ข่าวซีแอตเติล
โดย Monnitt999 (viewoneway2006@yahoo.com)
สยามทาวน์ข่าวซีแอตเติล 238

สวัสดีครับ มุมข่าวซีแอตเติล นำข่าวความเคลื่อนไหว ของพี่น้องไทยในมลรัฐวอชิงตันและเมืองใกล้เคียงมาเสนออีกเช่นเคย

กรรม  4 ประการ ในทางพระพุทธศาสนา

1. กัมมสัทธา เชื่อกรรม เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง คือ เชื่อว่า เมื่อทำอะไรโดยมีเจตนา คือ จงใจทำทั้งรู้ ย่อมเป็นกรรม คือ เป็นความชั่วความดีมีขึ้นในตน เป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไป การกระทำไม่ว่างเปล่า และเชื่อว่าผลที่ต้องการ จะสำเร็จได้ด้วยการกระทำ มิใช่ด้วยอ้อนวอนหรือนอนคอยโชค เป็นต้น

2. วิปากสัทธา เชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรม เชื่อว่าผลของกรรมมีจริง คือ เชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วย่อมมีผล และผลต้องมีเหตุ ผลดีเกิดจากกรรมดี ผลชั่วเกิดจากกรรมชั่ว

3. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน เชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของ จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบาก เป็นไปตามกรรมของตน

4. ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มั่นใจในองค์พระตถาคต ว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไว้ด้วยดี ทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์ คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุด บริสุทธิ์หลุดพ้นได้ ดังที่พระองค์ทรงบำเพ็ญไว้...พบกันใหม่ฉบับหน้าครับภาพบรรยากาศวันสงกรานต์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ขออนุโมทนาพุทธศาสนิกชนทุกเชื้อชาติเป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรมบุญประเพณีวันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันกตัญญู วันครอบครัวอบอุ่น พร้อมเพรียงกันบำเพ็ญบุญกุศล มีการทำวัตรสวดมนต์แปล เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา สมาทานศีล รับศีล ฟังธรรม ทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนบุญกุศลแด่บรรพบุรุษ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระสงฆ์ และรดน้ำดำหัว ขอศีลขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล ด้วยการรักษาประเพณีอันดีงามนี้ไว้ในต่างแดน ณ ศาลาธรรมโกศาจารย์ วัดอตัมมยตาราม เมืองซีแอตเติล สหรัฐอเมริกาด้วย ขออานุภาพแห่งคุณงามความดี คุณพระศรีรัตนตรัย จงอภิบาลคุ้มครองให้พุทธศาสนิกชนทุกท่านในครั้งนี้ จงมีแต่ความสุข ความเจริญ เจริญด้วยอายุ วัณณะ สุขะ พละ ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา ตราบเท่าเข้าสู้พระนิพพานทุกท่านทุกคนเทอญ สาธุๆๆ 
นำเสนอข่าวโดย : somchai Monnitt999, viewoneway2006@yahoo.com
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
   • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

lace wigs,bob wigs https://youtu.be/3KO3e4I3_24 Soft, trend and nice, best!!!!

  • ¼ÙéÊè§: lace wigs,bob wigs
  • 50.195.207.133 Feb 18, 2019 @02:29 PM
ฉบับที่
454
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข