บทความหน้าสาม
สรุปผลการสัมมนา “ประกันสำหรับสปา” และ “โอบามาร์แคร์”


คุณจีน่า ปรีชา จาก SK Insurance Services  (ซ้าย) กับคุณชัญญา ภู่เกษมสมบัติ จาก Farmers Insurance 
โดย : สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2014 ระหว่างเวลา 13.30 น.-16.00 น. สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้จัดสัมมนาให้ความรู้้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับ “การซื้อประกันภัยสำหรับธุรกิจสปาและนวด” และ "ประกันสุขภาพฉบับ โอบาม่าแคร์" ณ ห้องประชุมอาคารฮอลลีวิว ในไทยทาวน์ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรทรงคุณวุฒิสองท่านมาบรรยาย

ท่านแรกคือ คุณชัญญา ภู่เกษมสมบัติ จาก Farmers Insurance บรรยายเรื่อง "ประกันภัยสำหรับธุรกิจสปาและนวด" และท่านที่สอง คือคุณจีน่า ปรีชา จาก SK Insurance Services บรรยายเรื่อง “โอบาม่าแคร์”

สภาหอการค้าไทยฯ เห็นว่าเนื้อหาสาระของการสัมมนาในวันดังกล่าว มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการร้านสปาและนวดแผนไทย รวมถึงประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียทั่วไป จึงได้ทำการสรุปย่อสาระของการสัมมนาในวันนั้นมานำเสนออีกครั้ง... ดังนี้...

....

ประกันภัยสำหรับผู้ที่จะเปิดธุรกิจสปา และนวด

1. ประกันภัยร้าน

ประกันภัยร้านจะให้ความคุ้มครองในหลายๆ ด้านที่สำคัญ ดังนี้ 

-Liability จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่มีลูกค้ามาหกล้มหรือได้รับบาดเจ็บในร้าน หรือมีการถูกฟ้องร้อง (แล้วแต่กรณี) 

-Personal Property (ทรัพย์สินในร้าน) จะให้ความคุ้มครองในกรณีถูกไฟไหม้, ถูกปล้น, พนักงานขโมยและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทางบริษัทจะจ่ายให้สูงสุดถึงจำนวนที่ได้แจ้งไว้

-Loss of Income (การสูญเสียรายได้) จะให้ความคุ้มครองการสูญเสียรายได้จากการที่ร้านไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ อย่างเช่น เหตุไฟไหม้ โดยจะให้ความคุ้มครองขณะที่สูญเสียรายได้ โดยจะจ่ายรายได้ก่อนค่าเช่า,ค่าแรงพนักงาน, ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในแต่ละเดือน เพื่อให้เจ้าของธุรกิจไม่รู้สึกว่าถูกกระทบกระเทือนรายได้จากเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย และสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากประกันภัยหลักๆดังกล่าว ประกันภัยร้านยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมในอีกหลายๆด้าน อาทิเช่น EPLI (Employment Practices Liability Insurance) คุ้มครองการถูกฟ้องร้องจากพนักงานเนื่องจากการไล่ออกโดยเหตุผลที่ไม่สมควร หรือโดน Sexual Harassment (การล่วงละเมินทางเพศ) ในขณะทำงาน ซึ่งเป็นความคุ้มครองพิเศษที่นำเสนอโดยบริษัท Farmers Insurance เท่านั้น คุ้มครองการโดนสั่งปิดร้านจากท่อน้ำแตก ท่อน้ำตัน คุ้มครองกระจกแตก เป็นต้น และยังมีความคุ้มครองอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทางเจ้าของธุรกิจสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละท่าน

ในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัยของประกันภัยร้าน จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ คือ จำนวนทรัพย์สินในร้าน พื้นที่ของร้าน ประวัติการเคลม

2. Workers Compensation

ประกันภัย Workers Compensation เป็นประกันภัยที่บังคับโดยกฎหมายแรงงาน สำหรับผู้จ้างงานที่มีพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนเป็นต้นไป โดยจะให้ความคุ้มครองพนักงานในกรณีบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยนั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดือนพนักงานแต่ละปี ซึ่งตอนทำประกันภัย ทางเจ้าของธุรกิจจะทำการประมาณยอดเงินเดือนของปีนั้นๆ เพื่อให้บริษัทประกันภัยคำนวนค่าเบี้ยประกัน หลังจากที่ครบระยะเวลาประกัน ซึ่งโดยทั่วๆ ไปจะอยู่ที่ 1 ปี ทางบริษัทประกันภัยจะส่งเอกสาร audit form ให้กับทางเจ้าของธุรกิจเพื่อขอจำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง และนำมาปรับค่าเบี้ยประกันให้เป็นจำนวนที่ถูกต้อง ซึ่งถ้าการประมาณเงินเดือนในตอนต้นสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริงก็จะได้รับเงินที่จ่ายเกินคืน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าประมาณการต่ำกว่าความเป็นจริง บริษัทประกันภัยก็จะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันเพิ่ม

......

ประกันสุขภาพฉบับ โอบาม่าแคร์

ประกันสุขภาพฉบับโอบาม่าแคร์ คือ ประกันสุขภาพที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชากรมีประกันคุ้มครอง โดยจ่ายค่าประกันต่อเดือนต่ำ ซึ่งรัฐบาลกลางได้ออกกฎหมายเรื่องประกันสุขภาพฉบับโอบาม่าแคร์ (Patient Protection and Affordable Care Act หรือ Federal Affordable Care Act) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2014 โดยผ่านทางองค์กร Covered California (Covered California Health Insurance Marketplace) หรือที่เรียกว่าตลาดประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการซื้อประกันสุขภาพสำหรับผู้อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยที่ตลาดประกันสุขภาพนี้ จะมีบริษัทประกันภัยรวมทั้งหมด 11 บริษัทขึ้นกับเขตพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ในเขตลอสแองเจลิส จะมี Health Net, Kaiser, Blue Shield, Anthem Blue Cross, L.A. Care, และ Molina Healthcare

ขั้นตอนของการสมัครซื้อประกันสุขภาพ 

 1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้ในการเช็คว่าเราเข้าข่ายที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ และจะต้องจ่ายค่าประกันเดือนละเท่าไหร่ คือ จำนวนสมาชิกในบ้าน (Household Members) จำนวนสมาชิกที่จะต้องการประกันสุขภาพ รายได้ของสมาชิกในบ้านทั้งหมด เงินเดือน ค่าแรง รวมถึงรายได้อื่นๆ, รหัสไปรษณีย์ ที่พักอาศัย และอายุของผู้สมัคร ข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวนว่า คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 

2. ยื่นใบสมัคร ซึ่งทำได้สี่วิธี คือ 

- สมัครทางไปรษณีย์ ท่านสามารถกรอกใบสมัคร ซึ่งดาวน์โหลดได้จากทางเว็ปไซด์ของ Covered CA แล้วส่งทางไปรษณีย์

- สมัครทางโทรศัพท์ โดนติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของ Covered California ที่หมายเลข 1-800-300-1506 

- สมัครทางทางเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ www.coveredca.com สำหรับคนที่อยู่รัฐแคลิฟอเนียร์

- สมัครผ่านเอเย่นต์ที่ได้รับการรับรองโดย Covered CA 

 1. ผู้สมัครซื้อจะต้องเลือก Plan ประกันสุขภาพซึ่งจะมีให้เลือก 4 Plan คือ Bronze, Silver, Gold และ Platinum และเลือกเครือข่ายของบริษัทที่ต้องการจะทำประกันสุขภาพ ข้อแนะนำสำหรับการเลือก Plan นั้นให้สังเกตว่า Deductible เท่าไหร่ต่อปี, Cost-sharing กี่เปอร์เซ็นต์, Copay และ Annual Out-of-Pocket Maximum เท่าไหร่ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มั่นใจขั้นตอนการเลือกซื้อ ท่านสามารถปรึกษาได้ที่ www.CoveredCA.com โทร (800) 300-1506 หรือติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหนาที่ให้ความรู้ซึ่งได้รับการรับรอง (Certified Educator, Enrollment Counselor และเอเย่นต์อินชัวรันซ์ที่ได้รับการรับรอง) เพื่อช่วยเหลือทบทวนรายละเอียดในการสมัครซื้อ รายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละ Plan ฯลฯ

4. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครซื้อประกันสุขภาพ คือ

-หลักฐาน ID หรือ Driver License

-หลักฐานรายได้ Pay Check ย้อนหลัง 2 เดือน ใบแจ้งเสียภาษีปี 2012

-ใบแสดงสถาณภาพ เช่น ใบ Citizenship หรือ Green Card  

-ระยะเวลาของการสมัครซื้อประกันสุขภาพ

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อซื้อประกันสุขภาพได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2014 

โดยจะมีการแบ่งระยะเวลาออกเป็นสองช่วง คือถ้าท่านซื้อประกันก่อนวันที่ 15 มีนาคม และทางบริษัทประกันภัยได้เบี้ยประกันภายในวันที่ 27 ของเดือนนั้น ประกันสุขภาพจะเริ่มมีผลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป แต่ถ้าในกรณีซื้อประกันภัย หลังจากวันที่ 15 จะสามารถใช้ได้ในวันที่ 1 ของอีกสองเดือนถัดไป 

ยกตัวอย่างเช่น ซื้อประกันภัยก่อนวันที่ 15 มกราคม 2014 สามารถใช้ได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014 แต่ถ้าซื้อหลังจากวันที่ 15 มกราคม 2014 สามารถใช้ได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2014

ผู้ที่ต้องการสมัครซื้อประกันสุขภาพ ไม่ควรที่จะขาดประกันถึง 3 เดือน มิฉะนั้นผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพจะต้องชำระค่าปรับ 1 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อปีต่อบุคคล หรือ 95 ดอลลาร์ขึ้นไป ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 จะโดนปรับครึ่งหนึ่ง คือ 47.50 ดอลลาร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย อีเมล์ info@thaicalchamber.org, โทร 626-571-8222 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook.com/thaicalchamber

ชัญญา ภู่เกษมสมบัติ หรือ “คุณโอ๋” แห่ง Farmers Insurance อีเมล์ csuzuki@farmersagent.com, หรือ โทร 323-988-3377

จีน่า ปรีชา หรือ “คุณปุ๊ก” แห่ง SK Insurance Services อีเมล์ ginapreecha@hotmail.com หรือ โทร 818-782-9999, 818-448-0314

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
28-06-2017 รายงานหน้าหนึ่ง : จับตาฮ่องกงฉลอง 20 ปีเอกราช (0/1021) 
27-04-2017 สิ้น “ราเยส คานนา” และความดับสูญของ “หนังแขก” ในเมืองไทย (1/1908) 
24-02-2016 รอยเตอร์ระบุอิทธิพล “ทักษิณ” เหือดหาย เครือข่ายแตกกระเจิง (0/2109) 
13-03-2014 หน้าสาม : เมื่อไทยถูกกล่าวหา “แหล่งทำพาสปอร์ตปลอม” (0/10786) 
20-01-2014 สรุปผลการสัมมนา “ประกันสำหรับสปา” และ “โอบามาร์แคร์” (13/3400) 

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!
bulgari prix faux http://www.aluxury.nl/fr/

 • ¼ÙéÊè§: bulgari prix faux
 • 219.136.95.94 Dec 14, 2017 @12:39 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

Был несколько раз в Одессе. Хороший город, мне понравился)))
fake cartier pendant necklace http://www.classicaljewelry.net/category/replica-cartier-jewelry

 • ¼ÙéÊè§: fake cartier pendant necklace
 • 219.136.74.205 Nov 07, 2017 @02:34 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

Seriously plenty of fantastic advice.
knock off van cleef and arpels perlee clover bracelet http://www.howcar.net/tag/van-cleef-alhambra-bracelet-copy

 • ¼ÙéÊè§: knock off van cleef and arpels perlee clover brace
 • 219.136.74.229 Oct 21, 2017 @02:31 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

I was part of the audience and i would be quite interested to find out if anyone else in the audience felt hypnotised. Im pretty sure apart from the first choice (accused of pinching the bum, which i thought would be quite funny until i realised how aggressive the boyfriend turned) i chose all the positive outcomes. I did however feel like i was under some sort of trance. Very weird experience.
cartier love ring box sale http://www.amoregioielli.ru/en/imitation-cartier-white-gold-plated-love-ring-set-with-6-diamonds-p732/

 • ¼ÙéÊè§: cartier love ring box sale
 • 113.66.41.163 Jun 23, 2017 @12:50 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

Right now it appears like WordPress is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?|
copie bague 18 carats cartier http://www.bestlovegift.nl/

 • ¼ÙéÊè§: copie bague 18 carats cartier
 • 116.22.165.173 Jun 03, 2017 @09:39 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

cartierbraceletlove Starbucksgossip.com studies prove VIA is the world’s newest and most powerful laxative to date. It is pharmacists most recommended remedy for individuals who haven’t pooped in a week or more. Testimonials include a backpacker who stumbled on a latrine that appeared to be used by several hundred previous campers. He found out later it was one camper with a twelve pack of VIA. Incredible!
copie bijou cartier femme http://www.toplevejewelry.com.ru/fr/

 • ¼ÙéÊè§: copie bijou cartier femme
 • 113.66.40.251 Feb 18, 2017 @12:09 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

Сначала необходимо ввести пароль от личного кабинета
bvlgari black ring replica http://www.top-bulgari.ru/

 • ¼ÙéÊè§: bvlgari black ring replica
 • 58.62.235.119 Feb 07, 2017 @02:52 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

Best wish for your luck clown san.
best place to buy cheap girls long sleeve soccer goalie jersey http://www.myluckyjersey.net/wholesale-fc-barcelona-201617-away-deep-purple-women-soccer-jersey-really-cheap-p53.html

 • ¼ÙéÊè§: best place to buy cheap girls long sleeve soccer g
 • 113.66.41.75 Jan 18, 2017 @11:15 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

cartierlovejesduas P.S. And I’m a Healer Idealist, so I was shocked when I first read about Hitler.
imitation bague pour homme cartier http://www.bijouxpascher.net/

 • ¼ÙéÊè§: imitation bague pour homme cartier
 • 113.66.41.75 Jan 16, 2017 @02:19 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge on the topic of unexpected emotions.

 • ¼ÙéÊè§: nike pas cher taille 35
 • 74.91.27.26 Dec 28, 2015 @02:49 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

{
syghgqg http://amydana2.clozone.com/blog/69789.html

 • ¼ÙéÊè§: syghgqg
 • 37.203.211.75 Jul 16, 2015 @11:59 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

Thanks regarding giving this kind of good content material.

 • ¼ÙéÊè§: madden 15 joe montana
 • 93.118.70.40 Jul 03, 2015 @11:53 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

Thanks regarding delivering like superb written content.

 • ¼ÙéÊè§: nhl 15 coins hack
 • 93.118.73.107 Jul 03, 2015 @10:57 PM
ฉบับที่
375
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข