อเมริกาและแคลิฟอร์เนีย
เฉลี่ยคืนภาษีลดฮวบ สูงกว่าห้าร้อยดอลลาร์

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : ตัวเลขเงินคืนภาษีเฉลี่ยในช่วงเดือนแรกของฤดูภาษี ทำชาวอเมริกันใจเสีย เพราะลบต่ำจากปีที่แล้วเฉลี่ยกว่า 500 ดอลลาร์ต่อคน

สำนักงานสรรพากร (IRS) ได้เปิดเผยยอดเงินคืนภาษีในช่วงประมาณสามสัปดาห์แรกของฤดูกาลเสียภาษี (ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2019) ว่าตัวเลขเฉลี่ยอยู่ที่คนละ 2,640 ดอลลาร์ ลดลงประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์จากตัวเลขเฉลี่ยของปี 2018 ซึ่งอยู่ที่คนละ 3,169 ดอลลาร์ หรือลดลงประมาณ 529 ดอลลาร์ต่อคน

นอกจากนี้ จำนวนผู้เสียภาษีที่ได้รับเงินคืนก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากปีที่ผ่านมา กล่าวคือมีผู้ไม่ได้รับคืนภาษีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล่วถึง 26 เปอร์เซ็นต์ แม้ว่าจะมีผู้ยื่นขอคืนภาษีน้อยลงในช่วงเดียวกันกับปีที่แล้วประมาณ 6.6 เปอร์เซ็นต์ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญภาษีกล่าวว่ายังไม่ควรที่ผู้เสียภาษีจะต้องตกใจอะไรนักมาก เพราะตัวเลขจากไออาร์เอส สามารถเปลี่ยนแปลงขึ้นลงแบบรุนแรงในแต่ละสัปดาห์ และว่าปีนี้ มีแบบฟอร์มขอคืนภาษีประมาณ 28 ล้านใบถูกพิจารณาล่าช้า คือจะเริ่มต้นพิจารณาหลังวันที่ 27 กุมภาพันธ์ เพราะความเปลี่ยนแปลงในเรื่องค่าลดหย่อนต่างๆ รวมถึงค่าลดหย่อนสำหรับเลี้ยงดูลูก (Child tax credit) สำหรับผู้เสียภาษีที่มีรายได้น้อย ซึ่งตัวเลขเงินคืนภาษีของผู้เสียภาษีของกลุ่มนี้ จะดึงให้ตัวเลขเฉลี่ยสูงขึ้น.

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

This is a different sort of opinion that many people dont usually talk about. Sometimes I fav stuff like this on Redit. Although this time Im not sure if this would be best for the users. Ill take a look around your site though and submit something else.
bcbg dresses http://www.bcbgmaxazriae.com

 • ¼ÙéÊè§: bcbg dresses
 • 206.41.179.30 Mar 06, 2019 @05:47 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 21

Awesome website man, I wish I can make something similar with some content like this lmao.
Louis Vuitton Replica Handbags http://www.karenmillenvoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton Replica Handbags
 • 107.174.228.149 Mar 06, 2019 @03:11 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 20

chudnik audiophile lionize nilda tritos humpbacked mapfumo squirter smolkin
Best Louis Vuitton Replica Handbags http://www.baglv.top

 • ¼ÙéÊè§: Best Louis Vuitton Replica Handbags
 • 206.41.179.166 Mar 05, 2019 @08:01 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

Distinguished web blog, Eminent comments that I can tackle. I am transferring forward and might apply to my present job as a cat sitter, which is very rewarding, however I must further grow expand. Regards
vivienne westwood shoes http://www.viviennenwestwood.com

 • ¼ÙéÊè§: vivienne westwood shoes
 • 207.244.117.181 Mar 05, 2019 @02:20 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

I too have a good website a small internet site on fashion,i hope we can have a take a look at each other website.Besides i can share hell lot of matters about my fashion information with you in the event you wish.
Parajumpers Jackets http://www.parajumperoutlets.com

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Jackets
 • 23.94.32.252 Mar 05, 2019 @10:28 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

I am glad to be one of the visitors on this great website (:, thanks for posting .
Russell And Bromley http://www.tedbakerbcbgoutletstore.com

 • ¼ÙéÊè§: Russell And Bromley
 • 204.44.77.179 Mar 05, 2019 @12:45 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 16

outgoings marinus malodorous henn exhumed curling wardroom Yu-Chung Cynde
Louis Vuitton Belt http://www.louisvuittonhandbage.top

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton Belt
 • 206.41.179.166 Mar 05, 2019 @12:38 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

Keep functioning ,remarkable job!
russell & bromley shops in london http://www.eccoshoesvoutletstores.com

 • ¼ÙéÊè§: russell & bromley shops in london
 • 23.95.204.13 Mar 04, 2019 @02:15 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

Well I definitely enjoyed studying it. This article offered by you is very constructive for good planning.
Best Louis Vuitton Handbags http://www.clothestore.top

 • ¼ÙéÊè§: Best Louis Vuitton Handbags
 • 206.41.179.134 Mar 04, 2019 @11:46 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

I used to be questioning if you could be all for becoming a guest poster on my blog? and in alternate you would put a hyperlink the put up? Please let me know whenever you get a chance and I will ship you my contact particulars - thanks. Anyway, in my language, there arent much good supply like this.
Replica Watches http://www.baglouisvuitton.store

 • ¼ÙéÊè§: Replica Watches
 • 172.245.60.231 Mar 04, 2019 @04:19 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

Just thought I would leave a comment to say how much I enjoyed this read. Quality blog!
Ted Baker Mens Clothing http://www.tedbakeruoutletsales.com

 • ¼ÙéÊè§: Ted Baker Mens Clothing
 • 173.234.100.119 Mar 03, 2019 @06:38 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

Im a huge fan already, man. Youve done a brilliant job making sure that people understand where youre coming from. And let me tell you, I get it. huge stuff and I cant wait to check out more of your websites. What youve got to say is important and needs to be read.
Parajumpers Mens Jackets http://www.parajumperse.top

 • ¼ÙéÊè§: Parajumpers Mens Jackets
 • 172.245.60.246 Mar 03, 2019 @11:26 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

Im wondering if you have noticed how the media has changed? Now it seems that it is discussed thoroughly and more in depth. Frankly it is about time we see a change.
parajumpers online http://www.parajumperjacketoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: parajumpers online
 • 173.234.100.102 Mar 03, 2019 @09:05 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

Fascinating articles but I wanted to ask about one page, do you know Daily Deals? ciao!
Chanle http://www.louisvuittonbagssale.top

 • ¼ÙéÊè§: Chanle
 • 107.174.228.144 Mar 02, 2019 @11:30 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

Hi webmaster, commenters and everybody else !!! The blog was absolutely fantastic! Lots of great information and inspiration, both of which we all need!b Keep em coming you all do such a great job at such Concepts cant tell you how much I, for one appreciate all you do!
Hermes Bags http://www.fashionoutnet.com

 • ¼ÙéÊè§: Hermes Bags
 • 206.41.179.166 Mar 02, 2019 @01:50 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

Can you message me with some pointers about how you made this blog site look like this , I would be appreciative.
usaf para jumpers http://www.parajumperseshop.com

 • ¼ÙéÊè§: usaf para jumpers
 • 207.244.117.181 Mar 02, 2019 @03:56 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

Im curious if you ever have problems with what people post? The internet never used to be like that, although it seems to be changing for the better. What are your thoughts?
Bordelle Dresses http://www.monsoonoutletesale.com

 • ¼ÙéÊè§: Bordelle Dresses
 • 104.160.11.20 Mar 01, 2019 @06:13 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

Just found your blog as I was searching about this subject on yahoo (funny how it sometimes brings up good websites too lol) and now I'm hooked. Spend the entire last hour reading all your blog posts. Can you clean up the spam here please though?
Louis Vuitton Handbags http://www.lvbag.store

 • ¼ÙéÊè§: Louis Vuitton Handbags
 • 207.244.117.184 Mar 01, 2019 @08:37 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

Just to let you know, this post appears a little bit odd from my smart phone. Who knows maybe it really is just my mobile phone. Great post by the way.
Prada sale http://www.pradaestore.com

 • ¼ÙéÊè§: Prada sale
 • 173.234.100.102 Feb 28, 2019 @11:06 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

I like this article keep up the good work.
Cheap Designer Replica Bags http://www.louisvuittonhandbagstore.top

 • ¼ÙéÊè§: Cheap Designer Replica Bags
 • 173.234.100.240 Feb 28, 2019 @02:23 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

I must say this information was very interesting. I stumbled onto you using a google search and was rather thankful for your rank for this article.
cheap parajumpers coats http://www.parajumpersuoutlet.com

 • ¼ÙéÊè§: cheap parajumpers coats
 • 206.41.179.108 Feb 28, 2019 @05:01 AM
ฉบับที่
450
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข