เรื่องที่ร้านอาหารไทยควรรู้
โดย ดร. วัชระ เรียงจารุสมบูรณ์
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจร้านอาหาร (3)


(9)

          6. แฟรนไชส์แท็กซ์บอร์ด ขอเรียกสั้นๆ ว่า เอฟทีบี (Franchise Tax Board) นโยบายหลักและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียนี้คือ “การให้บริการและข่าวสารข้อมูลที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้ประชากรและนักธุรกิจชาวแคลิฟอร์เนีย ยื่นฟอร์มเสียภาษีส่วนบุคคล ห้างหุ้นส่วน แอลแอลซี และบริษัท อย่างถูกต้อง โดยมีบุคลากรของรัฐที่มีความรู้และเข้าใจ ใช้หลักของกฎหมายและกติกาของรัฐที่มีอยู่เป็นแนวทางในการเรียกเก็บภาษีดังกล่าวด้วยความยุติธรรม”

          เอฟทีบีมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองสกาเมนโต้ และที่ลอสแอนเจลิส ซานดิเอโก้ โอ๊คแลนด์ ซานตาอาน่า และซานฟรานซิสโก นอกจากข้อมูลและข่าวสารที่มีภาษาอังกฤษเป็นมาตรฐานแล้ว เอฟทีบียังมีการเผยแพร่เป็นภาษาอื่นอีก 5 ภาษาคือ 1) รัสเซีย 2) จีน 3) สแปนีส 4) เกาหลี และ 5) เวียดนาม สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ 24 ชั่วโมงที่เบอร์ 800-338-0505 หรือโทรไปที่สำนักงานใหญ่ที่สกาเมนต์โต้ ตั้งแต่ 7.00 โมงเช้า ถึง 5 โมงย็น ทุกวันเวลาทำการ นอกจากงานหลักในการเรียกเก็บภาษีนี้แล้ว เอฟทีบียังช่ายการบริหารงานเกี่ยวกับ เรื่องการจัดหาบ้านที่อยู่อาศัยให้กับบุคคลพิการ คนชรา คนไร้สมรรถภาพ เป็นต้น อีกอย่างหนึ่งที่เอฟทีบีบริหารอยู่คือ ช่วยถวงถามหนี้เกี่ยวกับ บุคคลที่ติดค้างค่าทะเบียบรถยนต์ ทวงถามหนี้ตามคำสั่งศาล เป็นต้น

          หน่วยงานนี้มีหน้าที่เรียกเก็บภาษีระดับท้องถิ่น ให้กับรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งภาษีส่วนบุคคลและภาษีห้างหุ้นส่วนและบริษัท ที่ผ่านมามีการยื่นฟอร์มภาษีส่วนบุคคลมากกว่า 16 ล้านฟอร์ม เป็นเงินรายได้ที่เข้ารัฐทั้งหมดประมาณ 40 พันล้านเหรียญ ในขณะที่มีการยื่นฟอร์มภาษีธุรกิจมากกว่า 1 ล้านฟอร์ม มีรายได้เข้ารัฐแคลิฟอร์เนียประมาณ 12 พันล้านเหรียญ อัตราการเก็บภาษี และวิธีการเก็บภาษีของแต่ละรัฐจะแตกต่างกันแล้วแต่กฎหมายของรัฐที่ได้กำหนดไว้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารงานของรัฐ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่าง อัตราภาษีที่เรียกเก็บ ฯลฯ ไปตามมติการโหวตของประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเป็นเอกฉันท์ เช่น รัฐเนวาด้าจะไม่มีการเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคล และภาษีรายได้จากบริษัทที่ได้จดทะเบียนและมีสำนักงานอยู่ที่รัฐนี้ ด้วยเหตุผลนี้จึงทำให้ทั้งประชากรและบริษัทที่อยู่รัฐอื่นที่ไม่ต้องการเสียภาษีประเภทนี้ ได้ย้ายถิ่นฐานทำมาหากิน  และย้ายบริษัทไปอยู่ที่รัฐเนวาด้าเป็นจำนวนมาก แต่ต้องยกเว้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาจะมีประชากรและบริษัทที่ต้องเสียหายจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องย้ายออกจากรัฐเนวาด้านี้ เนื่องจากฟองสบู่แตก เริ่มต้นจากมีนักเก็งกำไรเข้ามาปั่นราคาของอสังหาริมทรัพย์สูงเกินความเป็นจริง อย่างรวดเร็ว ซื้อบ้านมาแล้วแต่ขายต่อไม่ได้ก็ต้องยอมทิ้งบ้าน ยอมเสียเครดิต

           รัฐแคลิฟอร์เนียของเราในขณะนี้มีปัญหาใหญ่เกี่ยวกับงบประมาณไม่ลงตัว มีการประมาณรายได้ที่จะได้รับเข้ามาในอนาคตมีน้อยกว่ารายจ่ายที่จะต้องจ่ายเป็นเงินจำนวนมาก ผู้บริหารรัฐพยายามตัดงบประมาณที่ไม่จำเป็นออกทำให้กระทบถึงบริการต่างๆ ที่มีไว้ให้ชาวแคลิฟอร์เนียได้ใช้ เช่น ลดเวลาการทำงานของห้องสมุด  ตัดชั่วโมงการทำงานของพนักงานของรัฐเหลือเพียง 4 วันต่อสัปดาห์ เป็นต้น นอกจากนี้ผู้บริหารรัฐได้สั่งให้องค์กรของรัฐเก็บค่าบริการเพิ่มขึ้น เช่น ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตของนักศึกษา เป็นต้น เท่านั้นไม่พอองค์กรหลักเช่น แฟรนไชส์แท็กซ์บอร์ด จะต้องติดตามเก็บภาษีส่วนนี้ให้เข้ารัฐให้มากที่สุด โดยใช้อำนาจของกฎหมายที่มีอยู่ในมือผ่านพนักงานที่ทำงานอยู่ที่หน่วยงานนี้เพิ่มความ เข้มงวดในการตรวจสอบการเสียภาษีของประชากรชาวแคลิฟอร์เนีย และรวมทั้งห้างร้านและบริษัทต่างๆ ให้เสียภาษีอย่างถูกต้องและยุติธรรมสำหรับทุกฝ่าย ถ้าหากบุคคลหรือบริษัทที่ติดค้าง ไม่ยื่นแบบฟอร์มเสียภาษีก็จะถูกปรับมากน้อยตามมาตรฐานและอัตราการปรับที่เอฟทีบีได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีค่าบริการต่างๆ ที่เอฟทีบีมีรายได้เข้ารัฐอีกจำนวนหนึ่ง

          1) ค่าปรับและค่าบริการในการถวงถามหนี้จากบุคคลหรือห้างร้านบริษัทที่จะต้องเสียภาษี แต่ยังไม่ได้จ่ายให้รัฐ สำหรับบุคคลธรรมดาประมาณ 159 –187 เหรียญ ต่อฟอร์มหรือต่อรายการ และประมาณ 269 – 352 เหรียญ สำหรับบริษัทต่างๆ 2) ค่าอายัติหรือบังคับเรียกเก็บภาษี ประมาณ 14 – 18 เหรียญ 3) ค่าบริการบังคับให้บุคคลธรรมดา หรือธุรกิจในรูปต่างๆ ยื่นฟอร์มเสียภาษี ประมาณ 82 – 113 เหรียญ 4) ค่ายื่นฟอร์มขอผ่อนผันจ่ายเงินค่าภาษีที่ติดค้าง บุคคลธรรมดา ประมาณ 20-34 เหรียญ ธุรกิจต่างๆ ประมาณ 20-50 เหรียญ 5) ค่าบริการพิเศษ ทำให้ได้เอกสารเร็วกว่าที่ได้กำหนดไว้ ประมาณ 56-100 เหรียญ 6) ค่าทำก๊อปปี้เอกสารเสียภาษีต่างๆ ที่ได้ยื่นไปแล้ว ประมาณ 20 เหรียญ ต่อ เอกสารของปีนั้นๆ 7) เรียกเก็บภาษีของบุคคลหรือบริษัทที่อยู่ต่างรัฐ มีการเรียกเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์จากจำนวนเงินที่เรียกเก็บได้ มีอัตราที่เปลียนแปลงไปกับสัญญาที่มีไว้กับเจ้าหนี้รายต่างๆ 8) เรียกเก็บโดยผ่านกระบวนการของรัฐบาลกลาง ประมาณ 21 – 22 เหรียญต่อรายการ

          ปัจจุบันนี้การติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ เอฟทีบีสะดวกขึ้นมาก สามารถยื่นฟอร์มเสียภาษี จ่ายเงินค่าภาษี ตรวจสอบเงินรีฟันด์ (Refund) และใช้บริการอื่นๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้หน่วยงานนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกียวกับเรื่องการยื่นเสียภาษีของบุคคลธรรมดาและห้างร้านบริษัทต่างๆ กับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่น มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับไออาร์เอส แลกเปลี่ยนข้อมูลกับซิตี้ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บภาษีของทุกหน่วยงานอย่างยุติธรรม ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนกันจะรวมถึง 1) ชื่อที่อยู่ของผู้เสียภาษี 2) เบอร์โซเชียลหรือแท็กซ์ไอดีนัมเบอร์ 3) ชนิดของการทำธุรกิจ แบบเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ แอลแอลซี เป็นต้น 4) รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจหรือโค๊ตของธุรกิจที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานที่ปรากฏอยู่ใน Schedule C ฟอร์ม 1040

          อ่านต่อฉบับหน้านะครับ
 
นำเสนอข่าวโดย : กนกอร เพ็ญรุ่งศศิธร,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
 ฉบับที่
421
siamtownus newspaperHots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข