อเมริกาและแคลิฟอร์เนีย
เฉลี่ยคืนภาษีลดฮวบ สูงกว่าห้าร้อยดอลลาร์

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : ตัวเลขเงินคืนภาษีเฉลี่ยในช่วงเดือนแรกของฤดูภาษี ทำชาวอเมริกันใจเสีย เพราะลบต่ำจากปีที่แล้วเฉลี่ยกว่า 500 ดอลลาร์ต่อคน

สำนักงานสรรพากร (IRS) ได้เปิดเผยยอดเงินคืนภาษีในช่วงประมาณสามสัปดาห์แรกของฤดูกาลเสียภาษี (ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019) ว่าตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 2,640 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์จากตัวเลขเฉลี่ยของปี 2018 ซึ่งอยู่ที่คนละ 3,169 ดอลลาร์ หรือลดลงประมาณ 529 ดอลลาร์ต่อคน

นอกจากนี้ จำนวนผู้เสียภาษีที่ได้รับเงินคืนก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากปีที่ผ่านมา กล่าวคือมีผู้ไม่ได้รับคืนภาษีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล่วถึง 26 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะมีผู้ยื่นขอคืนภาษีน้อยลงในช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วประมาณ 6.6 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญภาษีกล่าวว่ายังไม่ควรที่ผู้เสียภาษีจะต้องตกใจอะไรนักมาก เพราะตัวเลขจากไออาร์เอส สามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงแบบรุนแรงในแต่ละสัปดาห์ และว่าปีนี้ มีแบบฟอร์มขอคืนภาษีประมาณ 28 ล้านใบถูกพิจารณาล่าช้า คือจะเริ่มต้นพิจารณาหลังวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เพราะความเปลี่ยนแปลงในเรื่องค่าลดหย่อนต่างๆ รวมถึงค่าลดหย่อนสำหรับเลี้ยงดูลูก (Child tax credit) สำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้น้อย ซึ่งตัวเลขเงินคืนภาษีของผู้เสียภาษีของกลุ่มนี้ จะดึงให้ตัวเลขเฉลี่ยสูงขึ้น.

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

This is a different sort of opinion that many people dont usually talk about. Sometimes I fav stuff like this on Redit. Although this time Im not sure if this would be best for the users. Ill take a look around your site though and submit something else.
bcbg dresses http://www.bcbgmaxazriae.com

 • ¼ÙéÊè§: bcbg dresses
 • 206.41.179.30 Mar 06, 2019 @05:47 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

Distinguished web blog, Eminent comments that I can tackle. I am transferring forward and might apply to my present job as a cat sitter, which is very rewarding, however I must further grow expand. Regards
vivienne westwood shoes http://www.viviennenwestwood.com

 • ¼ÙéÊè§: vivienne westwood shoes
 • 207.244.117.181 Mar 05, 2019 @02:20 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

Keep functioning ,remarkable job!
russell & bromley shops in london http://www.eccoshoesvoutletstores.com

 • ¼ÙéÊè§: russell & bromley shops in london
 • 23.95.204.13 Mar 04, 2019 @02:15 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

Im a huge fan already, man. Youve done a brilliant job making sure that people understand where youre coming from. And let me tell you, I get it. huge stuff and I cant wait to check out more of your websites. What youve got to say is important and needs to be read.
Parajumpers Mens Jackets http://www.parajumperse.top

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Mens Jackets
 • 172.245.60.246 Mar 03, 2019 @11:26 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

Im wondering if you have noticed how the media has changed? Now it seems that it is discussed thoroughly and more in depth. Frankly it is about time we see a change.
parajumpers online http://www.parajumperjacketoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers online
 • 173.234.100.102 Mar 03, 2019 @09:05 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

Hi webmaster, commenters and everybody else !!! The blog was absolutely fantastic! Lots of great information and inspiration, both of which we all need!b Keep em coming you all do such a great job at such Concepts cant tell you how much I, for one appreciate all you do!
Hermes Bags http://www.fashionoutnet.com

 • ¼ÙéÊè§: Hermes Bags
 • 206.41.179.166 Mar 02, 2019 @01:50 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

Can you message me with some pointers about how you made this blog site look like this , I would be appreciative.
usaf para jumpers http://www.parajumperseshop.com

 • ¼ÙéÊè§: usaf para jumpers
 • 207.244.117.181 Mar 02, 2019 @03:56 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

I must say this information was very interesting. I stumbled onto you using a google search and was rather thankful for your rank for this article.
cheap parajumpers coats http://www.parajumpersuoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: cheap parajumpers coats
 • 206.41.179.108 Feb 28, 2019 @05:01 AM
ฉบับที่
463
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข