ข่าวคนไทยในอเมริกา
ลงมติเอกฉันท์’ยุบทษช.’ ตัดสิทธิ์ก.ก.บริหารสิบปี

กทม (สยามทาวน์ยูเอส) : “ศาลรัฐธรรมนูญ” มีมติเอกฉันท์ยุบพรรค ทษช. ชี้การเสนอพระนามพระราชวงศ์เป็นแคนดิเดตนายกฯ เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตัดสิทธิลงสมัครเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค 10 ปี และห้ามมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตั้งพรรคใหม่ภายในระยะเวลา 10 ปี


เว็บไซต์ ผู้จัดการออนไลน์ รายงานข่าวเมื่อวันที่ 7 มีนาคม จากสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ ว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) จากกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเข้าข่ายการกระทำผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำหรับคดีดังกล่าวศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้พรรคไทยรักษาชาติทำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแก้ข้อกล่าวหาว่าการเสนอบัญชีนายกฯ ของพรรคเป็นไปโดยสุจริตตามข้อกฎหมายและรัฐธรรมนูญ และได้รับคำยินยอมจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ไม่ได้มีการแอบอ้าง เมื่อมีพระราชโองการพรรคก็น้อมรับ อีกทั้งเห็นว่ามติ กกต.เป็นไปไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่มีการตั้งกรรมการไต่สวน และไม่เปิดโอกาสให้พรรคไทยรักษาชาติได้ชี้แจง โดยศาลรัฐธรรมนูญยังได้นำหลักฐานของนายรุ่งเรือง พิทยศิริ อดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติ ที่ยืนยันว่าลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการเสนอบัญชีนายกฯ ดังกล่าวไว้รวมในสำนวนด้วย และในวันนี้ก็แจ้งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาฟังคำวินิจฉัย

ทั้งนี้ ในส่วนของพรรคไทยรักษาชาติ ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติ พร้อมแกนนำพรรคได้เดินทางมารับฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเอง โดยได้ขอร้องมวลชนให้รอฟังผลอยู่ที่บ้าน แทนที่จะเดินทางมาศาลรัฐธรรมนูญ

สำหรับกรอบการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญประเด็นแรก ได้แก่ มีเหตุอันควรที่จะยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า หลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญทุกฉบับบัญญัติให้พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปอยู่นอกเหนือจากวงการเมือง เป็นเจตนารมณ์ของการสถาปนาระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาแต่แรก การกระทำของพรรคไทยรักษาชาติที่เสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแคนดิเดตนายกฯ ของพรรค เป็นการนำพระราชวงศ์ชั้นสูงมาเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง มุ่งหวังถึงผลประโยชน์ทางการเมืองโดยไม่มองถึงผลกระทบ เข้าลักษณะเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผิดมาตรา 92 วรรคหนึ่ง วงเล็บ 2 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง จึงมีมติเอกฉันท์ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ

ประเด็นที่ 2 กรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติจะถูกเพิกถอนสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เป็นเวลานานเท่าใด ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 ให้เพิกถอนสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 8 ก.พ. 62 ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรค เป็นเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนุญมีคำสั่งยุบพรรค

ประเด็นที่ 3 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ ห้ามกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 8 ก.พ. 62 ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรค มีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง ภายในระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนุญมีคำสั่งยุบพรรค

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการบริหารของพรรคไทยรักษาชาติ มี 14 คน ได้แก่
1. ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช หัวหน้าพรรค
2. น.ส.สุณีย์ เหลืองวิจิตร รองหัวหน้าพรรค
3. นพ.พงษ์ศักดิ์ ภูสิทธิ์สกุล รองหัวหน้าพรรค
4. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ รองหัวหน้าพรรค
5. นายฤภพ ชินวัตร รองหัวหน้าพรรค
6. นายมิตติ ติยะไพรัช เลขาธิการพรรค
7. นายคณาพจน์ โจมฤทธิ์ รองเลขาธิการพรรค
8. นายต้น ณ ระนอง รองเลขาธิการพรรค
9. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา รองเลขาธิการพรรค
10. น.ส.ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกพรรค
11. นายพงษ์เกษม สัตยาประเสริฐ โฆษกพรรค
12. นางวรรษมล เพ็งดิษฐ์ เหรัญญิกพรรค
13. รศ.ดร.รุ่งเรือง พิทยศิริ กรรมการบริหารพรรค (แจ้ง กกต.ว่ายื่นใบลาออกเมื่อ 4 ก.พ. 62)
14. นายจุลพงษ์ โนนศรีชัย กรรมการบริหารพรรค.

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
18-09-2019 บทความหน้าสาม : Field of Light: Sensorio ทุ่งดอกไม้ไฟแห่งเซนโซริโอ (0/249)   
18-09-2019 เผยแผนโปรโมท’ไทยทาวน์’ เข้า30ร้านรับตั๋วแอลเอ-กทม. (0/186)   
18-09-2019 ‘ออกซ์ฟอร์ด’ครองแชมป์ มหาวิทยาลัยดีสุดของโลก (0/146)   
10-09-2019 บทความหน้าสาม : 15 แอพพลิเคชั่นที่ผู้ปกครองต้องระวัง (0/1182) 
10-09-2019 เตือนอันตรายครีมผิวขาว ผสม’ปรอท'จากเม็กซิโก (0/488) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
463
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข