รูปเก่าเล่าเรื่อง
โดย ชวพจน์ ถุงสุวรรณ
ชุดที่ ๑๐ ตอนที่ ๒ การเขียนประโยค


คุยกับหมอภาษา

ครูแม่สอนภาษา : การเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสายใยครอบครัว

                                                                          โดย  ศิริวรรณ์   ฉายะเกษตริน

                                                                                 ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.กทม.

                                                                                          หัวหน้าโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน

          สวัสดีค่ะ คุยกับหมอภาษาวันนี้เรามาทำหน้าที่เป็น “ครูแม่สอนภาษา” ให้เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๒ กันต่อนะคะ

          

          

แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ชุดการเรียนรู้ภาษาไทยด้วยสายใยครอบครัว

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย

ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  (SP2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

                    ชุดที่ ๑๐       ตอนที่ ๒   การเขียนประโยค

                    คำชี้แจง     เติมคำในประโยคให้ได้ใจความที่สมบูรณ์ 
นำเสนอข่าวโดย : กนกอร เพ็ญรุ่งศศิธร,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
424
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข