บทความหน้าสาม
สรุปผลการสัมมนา “ประกันสำหรับสปา” และ “โอบามาร์แคร์”


คุณจีน่า ปรีชา จาก SK Insurance Services  (ซ้าย) กับคุณชัญญา ภู่เกษมสมบัติ จาก Farmers Insurance 
โดย : สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้

เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม 2014 ระหว่างเวลา 13.30 น.-16.00 น. สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย ได้จัดสัมมนาให้ความรู้้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับ “การซื้อประกันภัยสำหรับธุรกิจสปาและนวด” และ "ประกันสุขภาพฉบับ โอบาม่าแคร์" ณ ห้องประชุมอาคารฮอลลีวิว ในไทยทาวน์ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรทรงคุณวุฒิสองท่านมาบรรยาย

ท่านแรกคือ คุณชัญญา ภู่เกษมสมบัติ จาก Farmers Insurance บรรยายเรื่อง "ประกันภัยสำหรับธุรกิจสปาและนวด" และท่านที่สอง คือคุณจีน่า ปรีชา จาก SK Insurance Services บรรยายเรื่อง “โอบาม่าแคร์”

สภาหอการค้าไทยฯ เห็นว่าเนื้อหาสาระของการสัมมนาในวันดังกล่าว มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการร้านสปาและนวดแผนไทย รวมถึงประชาชนในรัฐแคลิฟอร์เนียทั่วไป จึงได้ทำการสรุปย่อสาระของการสัมมนาในวันนั้นมานำเสนออีกครั้ง... ดังนี้...

....

ประกันภัยสำหรับผู้ที่จะเปิดธุรกิจสปา และนวด

1. ประกันภัยร้าน

ประกันภัยร้านจะให้ความคุ้มครองในหลายๆ ด้านที่สำคัญ ดังนี้ 

-Liability จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่มีลูกค้ามาหกล้มหรือได้รับบาดเจ็บในร้าน หรือมีการถูกฟ้องร้อง (แล้วแต่กรณี) 

-Personal Property (ทรัพย์สินในร้าน) จะให้ความคุ้มครองในกรณีถูกไฟไหม้, ถูกปล้น, พนักงานขโมยและอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทางบริษัทจะจ่ายให้สูงสุดถึงจำนวนที่ได้แจ้งไว้

-Loss of Income (การสูญเสียรายได้) จะให้ความคุ้มครองการสูญเสียรายได้จากการที่ร้านไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ อย่างเช่น เหตุไฟไหม้ โดยจะให้ความคุ้มครองขณะที่สูญเสียรายได้ โดยจะจ่ายรายได้ก่อนค่าเช่า,ค่าแรงพนักงาน, ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต้องจ่ายในแต่ละเดือน เพื่อให้เจ้าของธุรกิจไม่รู้สึกว่าถูกกระทบกระเทือนรายได้จากเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย และสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจตามปกติได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากประกันภัยหลักๆดังกล่าว ประกันภัยร้านยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมในอีกหลายๆด้าน อาทิเช่น EPLI (Employment Practices Liability Insurance) คุ้มครองการถูกฟ้องร้องจากพนักงานเนื่องจากการไล่ออกโดยเหตุผลที่ไม่สมควร หรือโดน Sexual Harassment (การล่วงละเมินทางเพศ) ในขณะทำงาน ซึ่งเป็นความคุ้มครองพิเศษที่นำเสนอโดยบริษัท Farmers Insurance เท่านั้น คุ้มครองการโดนสั่งปิดร้านจากท่อน้ำแตก ท่อน้ำตัน คุ้มครองกระจกแตก เป็นต้น และยังมีความคุ้มครองอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทางเจ้าของธุรกิจสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละท่าน

ในส่วนของค่าเบี้ยประกันภัยของประกันภัยร้าน จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ คือ จำนวนทรัพย์สินในร้าน พื้นที่ของร้าน ประวัติการเคลม

2. Workers Compensation

ประกันภัย Workers Compensation เป็นประกันภัยที่บังคับโดยกฎหมายแรงงาน สำหรับผู้จ้างงานที่มีพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนเป็นต้นไป โดยจะให้ความคุ้มครองพนักงานในกรณีบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยนั้น จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดือนพนักงานแต่ละปี ซึ่งตอนทำประกันภัย ทางเจ้าของธุรกิจจะทำการประมาณยอดเงินเดือนของปีนั้นๆ เพื่อให้บริษัทประกันภัยคำนวนค่าเบี้ยประกัน หลังจากที่ครบระยะเวลาประกัน ซึ่งโดยทั่วๆ ไปจะอยู่ที่ 1 ปี ทางบริษัทประกันภัยจะส่งเอกสาร audit form ให้กับทางเจ้าของธุรกิจเพื่อขอจำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง และนำมาปรับค่าเบี้ยประกันให้เป็นจำนวนที่ถูกต้อง ซึ่งถ้าการประมาณเงินเดือนในตอนต้นสูงกว่ายอดที่เกิดขึ้นจริงก็จะได้รับเงินที่จ่ายเกินคืน แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าประมาณการต่ำกว่าความเป็นจริง บริษัทประกันภัยก็จะเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันเพิ่ม

......

ประกันสุขภาพฉบับ โอบาม่าแคร์

ประกันสุขภาพฉบับโอบาม่าแคร์ คือ ประกันสุขภาพที่ต้องการช่วยเหลือให้ประชากรมีประกันคุ้มครอง โดยจ่ายค่าประกันต่อเดือนต่ำ ซึ่งรัฐบาลกลางได้ออกกฎหมายเรื่องประกันสุขภาพฉบับโอบาม่าแคร์ (Patient Protection and Affordable Care Act หรือ Federal Affordable Care Act) จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในปี 2014 โดยผ่านทางองค์กร Covered California (Covered California Health Insurance Marketplace) หรือที่เรียกว่าตลาดประกันสุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการซื้อประกันสุขภาพสำหรับผู้อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยที่ตลาดประกันสุขภาพนี้ จะมีบริษัทประกันภัยรวมทั้งหมด 11 บริษัทขึ้นกับเขตพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ในเขตลอสแองเจลิส จะมี Health Net, Kaiser, Blue Shield, Anthem Blue Cross, L.A. Care, และ Molina Healthcare

ขั้นตอนของการสมัครซื้อประกันสุขภาพ 

 1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้ในการเช็คว่าเราเข้าข่ายที่จะได้รับเงินช่วยเหลือหรือไม่ และจะต้องจ่ายค่าประกันเดือนละเท่าไหร่ คือ จำนวนสมาชิกในบ้าน (Household Members) จำนวนสมาชิกที่จะต้องการประกันสุขภาพ รายได้ของสมาชิกในบ้านทั้งหมด เงินเดือน ค่าแรง รวมถึงรายได้อื่นๆ, รหัสไปรษณีย์ ที่พักอาศัย และอายุของผู้สมัคร ข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวนว่า คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 

2. ยื่นใบสมัคร ซึ่งทำได้สี่วิธี คือ 

- สมัครทางไปรษณีย์ ท่านสามารถกรอกใบสมัคร ซึ่งดาวน์โหลดได้จากทางเว็ปไซด์ของ Covered CA แล้วส่งทางไปรษณีย์

- สมัครทางโทรศัพท์ โดนติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ของ Covered California ที่หมายเลข 1-800-300-1506 

- สมัครทางทางเว็บไซต์ โดยเข้าไปที่ www.coveredca.com สำหรับคนที่อยู่รัฐแคลิฟอเนียร์

- สมัครผ่านเอเย่นต์ที่ได้รับการรับรองโดย Covered CA 

 1. ผู้สมัครซื้อจะต้องเลือก Plan ประกันสุขภาพซึ่งจะมีให้เลือก 4 Plan คือ Bronze, Silver, Gold และ Platinum และเลือกเครือข่ายของบริษัทที่ต้องการจะทำประกันสุขภาพ ข้อแนะนำสำหรับการเลือก Plan นั้นให้สังเกตว่า Deductible เท่าไหร่ต่อปี, Cost-sharing กี่เปอร์เซ็นต์, Copay และ Annual Out-of-Pocket Maximum เท่าไหร่ ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มั่นใจขั้นตอนการเลือกซื้อ ท่านสามารถปรึกษาได้ที่ www.CoveredCA.com โทร (800) 300-1506 หรือติดต่อสอบถามได้จากเจ้าหนาที่ให้ความรู้ซึ่งได้รับการรับรอง (Certified Educator, Enrollment Counselor และเอเย่นต์อินชัวรันซ์ที่ได้รับการรับรอง) เพื่อช่วยเหลือทบทวนรายละเอียดในการสมัครซื้อ รายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละ Plan ฯลฯ

4. หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัครซื้อประกันสุขภาพ คือ

-หลักฐาน ID หรือ Driver License

-หลักฐานรายได้ Pay Check ย้อนหลัง 2 เดือน ใบแจ้งเสียภาษีปี 2012

-ใบแสดงสถาณภาพ เช่น ใบ Citizenship หรือ Green Card  

-ระยะเวลาของการสมัครซื้อประกันสุขภาพ

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อซื้อประกันสุขภาพได้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2014 

โดยจะมีการแบ่งระยะเวลาออกเป็นสองช่วง คือถ้าท่านซื้อประกันก่อนวันที่ 15 มีนาคม และทางบริษัทประกันภัยได้เบี้ยประกันภายในวันที่ 27 ของเดือนนั้น ประกันสุขภาพจะเริ่มมีผลในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป แต่ถ้าในกรณีซื้อประกันภัย หลังจากวันที่ 15 จะสามารถใช้ได้ในวันที่ 1 ของอีกสองเดือนถัดไป 

ยกตัวอย่างเช่น ซื้อประกันภัยก่อนวันที่ 15 มกราคม 2014 สามารถใช้ได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2014 แต่ถ้าซื้อหลังจากวันที่ 15 มกราคม 2014 สามารถใช้ได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2014

ผู้ที่ต้องการสมัครซื้อประกันสุขภาพ ไม่ควรที่จะขาดประกันถึง 3 เดือน มิฉะนั้นผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพจะต้องชำระค่าปรับ 1 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ต่อปีต่อบุคคล หรือ 95 ดอลลาร์ขึ้นไป ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 จะโดนปรับครึ่งหนึ่ง คือ 47.50 ดอลลาร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ : สภาหอการค้าไทยอเมริกันแห่งแคลิฟอร์เนีย อีเมล์ info@thaicalchamber.org, โทร 626-571-8222 หรือติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook.com/thaicalchamber

ชัญญา ภู่เกษมสมบัติ หรือ “คุณโอ๋” แห่ง Farmers Insurance อีเมล์ csuzuki@farmersagent.com, หรือ โทร 323-988-3377

จีน่า ปรีชา หรือ “คุณปุ๊ก” แห่ง SK Insurance Services อีเมล์ ginapreecha@hotmail.com หรือ โทร 818-782-9999, 818-448-0314

 
นำเสนอข่าวโดย : ภาณุพล รักแต่งาม,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

You could certainly see your enthusiasm in the work you write. The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always follow your heart.
replica buy cartier bracelet online http://www.brandbracelet.com/the-actual-cartier-love-bracelet-mess-fulfills-screwdriver-the-actual-delivery-associated-with-anicon.html

 • ¼ÙéÊè§: replica buy cartier bracelet online
 • 219.136.94.15 Dec 22, 2017 @06:06 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, excellent blog!
bulgari prix faux http://www.aluxury.nl/fr/

 • ¼ÙéÊè§: bulgari prix faux
 • 219.136.95.94 Dec 14, 2017 @12:39 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

Был несколько раз в Одессе. Хороший город, мне понравился)))
fake cartier pendant necklace http://www.classicaljewelry.net/category/replica-cartier-jewelry

 • ¼ÙéÊè§: fake cartier pendant necklace
 • 219.136.74.205 Nov 07, 2017 @02:34 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

Seriously plenty of fantastic advice.
knock off van cleef and arpels perlee clover bracelet http://www.howcar.net/tag/van-cleef-alhambra-bracelet-copy

 • ¼ÙéÊè§: knock off van cleef and arpels perlee clover brace
 • 219.136.74.229 Oct 21, 2017 @02:31 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

I was part of the audience and i would be quite interested to find out if anyone else in the audience felt hypnotised. Im pretty sure apart from the first choice (accused of pinching the bum, which i thought would be quite funny until i realised how aggressive the boyfriend turned) i chose all the positive outcomes. I did however feel like i was under some sort of trance. Very weird experience.
cartier love ring box sale http://www.amoregioielli.ru/en/imitation-cartier-white-gold-plated-love-ring-set-with-6-diamonds-p732/

 • ¼ÙéÊè§: cartier love ring box sale
 • 113.66.41.163 Jun 23, 2017 @12:50 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 9

Right now it appears like WordPress is the best blogging platform out there right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?|
copie bague 18 carats cartier http://www.bestlovegift.nl/

 • ¼ÙéÊè§: copie bague 18 carats cartier
 • 116.22.165.173 Jun 03, 2017 @09:39 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

cartierbraceletlove Starbucksgossip.com studies prove VIA is the world’s newest and most powerful laxative to date. It is pharmacists most recommended remedy for individuals who haven’t pooped in a week or more. Testimonials include a backpacker who stumbled on a latrine that appeared to be used by several hundred previous campers. He found out later it was one camper with a twelve pack of VIA. Incredible!
copie bijou cartier femme http://www.toplevejewelry.com.ru/fr/

 • ¼ÙéÊè§: copie bijou cartier femme
 • 113.66.40.251 Feb 18, 2017 @12:09 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

Сначала необходимо ввести пароль от личного кабинета
bvlgari black ring replica http://www.top-bulgari.ru/

 • ¼ÙéÊè§: bvlgari black ring replica
 • 58.62.235.119 Feb 07, 2017 @02:52 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 6

Best wish for your luck clown san.
best place to buy cheap girls long sleeve soccer goalie jersey http://www.myluckyjersey.net/wholesale-fc-barcelona-201617-away-deep-purple-women-soccer-jersey-really-cheap-p53.html

 • ¼ÙéÊè§: best place to buy cheap girls long sleeve soccer g
 • 113.66.41.75 Jan 18, 2017 @11:15 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 5

cartierlovejesduas P.S. And I’m a Healer Idealist, so I was shocked when I first read about Hitler.
imitation bague pour homme cartier http://www.bijouxpascher.net/

 • ¼ÙéÊè§: imitation bague pour homme cartier
 • 113.66.41.75 Jan 16, 2017 @02:19 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

What a data of un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge on the topic of unexpected emotions.

 • ¼ÙéÊè§: nike pas cher taille 35
 • 74.91.27.26 Dec 28, 2015 @02:49 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

{
syghgqg http://amydana2.clozone.com/blog/69789.html

 • ¼ÙéÊè§: syghgqg
 • 37.203.211.75 Jul 16, 2015 @11:59 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

Thanks regarding giving this kind of good content material.

 • ¼ÙéÊè§: madden 15 joe montana
 • 93.118.70.40 Jul 03, 2015 @11:53 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 1

Thanks regarding delivering like superb written content.

 • ¼ÙéÊè§: nhl 15 coins hack
 • 93.118.73.107 Jul 03, 2015 @10:57 PM
ฉบับที่
421
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข