ดูโลก ดูธรรม และดูใจ
โดย ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา
สอนนักศึกษาอเมริกัน


หลังจากออกพรรษาแล้ว ได้เดินทางไปแสดงธรรมในงานกฐินพระราชทานที่วัดอตัมมยตาราม เมืองวูดดินวิลล์ รัฐวอชิงตัน ตามคำนิมนต์ของท่านเจ้าคุณพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตารามในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 หลังจากงานกฐินพระราชทาน ต่อมาอีก 1 วัน คือ วันที่ 9 ตุลาคม 2560 จึงได้เดินทางไปสอนวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยซีแอตเติ้ล ตามคำนิมนต์ของท่านศาสตราจารย์ซู ประจำวิชาพระพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้


เหตุปัจจัยที่นำไปสอนมหาวิทยาลัยครั้งนี้มาจาก การที่ท่านศาสตราจารย์ซูได้นิมนต์ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา จากนั้นท่านเจ้าคุณฯ พิจารณาเห็นว่า อาตมามีเวลาพอสมควรที่จะไปบรรยายวิชาพระพุทธศาสนาแก่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ จึงนิมนต์อาตมาไปร่วมบรรยายด้วยกัน

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 หลังจากฉันอาหารเรียบร้อยแล้ว คุณโจ อุบาสกชาวอเมริกันที่มาศึกษาภาวนาในวันพุธที่วัดอตัมมยตารามเป็นประจำ รับหน้าที่ขับรถนำพวกเรามุ่งสู่มหาวิทยาลัยซีแอตเติล เมื่อเดินทางไปถึงคณะเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ท่านศาสตราจารย์ซู ออกมารอรับที่หน้าตึกแล้วก็พากันเดินเข้าไปในตึกและในห้องเรียนตามลำดับ

ท่านเจ้าคุณวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ ทำหน้าที่แนะนำสั้นๆพอทราบว่า เป็นใครมาจากไหน แล้วจึงมอบหน้าที่ส่งต่อให้อาตมา ท่านศาตราจารย์ซูบอกให้นักศึกษาทุกคนยกมือไหว้ต้อนรับ โดยตนเองนำไหว้เป็นตัวอย่าง

มองดูการไหว้ของนักศึกษาที่ไม่คุ้นเคยกับการไหว้มาก่อน ดูทุลักทุเล เก้ๆกังๆ จึงคิดปรับแผนการสอนเดี๋ยวนั้น จากการมาสอนสมาธิ เปลี่ยนเป็นการสอนวิธีไหว้ก่อน อันเป็นวิธีการไหว้ที่ออกแบบไว้นานแล้ว จากการสอนนักเรียนนักศึกษาในที่ต่างๆซึ่งท่าไหว้ไม่ค่อยลงตัวเท่าไร เพื่อให้การไหว้เป็นระเบียบพร้อมคำอธิบายที่เชื่อมโยงกับคุณธรรมจึงให้ยึดแม่โป้งทั้งสองว่าเมื่อยกมือพนมขึ้นไหว้จะวางแม่โป้งที่ไหนดีจึงได้อธิบายว่าดังนี้

การไหว้พระพุทธรูป หรือ ไหว้พระสงฆ์ให้วางนิ้วโป้งไว้ตรงกลางระหว่างคิ้วทั้งสอง ความหมายของการวางนิ้วโป้งไว้ตรงนี้ คือ พระพุทธเจ้า ชี้ธรรมเป็นทางเดินชีวิต สอนให้คิดพัฒนาตนเองโดยใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างเชื่อมโยงไปหาเรื่องราวต่างๆรอบๆตัว เวลามีปัญหาใดๆในชีวิตพึงตระหนักรู้เสมอว่า มีปัญหาใดๆต้องใช้ความคิด ใช้ปัญญาแก้ปัญหา อย่าใช้ยาเสพติด อย่าใช้แอลกอฮอล์ หรือ อย่าใช้ความรุนแรงทำร้ายตนเองและผู้อื่น เป็นทางแก้ปัญหา เมื่อพระพุทธเจ้าจากไป พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายรับมรดกธรรม นำมาปฏิบัติและประกาศธรรมต่อ ก็ประกาศธรรมที่จะก่อให้เกิดปัญญา โดยผ่านทางการฟัง แล้วคิดใคร่ครวญ จากนั้นลงมือภาวนาหรือลงมือฝึกฝนอย่างจริงจัง ก็จะเกิดความรู้แจ้งที่เปี่ยมด้วยทักษะทุกด้าน

วางแม่โป้งไว้บนปลายจมูกทั้งสอง ความหมายของการแม่โป้งไว้ในที่นี้ คือ ระลึกถึงพระคุณของแม่ ผู้ให้กำเนิด เกิดลูกรัก เป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัย เป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจ เป็นผู้ให้อะไรๆไม่รามือ สิ่งสำคัญที่แม่ให้มาหาค่ามิได้ คือ ให้ลมหายใจ ทุกครั้งที่พบคุณแม่หากปรารถนาจะแสดงความเคารพด้วยการไหว้แบบนี้ ก็จะได้ระลึกถึงพระคุณของท่านที่ให้ลมหายใจอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตนั้นเอง

วางแม่โป้งไว้ที่ริมฝีปาก คือ สัญลักษณ์ที่จะได้ระลึกถึงคุณงามความดีของคุณครู เหตุที่วางแม่โป้งบนริมฝีปาก เพราะ คุณครูสอนให้พูดคำที่ไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี เป็นที่รักแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟัง

วางแม่โป้งไว้บนปลายคางเวลาไหว้พี่น้องญาติมิตร หมายความว่า พี่น้องญาติมิตรทั้งหลายให้ความสนับสนุนค้ำจุน ให้ความอบอุ่นและกำลังใจแก่เราเสมอ มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการกำลังใจจากญาติมิตรที่สนิทสนมกัน

วางแม่โป้งไว้ที่หน้าอก เป็นการแสดงความเคารพเพื่อน โดยมีความหมายแฝงว่า มือที่พนมนั้นหมายถึงหัวใจอันสถิตย์อยู่ตรงหน้าอกนี้ การคบเพื่อนที่รักที่สุดคบกันด้วยหัวใจ จึงวางมือและแม่โป้งไว้ ณ จุดที่ตรงหรือใกล้เคียงใจที่สุด

ทั้งนักศึกษาและท่านศาสตราจารย์ซูฟังจบ ก็สรุปว่า เรื่องง่ายๆใกล้ตัว แต่แฝงความหมายลึกล้ำ เป็นสัจธรรมที่พบเห็นได้ทุกเมื่อเชื่อวัน

หัวข้อหลักในการบรรยายที่ ท่านศาสตราจารย์ซูและนักศึกษาต้องการฟังวันนี้คือ เรื่องสมาธิ

จึงเริ่มให้ความหมายของสมาธิว่า ความมั่นคงแห่งใจเรียกว่า สมาธิ

วิธีสังเกตว่า สมาธิเกิดขึ้นหรือยัง สังเกตได้ด้วยการตรวจสอบว่า กายกับใจอยู่ด้วยกันใกล้ๆหรือไม่ ถ้ากายอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่นั่น อยู่ด้วยกันไม่ห่างไกลทั้งใจและกายเรียกว่า สมาธิ หรือ unity or harmony of body and mind.

เมื่อให้คำจำกัดความจบลง ทั้งศาสตราจารย์และนักศึกษาต่างยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แสดงว่า เข้าใจคำนิยามของสมาธิสั้นๆง่ายๆได้เป็นอย่างดี

เมื่อเข้าใจความหมายของสมาธิแล้วขั้นต่อไป จึงพูดถึงลักษณะของสมาธิผ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ขึ้นต้นด้วยอักษร F ว่า

Firm คือ มั่นคง ไม่หวั่นไหว เพราะความชอบชังที่ต้องเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวัน มองความชอบชังที่ปรากฏในใจว่า เป็นปรากฏการณ์ เป็นม่านมายา ที่ผ่านมา แล้วผ่านไป ความมั่นคงนี้เหมือนภูเขาศิลาที่แข็งแกร่ง(Rocky mountain) ไม่หวั่นไหวต่อลมที่พัดผ่าน ต่อแดดที่แผดเผา ต่อฝนที่กระหน่ำลงมาห่าแล้วห่าเล่า

Fair มีความบริสุทธิ์ เป็นกลาง เที่ยงตรงไม่ไหวไปกับอารมณ์ บวก หรือ ลบ แต่อยู่กับความจริงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้า ณ ขณะนั้นๆ จิตสัมผัสทางสายกลางที่พอดี

Flexibility ความยืดหยุ่นยอมรับสิ่งทั้งหลายทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจได้ อ่อนโยน ปรับใจให้เข้ากับความจริง สิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่แข็งกร้าว ไม่ก้าวร้าว ไม่กระด้าง

Fine ใจดี มีคุณภาพ เป็นที่รองรับแห่งความดีทั้งหลาย เช่น ความเสียสละ เมตตา กรุณา ความอดทนและสติปัญญาความรอบรู้ อย่างลึกซึ้งกว้างขวาง ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ

Fitness มีความพร้อมที่จะทำงานทั้งฝ่ายจิตและฝ่ายกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อกล่าวจบทั้งศาสตราจารย์และนักศึกษาพากันท่องคุณลักษณะของสมาธิที่ขึ้นต้นด้วยอักษร F อย่างสนุกสนาน

ท่านศาสตราจารย์ซู ได้พูดขึ้นว่า เวลามีน้อย ขอให้สอนวิธีปฏิบัติภาวนาแบบง่ายๆให้ด้วย

จึงบอกให้นักเรียนนั่งตัวตรงแล้วบอกวิธีปฏิบัติตรงๆตามลำดับว่า

Relax เบื้องต้นนั่งให้ผ่อนคลาย นั่งในท่าสบายใครนั่งสบายในท่าไหน ขอให้นั่งในท่านั้น ในห้องนี้ทุกคนนั่งเก้าก็นั่งเก้าอี้ให้สบาย หายใจยาวๆเข้าออก ผ่อนคลายเต็มที่

Realize เมื่อรู้สึกตัวว่า นั่งสบาย หายใจสะดวก มีความสุขทุกลมหายใจ จงรู้สึกต่อลมหายใจนั้นตรงๆ ไม่ต้อง focus แต่ขอให้รู้ลมหายใจให้มากที่สุดทั้งเข้าทั้งออก ใจทำหน้าที่รู้อย่างผ่อนคลาย ง่ายๆตรงๆแบบนี้ไปเรื่อย ไม่ต้องคิดอะไรมากไปกว่ารู้ความเคลื่อนไหวแห่งลมหายใจที่ปล่อยให้เป็นไปอย่างธรรมชาติโดยไม่ต้องบังคับ แต่อย่างใด เวลาปฏิบัติสมาธิ ใช้ความรู้ตัวให้มากที่สุด ใช้ความคิดให้น้อยที่สุด เมื่อหยุดครุ่นคิดถึงอดีต หยุดคาดหวังสิ่งใดๆในอนาคต จิตจอดสนิท รู้อยู่เพียงปัจจุบันไม่ปรุงแต่ง ไม่หนัก ไม่รก เกลี้ยงเกลา โล่งโปร่งสบาย

Release เมื่อจิตไม่ปรุงแต่งสงบนิ่งอยู่กับปัจจุบัน ความปล่อยวางจางคลายเพราะได้สัมผัสกับความสงบแท้จากไม่ปรุงแต่ง ไม่มีทั้งตัวผู้ยึดและไม่มีสิ่งที่ต้องเข้าไปยึด ความเครียดต่างๆค่อยๆจางคลายหายไป ความผ่อนคลาย เบาโล่งก็จะคืบคลานเข้ามาทดแทน ที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะทราบได้อย่างลึกล้ำด้วยตนเอง

อธิบายวิธีปฏิบัติจบลง ท่านศาสตราจารย์ซูก็สรุปและท่องศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย R ว่าเป็นวิธีปฏิบัติภาวนาที่ง่ายๆทุกคนทำได้

การบรรยายจึงยุติลง อาตมา นักศึกษา ท่านศาสตราจารย์ ร่วมกันภาวนา Triple R เป็นเวลา 10 นาที สภาพห้องเรียนเปลี่ยนจากบรรยากาศการเรียนที่เน้นความคิด หยั่งลงสู่ความรู้ตัวทั่วพร้อมในทันที สิบนาทีผ่านไปอย่าสงบ จบการภาวนาด้วยการนำนักศึกษาแผ่เมตตา แผ่ความรักแก่สัตว์ทั้งหลายปรารถนาให้มีความสงบสุขโดยทั่วกัน

ตัวแทนนักศึกษากล่าวคำขอบคุณอย่างจริงใจที่นำความรู้ประเพณีวิถีพุทธ และวิธีแสวงหาความสุขแบบง่ายๆที่พักความคิดไว้แล้วเพิ่มความรู้แทนมาแบ่งปัน

จากนั้นพวกเราก็แจกหนังสือธรรมะภาคภาษาอังกฤษหลายเล่มที่ท่านเจ้าคุณพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ได้เตรียมไป อาตมาแจก meditation is fun เพียงยื่นให้นักศึกษาอ่านน่าปกก็อมยิ้มกันคงจะคิดในใจว่า ทำสมาธิจะสนุกสนานได้อย่างไรหนอ

ขอเล่าประสบการณ์การทำงานกับคนหนุ่มสาวอเมริกันเพียงแค่นี้ บุญกุศลใดๆเกิดขึ้นจากการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในคราวนี้ ขอมอบแด่ท่านผู้อ่านทุกท่าน ขอให้พระธรรมนำความสุขมามอบให้แก่ทุกท่านอย่างทั่วถึงกัน ทุกคืนทุกวันมีแต่ความสุขตามสมควรแก่ธรรมที่ปฏิบัติตลอดไป

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.40 น.
วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

The smoothie looks great! Will have to try it, I like the bottom picture the best.
copie bracelet cartier or rose http://www.braccialegioielli.cn/fr/classic-fake-cartier-love-bracelet-in-yellow-gold-b6035516-p181/

  • ¼ÙéÊè§: copie bracelet cartier or rose
  • 219.136.95.203 Apr 24, 2018 @11:09 AM
ฉบับที่
424
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข