื่อก่อนหน้านั้นแล้ว

แต่งเติมคำว่า “ซูเปอร์บอส“ หรือ “บิ๊กบอส“ เพิ่มในสำนวนในยุคของ ค.ต.ส.ปี 2549 เพื่อให้โยงใยเข้ามาทำลายล้างทักษิณ

มีเพื่อนถาม วิโรจน์ นวลแข ก่อนมีคำพิพากษาว่า “ทำไมไม่หนี“ เพราะฐานะของวิโรจน์สามารถหนีไปอยู่ประเทศไหนในโลกก็ได้
      
 วิโรจน์ตอบว่า “จะหนีเอาตัวรอดได้อย่างไร ในเมื่อมีทั้งเพื่อน (บัญชี จุฬาฯ) และน้อง (บัญชี จุฬาฯ) โดนคดีอยู่ด้วยหลายคน“
      
นี่คือ วิโรจน์ นวลแข “ไอ้ช้อย“ ของเพื่อน หรือ “เฮียช้อย“ ของน้อง
      
วิโรจน์ จบบัญชี จุฬาฯ รุ่น 26 SHI 26 อดีตนักรักบี้ส.จ.ม.
       
สุภาพบุรุษนักกีฬาผู้ไม่เคยทิ้งเพื่อนและน้อง

หนึ่งในคำกล่าวฟ้องคือการปล่อยกู้ของจำเลย สร้างความเสียหายให้ธนาคารกรุงไทยเป็นเงิน หมื่นกว่าล้านบาท และศาลพิพากษาให้จำเลยทั้ง 24 คนร่วมกันชดใช้เงินจำนวนนี้
         
แต่จะสร้างความเสียหายให้ธนาคารฯได้อย่างไร ในเมื่อวันนี้ มูลค่าของหลักประกันคือที่ดิน 4,600 ไร่ติดทั้งถนนบางนา -ตราดและมอร์เตอร์เวย์ มีมูลค่ามากกว่า สองหมื่นล้านบาท
         
นี่คือ “วิสัยทัศน์“ ของคณะกรรมการสินเชื่อธนาคารกรุงไทย ที่มองศักยภาพของที่ดินหลักประกันได้เฉียบขาด

ข้อสำคัญอย่าให้ “บิ๊กกระทรวงการคลัง“ แอบสั่งการธนาคารกรุงไทยขายให้ “เจ้าสัว“ ในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามข่าวลือให้แซดขณะนี้
        
มีข้อสงสัยว่า คดีนี้ถ้าตัดสินพร้อมกัน เมื่อยกฟ้องจำเลยที่ 1 ทักษิณ ชินวัตรแล้ว ทั้ง 24 คนจะโดนพิพากษาจำคุกคนละ 10 กว่าปีหรือไม่
        
และอีกกรณีหนึ่ง ในเมื่อทั้ง 24 คนไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่ต้องมาขึ้นศาลฎีกาฯที่ตัดสินเพียงครั้งเดียวสิ้นสุด หากได้ขึ้นศาลอาญาธรรมดา มีสิทธิ์อุธรณ์ ฏีกา ผลการพิพากษาจะออกมาแตกต่างกันหรือไม่
        
แต่อย่างน้อยที่สุด สิทธิ์ในการเป็นผู้ต้องหากก็แตกต่างกัน
       
อย่างไรก็ตามการต้องคำพิพากษาจำคุกได้เกิดขึ้นแล้ว ถือเป็นเรื่องของชะตากรรม
      
ผู้ต้องหาทั้ง 24 คนติดคุกอยู่ 3 ปี 4 เดือน 15 วัน ได้รับพระราชอภัยโทษในวาระต่างๆ จนได้รับการ “ พักโทษ “ ออกมาจากคุกทั้งหมดแล้ว
     
ภายหลังการปล่อยกู้กฤษดามหานคร มีเช็คของกฤษดามหานครออกมา 135 ใบ บางใบสั่งจ่าย พลเรือโท, พลเอก เช็คใบหนึ่งส่งผ่านมาเข้าบัญชีมูลนิธิรัฐบุรุษ
      
ส่วนคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อธนาคารกรุงไทย ไม่มีใครได้รับเช็คหรือเงินสดแม้แต่บาทเดียว

คำพิพากษายกฟ้องทักษิณ ชินวัตร ช่วยกู้ศักดิ์ศรีของวิโรจน์ นวลแขและคณะกรรมการสินเชื่อธนาคารกรุงไทยกลับคืน.
   
         
                

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
27-11-2019 แต่งงานเพศเดียวกัน (21/2115) 
20-11-2019 คริสเตียน พูลิซิช นักเตะสายเลือดอเมริกัน ขวัญใจคนใหม่แห่งทีมเชลซี (2/613) 
12-11-2019 ทำบุญวันออกพรรษาที่วัดลาวฟิลาเดลเฟีย (2/702) 
29-10-2019 เที่ยวงาน “ ไทยแฟร์ “ เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา (0/996) 
23-10-2019 สองฟากฝั่งฟ้าอาฟริกา จากตะวันตกสู่ตะวันออก จากมหาสมุทรแอตแลนติก สู่มหาสมุทรอินเดีย (9) (0/630) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

ให้ดูวิสัยทัศน์ของศาล ทำอะไรก็ไม่รอบคอบ สงสาร 24 จัง เลยต้องโดนขังฟรีเดือดร้อนมากๆ

  • ¼ÙéÊè§: ชนัต
  • 184.22.243.0 Sep 06, 2019 @05:31 AM
ฉบับที่
480
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข