ตระเวนแอลเอ
ตระเวนแอลเอ 375


ยาป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี
ส่งเท็กซ์แจ้งเหตุด่วนถึง 911 ได้แล้ว
แม้จะมีความพยายามหนักในการลดจำนวนนักโทษในคุกของรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมถึงการลดความผิดอาญาหลายประเภทเหลือแค่โทษสถานเบา แต่คดีอาญาในแอลเอ เคาน์ตี้ ก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
 วิลล์ เฟอร์เรลล์ และมอลลี่ ชันน่อน เป็นพิธีกรโรสพาเหรด เตรียมขำกลิ้งกันได้เลย
.

แอลเอ เคาน์ตี้ ตั้งเป้าลด “เอชไอวี”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2017 ซึ่งเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) สำนักงานสาธารณสุขของแอลเอ เคาน์ตี้ ได้แถลงถึงสถานการณ์โรคเอดส์ปัจจุบันว่า มีผู้ติดเชื้อเอชไอวี อยู่มากกว่า 60,000 คน ถือเป็นเคาน์ตี้ ที่มีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับสองของอเมริกา และในแต่ละปีมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ประมาณ 1,850 คน  โดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ คือประชากรในกลุ่ม แอลจีบีทีคิว ลาติโน่ และคนผิวดำ

โดยสำนักงานสาธารณสุขของแอลเอ เคาน์ตี้ ได้ตั้งเป้าหมายเนื่องในวันเอดส์โลกปีนี้ เอาไว้สามข้อ คือ 1 ลดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ให้เหลือเพียงไม่เกิน 500 คนต่อปี ให้ได้ภายในปี 2022, 2  เพิ่มปริมาณผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการตรวจเลือด (diagnosed) จาก 86 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน เป็น 90 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020 และ 3 เพิ่มปริมาณผู้ติดเชื้อที่ใช้ยาควบคุม (virally suppressed) จาก 60 เปอร์เซ็นต์เป็น 90 เปอร์เซ็นต์ในปี 2020

สาธารณสุขของแอลเอ เคาน์ตี้ แถลงด้วยว่า การจะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ “โฟกัส” ในเรื่องเดียวกัน และการกระตุ้นให้กลุ่มเสี่ยง เลิกอายกับรสนิยมทางเพศของตัวเอง และเข้ารับการตรวจ หรือหาข้อมูล รวมถึงใช้ยาป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี (HIV prevention) ที่เรียกว่า pre-exposure prophylaxis หรือ PrEPให้มากขึ้น

โดยปัจจุบันนี้ ในแอลเอ เคาน์ตี้ มีผู้ใช้ยาป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งเป็นยาเม็ดที่ต้องกินทุกวัน อยู่ประมาณ 6,465 คน ถือว่าน้อยมากหากเทียบกับกลุ่มเสี่ยงซึ่งประเมินว่ามีมากกว่า 70,000 คน ซึ่งหน่วยงานสาธารณสุข ของแอลเอ บอกว่าจะต้องใช้เงินงบประมาณสำหรับการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงกลุ่มเสี่ยงในระยะห้าปีประมาณ 69 ล้านดอลลาร์ โดยจะยื่นขอเงินสนับสนุนจากรัฐแคลิฟอร์เนียต่อไป.


แจ้งเหตุ 911 โดยการส่งเท็กซ์ได้แล้ว

นับจากวันที่ 1 ธันวาคม 2017 ประชาชนในเขตแอลเอ เคาน์ตี้ สามารถส่งข้อความสั้น หรือ text เพื่อแจ้งเหตุด่วนไปยัง 911 ได้แล้ว หลังจากมีการเริ่มใช้ระบบใหม่ที่เรียกว่า text-to-911
ระบบแจ้งเหตุด่วนด้วยการส่งเท็กซ์ดังกล่าว มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนพิการทางหู หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการพูด ให้สามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม การแจ้งความโดยใช้โทรศัพท์ ยังคงเป็นช่องทางหลักสำหรับการให้บริการฉุกเฉินของแอลเอ เคาน์ตี้ โดยเจ้าหน้าที่แนะนำให้บุคคลทั่วไปใช้โทรศัพท์แจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายตามปกติ
นอกจากนี้ การแจ้งเหตุด่วนโดยการใช้เท็กซ์ ยังมีข้อจำกัดอีกหลายอย่าง เช่นไม่สามารถใช้ได้ขณะที่ผู้แจ้งกำลังใช้บริการข้ามเครือข่าย (roaming) ไม่สามารถส่งภาพถ่ายหรือคลิปวิดีโอ และข้อความจะต้องเป็นภาษาอังกฤษแบบสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้ตัวย่อได้.


คดีอาญาในแอลเอ เพิ่มขึ้น

ระหว่างปี 2010-2016 คดีอาชญากรรมในเขตลอส แอนเจลิส เคาน์ตี้ รวมถึงคดีเกี่ยวกับทรัพย์สิน และคดีรุนแรงต่างๆ เพิ่มขึ้น 5 เปอร์เซ็นต์ แยกเป็นคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือ property crimes เพิ่ม 4 เปอร์เซ็นต์, คดีรุนแรง เช่นทำร้ายร่างกายหรือฆาตกรรม เพิ่ม 8 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่ตัวเลขคดีอาชญากรรมทั่วทั้งรัฐแคลิฟอร์เสีย ลดลงประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยคดีอาญาเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลดลงถึง 6 เปอร์เซ็นต์ ส่วนคดีรุนแรง ลดลง 2 เปอร์เซ็นต์

ในช่วงเวลาที่มีการเก็บข้อมูล คือระหว่างปี 2010-2016 นั้น ถือเป็นช่วงที่เรียกว่า “justice reform era,” หรือยุคปฏิรูประบบยุติธรรม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบยุติธรรมของรัฐแคลิฟอร์มากมาย ทั้งผ่านระบบรัฐสภาและการออกเสียงโหวตสนับสนุนและคัดค้านกฎหมายหรือมาตราต่างๆ ของประชาชน

หนึ่งในกฎหมายที่มีการกล่าวขวัญมากที่สุดคือ ร่างกฎหมาย 47 ที่ถูกบรรจุในบัตรเลือกตั้งปี 2014 ที่ลดความรุนแรงของคดีเกี่ยวกับยาเสพติดและโจรกรรมหลายลักษณะ ให้เป็นคดีลหุโทษ (misdemeanor) และอนุญาตให้ผู้ต้งหาเจรจาหาข้อตกลงเกี่ยวกับโทษของตัวเองได้ หรือร่างกฎหมาย 57 ที่ต้องการให้ลดปริมาณนักโทษในเรือนจำของรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเน้นไปที่การบำบัดรักษาผู้ต้องหาคดียาเสพติก แทนการจำคุก (rehabilitation) และร่างกฎหมาย 64 ที่ปรับให้การเสพกัญชา เป็นสิ่งถูกกฎหมาย เป็นต้นวิลล์ เฟอร์เรล โฮส “โรสพาเหรด 2018”

“โรสพาเหรด” หรือพาเหรดรถบุปผชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกจากเมืองพาซาดีน่า ที่จะมีขึ้นในวันปีใหม่ 1 มกราคม 2018 นี้ ถือเป็นปีแรกที่มีการถ่ายทอดสดทางช่อง Amazon Prime โดยจะใช้ดาราตลกชื่อดัง ผู้เป็นศิษย์เก่าจากรายการ Satueday Night Live ถึงสองคนเป็นพิธีกร นั่นคือ วิลล์ เฟอร์เรลล์ และมอลลี่ ชันน่อน โดยการถ่ายทอดสด โรสพาเหรด ทาง Amazon Prime Video สำหรับสมาชิกของ Amazon จะมีขึ้นตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2018

โดยพาเหรดรถบุปผชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และจัดต่อเนื่องมานานกว่าร้อยปีนี้ มีการถ่ายทอดสดไปยังหลายประเทศทั่วโลก ส่วนในอเมริกานั้น มีการถ่ายทอดโดยเครือข่ายโทรทัศน์หลักๆ หลายเครือข่าย เช่น เคทีแอลเอ ที่ทำการถ่ายทอดสดโดยไม่มีการแทรกโฆษณา นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดทางเอบีซี, เอ็นบีซี, ยูนิวิชั่น (ภาษาสแปนิช) รวมถึงเคเบิลอย่าง เอชจีทีวี, สกายลิงค์ทีวี (ภาษาแมนดาลินและกวางตุ้ง), ฮอลล์มาร์ค, อาร์เอฟดี ทีวี ฯลฯ

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

George, I don’t know what you mean by your last comment. +Jonah says in his rebuttal to the SMPAC that the drunken priest fought with police when they responded to the woman’s call for help. If you believe +Jonah, the man ought not still be a priest.
bague bulgari homme replique http://www.anellobvl.cn/fr/

  • ¼ÙéÊè§: bague bulgari homme replique
  • 219.136.94.250 Dec 16, 2017 @09:51 AM
ฉบับที่
424
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข