ข่าวคนไทยในอเมริกา
แสดงผลงาน’ครูศิลปะ’รุ่นสิบ สถานกงสุลใหญ่ฯ19-29เมษา


ครูศิลปะสิบคนที่ผ่านการคัดเลือกให้เดินทางมาสหรัฐฯ ในโครงการครุศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น 10 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี ถ่ายภาพกับบรรดาศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นวิทยากรในโครงการนี้


ส่วนหนึ่งของผลงานที่จะนำมาแสดงในนิทรรศการศิลปะที่ลอส แอนเจลิส ระหว่าง 19-29 เมษายนนี้
แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : ครูศิลปะจากสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วไทย เดินทางมาสร้างงาน-แสดงงาน และดูงานศิลปะในอเมริกา ตามโครงการ “สร้างงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ” ครั้งที่ 10 โดยจะเปิดแสดงผลงานให้ผู้สนใจเข้าชม ณ สถานกงสุลใหญ่ ระหว่าง 19-29 เมษายน ในวันและเวลาราชการ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประธานสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา จะจัดนิทรรศการศิลปะ THAI ARITSTS : CONTEMPORARY ARTISTS AWARD 2019 เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะสร้างสรรค์โดย 10 ศิลปิน ผู้มีผลงานดีเด่นในโครงการครุศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น10 ระหว่างวันที่ 19 - 29 เมษายน 2562 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ฯ

โดยนิทรรศการศิลปะครั้งนี้ มีนายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ ศิลปินแห่งชาติ ดร. กมล ทัศนาญชลี ประธานสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา จะเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการฯ ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 17.30 น.

การจัดนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เผยแพร่ผลงานศิลปะ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ศิลปินไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะกับผู้บริหารพิพิธภัณฑ์ ศิลปะต่างชาติ และภัณฑารักษ์ของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในสหรัฐฯ รวมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่งานศิลปะของศิลปินไทย

นอกจากการสร้างงานและแสดงผลงานในนิทรรศการครั้งนี้แล้ว คณะครูศิลปะในโครงการ ยังจะมีโอกาสเยี่ยมชมเพื่อศึกษาผลงานศิลปะของศิลปินระดับโลกในพิพิธภัณฑ์สำคัญต่างๆ โดยมี ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ในฐานะประธานสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์
           
ในการนี้ หออัครศิลปิน สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการครุศิลปะ สร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น 10 ขึ้นเมื่อวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับฟังแนวคิด และการปฏิบัติงานด้านศิลปะจากศิลปินแห่งชาติ พร้อมทั้งสร้างสรรค์ผลงานในแนวทางของตนเองตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ โดยศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ได้คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นจำนวน 10 คน เดินทางมาเผยแพร่จัดนิทรรศการที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส พร้อมทัศนศึกษาชมพิพิธภัณฑ์งานศิลปะที่สหรัฐอเมริกา จำนวนสิบคน คือ

1 นางสาวอารดา เคนผาพงศ์ อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.ผศ.ฤทัยรัตน์ คำศรีจันทร์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3.รศ.อุดม ฉิมภักดี. อาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.นายทองไมย์ เทพราม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
5.นางสาวแก้วตระการ จุลบล ครูโรงเรียนสอนศิลปะสีดิน
6.นายมานะชัย วงษ์ประชา ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
7.นายเอกพงษ์ คงฉาง อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. นายอิสระ วีระน้อย ครูโรงเรียนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
9. นางสาวศิริก้อย ชุตาทวีสวัสดิ์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.นางสาวรุ้งพลอย ล้อไพฑูรย์ ศิลปินอิสระ

โดยจะมี นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และ นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีฯ นำคณะผู้บริหารเดินทางมาร่วมงานเปิดนิทรรศการและร่วมโครงการครุศิลปะฯ รุ่นที่ 10 ที่สหรัฐฯในครั้งนี้ด้วย
       
สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานพิธีเปิด ในวันเวลาดังกล่าวและสามารถรับชมนิทรรศการฯ ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 - 29 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอส แอนเจลิส

นอกจากนี้ บรรดาครูศิลปะในโครงการ จะทำเวิร์คชอปเพื่อถ่ายทอดงานศิลป์ให้เยาวชนและผู้สนใจงานศิลป์ที่วัดป่าธรรมชาติ เมืองลาพวนเต้ วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน ด้วย.
.
.

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
18-07-2019 เผยเส้นทางธุดงค์ช่วงสาม ฝ่าตะวันออกกลางไปปารีส (4/310) 
17-07-2019 เตือน’โรบินฮูด’เตรียมพร้อม รับนโยบาย’บุกจับ’ของทรัมป์ (1/4417) 
11-07-2019 ‘ป้านงเยาว์’ของชุมชนไทย รับเข็ม’กงสุลอาสา’จากก.ต. (0/508) 
11-07-2019 บทความหน้าสาม : แคลิฟอร์เนียจะจมทะเลจริงไหม (0/2020) 
10-07-2019 เฮลท์แคร์โรบินฮูดวัยผู้ใหญ่ เริ่มมีผลตามกฎหมายปีหน้า (0/1572) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
459
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข