ข่าวชิคาโก
โดย กรุงเก่า
สยามทาวน์ ชิคาโก ฉบับที่ 163

สัปดาห์ที่ผ่านมา เราคนไทยทั้งในประเทศไทยและที่อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก คงต่างก็หนาวๆ ร้อนๆ ไปกับสถานการณ์ร้อนแรงของการชุมนุมจากสองกลุ่มใหญ่ๆ ที่ประเทศของเรา

 

          รักใครชอบใครก็ไปชุมนุมในกลุ่มชุมนุมที่ตนเองชื่นชอบ อิสระในการเลือก อิสระในการชอบ สิ่งหนึ่งที่จะไม่ทำให้พวกคอการเมืองในชุมชนเราพลอยร้อนไปด้วยก็คือ การหลีกเลี่ยงที่จะพูดจากระทบกระทั่งกัน ไม่ว่าเหลือง แดง ดำ ขาว ทุกคนมีอิสระเสรี มีสิทธิ์โดยชอบธรรมเท่ากัน

          หันไปดูประเทศฟิลิปปินส์เพื่อนบ้านของเราบ้าง ทุกคนกำลังเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าจากภัยธรรมชาตไต้ฝุ่น Haiyan ทั้งสองแห่งมีความทุกข์อยู่ในใจด้วยกันทั้งนั้น แห่งหนึ่งต้องทนทุกข์และแสนเจ็บปวดด้วยความยากไร้ อีกแห่งหนึ่งทุกข์ที่เต็มไปด้วยความโกธร เกลียด เคียดแค้น ต้องการเอาชนะให้ถึงที่สุด แล้วทุกข์ไหนล่ะที่เราพอจะ.... เลี่ยงกันได้ คิดดู

          ข่าวทั่วไปจากชิคาโกในสัปดาห์นี้

          @@ เลื่อนสมณศักดิ์.....ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 ทรงโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา ฝ่ายมหานิกาย จำนวน 6 รูปด้วยกัน ได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะ จำนวน 3 รูป ได้แก่

          พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ หรือ ดร.พระมหาศักดิ์ชัย ฐิตเมโธ ป.ธ.6 เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย, ดร.พระมหาพยอม กิตฺติโสภโณ ป.ธ.7 Ph.D. รักษาการเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม นครชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ และ พระมหาพิมล ญาณวิมโล ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน รัฐมิชิแกน

          ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร จำนวน 3 รูป ได้แก่

          พระมหาสุขุม สุขุโม ป.ธ.4 M.A. เจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เมืองเบเกอส์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย และดำรงตำแหน่งกรรมการสมัชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา, ดร.พระมหาทองจันทร์ สุวํโส ป.ธ.5 Ph.D. เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติ เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาด้า และ พระครูวินัยธร ถนอม เนกฺขมฺมรโต หรือพระอาจารย์กุ๊กไก่ น.ธ.เอก ประโยค 1-2 M.A. เจ้าอาวาสวัดรัตนปัญญา เมืองวิลโดมาร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

          @@ พระวรญาณวิเทศ......สมณศักดิ์ใหม่ของ ดร.พระมหาพยอม กิตติโสภโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดธัมมาราม ได้ทำหน้าที่หัวหน้าคณะสงฆ์วัดธัมมารามในระหว่างที่พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดธัมมาราม เดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจในฐานะเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสฯ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคม มาเป็นเวลากว่า 10 ปี

          และได้ปฏิบัติหน้าที่ในงานสำคัญๆ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก วัดต่างๆ ในนครชิคาโก และสมาคม ชมรมต่างๆ ด้วยดีตลอดมา

          สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยของคณะครูอาสาฯจากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม การวิปัสนากรรมฐานและปฏิบัติธรรม และประสานงานกับองค์กรต่างชาติในนครชิคาโก และที่สำคัญได้ทำงานให้แก่พระพุทธศาสนา เป็นกำลังสำคัญของวัดธัมมารามมากว่า 20 ปี

          ดร.พระมหาพยอม กิตติโสภโณ จะออกเดินทางไปประเทศไทย ในวันที่ 26 พ.ย. ส่วนพิธีจะมีขึ้น ณ วัดปากน้ำ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 พุทธศาสนิกชน กรรมการ ชาววัดธัมมาราม ทุกคนต่างปลื้มใจกับข่าวดีนี้ งานถวายมุทิตาฯทางวัดธัมมาราม คงจะจัดให้มีขึ้นหลังจากท่านกลับมาจากประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

          @@ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล.....ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2556 วัดธัมมาราม เชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. เวลา 10.00 น.ในตอนบ่าย เวลา 13.00 น.

          @@ เยาวชนดีมีคุณธรรม....ทางรร.พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธัมมาราม จะทำการคัดเลือกเด็กนักเรียนดีของโรงเรียน ปี 2556 ที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ เป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมตามวัย จำนวน 10 คน เพื่อรับรางวัล เยาวชนดีมีคุณธรรม จากมูลนิธิเลิศบูรพา คณะครูนำโดยสุภางค์ โชติประดิษฐ์ เพ็ญจันทร์ เลิศบูรพา สพ.ญ.เลอเพ็ญ ดวงแก้ว และอุบลวณา ทรัพย์ยิ่ง จะเป็นคณะครูผู้คัดเลือก รับรางวัลเยาวชนดีมีคุณธรรม ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. เวลา 13.30 น.

          @@ งานกอล์ฟไนท์......ประเวศน์ สุวรรณอำไพ ประธานชมรมกอล์ฟ ชิคาโก เชิญร่วมงานกอล์ฟไนท์ วันเสาร์ที่ 16 พ.ย.นี้ ณ Victoria Banquets โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ โรสม้อนท์ ใครยังไม่มีบัตร โทรหา เข็มปัทม์ แสงเงิน ด่วน

          @@ สมาคมไทยฯ นัดซ้อมใหญ่..... นพ.เชิดเกียรติ แสงคำ นัดผู้แทนสมาคม ชมรม กรรมการสมาคม เพื่อซ้อมเพลง "ในหลวงของแผ่นดิน" และพิธีถวายพระพร ค่ำวันศุกร์ที่ 15 พ.ย. ณ บ้านพักไพโรจน์-สุดา วงศ์สว่างศิริ เมืองเกลนวิว อิลลินอยส์

          @@ จากไป....วัลลภ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อดีตสถาปนิกไทยคนหนึ่งที่เคยเป็นกรรมการการก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ และกุฏิพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดธัมมาราม ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ วัดธัมมาราม 1 คืน เมื่อ 12 พ.ย. พิธีฌาปนกิจ เมื่อ 13 พ.ย.

          ภรรยา บุหงา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และลูกสองคน ขอบฟ้า และเวหา คณะกรรมการวัดธัมมาราม สมาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ สมาคมพยาบาลแห่งรัฐอิลลินอยส์ และชมรมศิษย์เก่าศิริราชพยาบาล ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม

          @@ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ประเทศฟิลิปปินส์...หากพี่น้องคนไทยท่านใดประสงค์จะช่วยคนเหลือมวลมนุษย์ มิตรเพื่อนบ้านของเราที่กำลังเดือดร้อน ขาดอาหาร น้ำดื่ม เสื้อผ้า (ทุกเพศ ทุกวัย) นมผง อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ยารักษาโรค หรือแม้แต่เงินบริจาค ติดต่อได้ตามที่ประกาศข้างล่างที่แนบมานี้ วันศุกร์นี้ 15 พ.ย. กงสุลใหญ่ทรงพล สุขจันทร์ และภริยา จะไปร่วมงานระดมทุนส่งไปช่วยผู้ประสบภัย จัดโดยสถานกงสุลฟิลิปปินส์ ณ นครชิคาโก รายได้ทั้งหมดส่งไปให้กาชาดฟิลิปปินส์

          ชุมชนอาเชี่ยน สมาคม ชมรม ไทย ยังไม่มีเสียงขานรับ หากมีวิธีการใดพอที่จะช่วยเหลือเพื่อนสนิทในชิคาโกของเราได้ ก็กริ๊งกร๊่างถึงกันบ้าง มากน้อยก็เป็นน้ำใจต่อกันในยามยาก

          @@ ข่าวดีปิดท้าย....คิดว่าคนไทยทั่วโลก ส่วนใหญ่คงดีใจกับผลการตัดสินของศาลโลกกรณีปราสาทพระวิหาร ขอปรบมือให้กับ วีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์และทีมงาน ภาพที่ทุกคนเห็น ความสุภาพ มีฝีมือ เด็ดขาด ที่สำคัญเป็นข้าราชการไทยที่ดูแล้วน่าเชื่อถือ เรียบง่ายๆ แต่ประทับใจ.....บอกตรงๆ โล่งอกไปหนึ่งเรื่อง....

          @@ อคติในใจ.... ทำให้ขาดปัญญา

          พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า....สวัสดี

          ข่าว………กรุงเก่า

          ภาพ……..ไสว เท่าสาร

 

           

           


งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธรรมกาย ชิคาโก เมื่อ 27 ต.ค.
กงสุลวรพร กาญจนวงศ์ และสาธุชนร่วมงานทอดกฐิน วัดธรรมกาย ชิคาโก
กงสุลวรพร กาญจนวงศ์ ในนามกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก กล่าวขอบคุณ


คณะสงฆ์ในงานทอดกฐินสามัคคี วัดป่า ชิคาโก จัด ณ Burbank Manor เมื่อ 27 ต.ค.
ประธานจัดงานกฐินสามัคคี สวดมนต์


สาธุชนมาร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดป่า ชิคาโก


ประธานจัดงานกฐิน Dr.Ralph K.Erdmann, คุณเกษร ชามน้อย Erdmann, ชีวิน นิลพันธ์ อุไร Chiya, Makamo Chiya และคณะ กล่าวถวายผ้ากฐิน


รองกงสุลใหญ่ฯ จักรกฤดิ กระจายวงศ์ และภรรยา พร้อมทั้งประธานจัดงานกรวดน้ำ


คณะสงฆ์ และประธานจัดงานกฐินสามัคคี ณ วัดป่า ชิคาโกถ่ายภาพที่ระลึก


สาวงามผู้เข้าประกวดนางนพมาศในงานกฐินพระราชทาน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม เมื่อ 2 พ.ย.
กงสุลใหญ่ ทรงพล สุขจันทร์ มอบของขวัญแก่ผู้เข้าประกวดทั้งหมด


ปิยชนิดร์ สุขจันทร์ ภริยากงสุลใหญ่ฯ มอบถ้วยเกียรติยศ แก่นางนพมาศ รัฏฐสิรี ภาสะศิรวัฒน์


จันทิมา ศรีอรุณ มอบถ้วยเกียรติยศ แก่ ขวัญใจชิคาโก พิมพ์นารา พลละเอียด


วัชรีย์ แจ่มจันทร์ (ที่ 2 ซ้าย) ปธ.กองประกวดและกรรมการการตัดสิน
ครอบครัวบรรณประดิษฐ์ จัดงานฉลองวันเกิดครบ 6 รอบให้แก่เอนก บรรณประดิษฐ์ ณ นิวฟูรามา เมื่อ 1 พ.ย.
นิวัตร เบิกบาน เวชสิทธิ์ เนตรกัลยามิตร และเพื่อน อุ้มเจ้าของงานขึ้นเวที


เพื่อนมาร่วมอวยพรวันเกิด 6 รอบ เอนก บรรณประดิษฐ์
กลุ่มสวัสดิการผู้อาวุโสลาว จัดงานเพื่อผู้อาวุโส ณ Senior Center เมืองเอ็ลจิน เมื่อ 10 พ.ย.


ไลน์แดนซ์แบบน่ารักของสาวลาวในงาน


 
นำเสนอข่าวโดย : กนกอร เพ็ญรุ่งศศิธร,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส
ฉบับที่
459
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข