รูปเก่าเล่าเรื่อง
โดย ชวพจน์ ถุงสุวรรณ
ชุดที่ ๑๐ ตอนที่ ๓ การเขียนข้อความ


คุยกับหมอภาษา

ครูแม่สอนภาษา : การเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสายใยครอบครัว

                                                                          โดย  ศิริวรรณ์   ฉายะเกษตริน

                                                                                 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.กทม.

                                                                                          หัวหน้าโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

สวัสดีค่ะ คุยกับหมอภาษาวันนี้เรามาทำหน้าที่เป็น “ครูแม่สอนภาษา” ให้เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ กันต่อนะคะ

 

 

แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ชุดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสายใยครอบครัว

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  (SP2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

          ชุดที่ ๑๐    ตอนที่ ๓    การเขียนข้อความ

          คำชี้แจง   นำคำที่กำหนดให้  แต่งเป็นเรื่องราว  ตามจินตนาการ  พร้อมทั้ง 
นำเสนอข่าวโดย : กนกอร เพ็ญรุ่งศศิธร,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
428
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข