เรื่องที่ร้านอาหารไทยควรรู้
โดย ดร. วัชระ เรียงจารุสมบูรณ์
เวิร์คเกอร์ คอมเพ็นเซชั่น Workers’ Compensation (W/C)

เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของธุรกิจควรจะต้องทำความเข้าใจให้ดีเพราะจะช่วยลดทั้งความปวดหัวและเงินทองของร้านที่อาจจะต้องเสียในอนาคต เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกินขึ้นในระหว่างการทำงานของพนักงาน

          อุบัติเหตุ ณ ที่ทำงาน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา แม้ว่าผู้บริหารธุรกิจหรือเจ้าของร้านจะมีนโยบายที่รัดกุมป้องกันอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม หากทางร้านไม่มีเวิร์คเกอร์ คอมเพ็นเซชั่น อินชัวรันซ์ อาจจะก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ได้ กล่าวคืออาจจะถูกพนักงานคนนั้นฟ้องร้องทางกฎหมาย และอาจจะต้องเสียเวลาขึ้นศาลต่อสู้กันถามหาข้อเท็จจริง ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เมื่อไร และ การบาดเจ็บของพนักงานคนนั้นมีสาเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างเวลาทำงานหรือเปล่า มีการรายงานให้กับหัวหน้างาน พร้อมทั้งมีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุอย่างถูกต้องหรือไม่ และนายจ้างได้ให้ความดูแลกับพนักงานคนนั้นอย่างไร ดังนั้น กฎหมายที่เกี่ยวกับ W/C นี้มีวัตถุประสงค์อยู่สองประการคือ

          1) ช่วยให้นายจ้างหมดกังวลเกี่ยวกับการถูกพนักงานที่บาดเจ็บฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และรวมทั้งค่ารักษาพยาบาลที่อาจจะเป็นตัวเลขที่สูง และทางบริษัท W/C จะช่วยประสานงานทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบถึงข้อเท็จจริง จนกระทั่งดูแลเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลอย่างเป็นธรรม 

          2) ช่วยให้ลูกจ้างที่เจ็บป่วยระหว่างทำงาน เนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีความสบายใจว่าจะต้องได้รับการรักษาดูแลเป็นอย่างดี โดยที่จะไม่คำนึงถึงเลยว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความผิดของใคร นอกจากนี้พนักงานคนนั้นยังจะได้รับค่าชดเชยทดแทนเงินเดือนจากเวิร์คเกอร์ คอมในขณะที่ยังทำงานไม่ได้

          กฎหมายที่เกี่ยวกับเวิร์คเกอร์คอมมีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้ 1) การชดใช้ค่าเสียหายและรวมถึงค่ารักษาพยาบาล จะต้องเกี่ยวเนื่องจากอุบัติเหตุ และหรือเจ็บป่วยในหน้าที่ 2) ผลประโยชน์หรือค่าชดเชยที่จ่ายให้พนักงานนั้นครอบคลุมถึงค่ารักษาพยาบาลตามความเหมาะสม และแม้กระทั่งพนักงานที่ต้องสูญเสียชีวิตในระหว่างทำงาน ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างดีที่สุด 3) สาเหตุหรือใครคือคนทำผิดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ไม่ใช่ประเด็นสำคัญที่จะต้องพิจารณา 4) พนักงานที่อยู่ในความดูแลของเวิร์คเกอร์คอมไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายจ้างได้

          5) หากอุบัติเหตุเกี่ยวเนื่องกับบุคคลที่สาม พนักงานสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่สามนั้นๆ ได้ 6) ระบบเวิร์คเกอร์ คอมนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของรัฐบาลท้องถิ่นของแคลิฟอร์เนีย 7) ร้านค้าและบริษัททุกประเภทจำเป็นจะต้องมีเวิร์คเกอร์ คอมเพ็นเซชั่น อินชัวรันซ์นี้ มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย สรุปแล้วกฏหมายนี้จะเป็นการบังคับให้นายจ้างมีความรับผิดชอบอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยของพนักงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียเวลาที่พนักงานคนนั้นทำงานไม่ได้จะถูกผลักดันให้เวิร์คเกอร์ คอมอินชัวรันซ์รับผิดชอบไป หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในที่ทำงานบ่อยๆ ก็จะทำให้ต้นทุนในการผลิตหรือรายจ่ายในการขายสินค้าหรือบริการสูงขึ้น ดังนั้นทางโรงงาน บริษัท หรือร้านค้าจึงจำเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศในที่ทำงานให้มีความปลอดภัย อบรมให้ความรู้พนักงานทุกคนให้ทำงานตามกฎกติกาที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง

          การสรรหาและมีเวิร์คเกอร์ คอมอินชัวรันซ์ทำได้ 3 วิธี คือ 1) รับผิดชอบโดยมีนโยบายรับผิดชอบโดยบริษัทของตนเอง ร้านค้าหรือบริษัทเล็กๆ จะไม่ทำกัน เนื่องจากไม่คุ้ม เพราะความไม่แน่นอนของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะเป็นเงินจำนวนมากถึงขั้นต้องปิดกิจการไปก็ได้ 2) ซื้อประกันจากบริษัทประกันที่เสนอขายประกันเกี่ยวกับเวิ๊รคเกอร์ คอมนี้โดยเฉพาะ 3) ซื้อเวิร์คเกอร์ คอมอินชัวรันซ์ร่วมกับบริษัทร้านค้าอื่นๆ ภายใต้ความดูแลของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งวิธีที่สามนั้นอาจจะมีการคิดอัตราค่าพรีเมียมที่ต่ำที่สุด

          ขอทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำถามที่ถูกถามขึ้นมาบ่อยๆ ว่าเจ้าของร้านค้าที่เป็นเจ้าของคนเดียว หรือผู้บริหารบริษัทระดับสูงจำเป็นจะต้องเข้าอยู่ในกระบวนการการประกันของเวิร์คเกอร์ คอมเพ็นเซชั่น อินชัวรันซ์หรือไม่ คำตอบก็คือบุคคลที่กล่าวถึงกลุ่มนี้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในกลุ่มที่จะต้องประกันเวิร์คเกอร์ คอม เนื่องจาก 1) ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียค่าพรีเมียมที่คิดเป็นเงินค่อนข้างสูงเพราะค่าพรีเมียมจะขึ้นอยู่กับเงินเดือนที่จ่ายให้ 2) เจ้าของหรือผู้บริหารคงจะมีความเสี่ยงน้อยที่จะเกิดอุบัติเหตุในหน้าที่ 3) เขาเหล่านั้นคงจะไม่ฟ้องร้องบริษัทหรือร้านค้าที่ตนเองมีส่วนของการเป็นเจ้าของ 4) มีประกันสุขภาพและค่ารักษาพยาบาลของตนเองอยู่แล้ว  ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และพนักงานอื่นๆ ที่ทำงานให้กับบริษัทร้านค้าที่ไม่ใช่เจ้าของ ผู้ถือหุ้น และหรือผู้บริหารระดับสูง จะถือว่าเข้าข่ายที่อยู่ในความดูแลของเวิร์คเกอร์ คอมเพ็นเซชั่น ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายในรูปของอัตราค่าประกัน ทางเจ้าของและบริษัทจะต้องรับผิดชอบเอง ไม่สามารถผลักดันไปให้พนักงานรับผิดชอบได้ อัตราค่าประกันจะสูงหรือต่ำอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับ ลักษณะของตำแหน่งงานแต่ละอย่างซึ่งจะมีอัตราสูงหรือต่ำขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุว่ามีมากน้อยขนาดไหน พนักงานบัญชีหรือพนักงานขายที่นั่งทำงานอยู่ในห้องแอร์ จะเสียในอัตราที่ต่ำกว่าคนงานที่ทำงานในโรงงานอยู่กับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง เป็นต้น ตัวอย่างเช่นพ่อครัวได้รับค่าแรง 700 เหรียญต่อสัปดาห์ มีอัตราค่าเวิร์คเกอร์ คอม ร้อยละ  6.25  เหรียญ เจ้าของร้านจะต้องจ่ายค่าพรีเมียมเป็นเงิน 43.75 เหรียญ ข้อดีประการหนึ่งหากซื้อประกันนี้แล้ว และไม่มีอุบัติเหตุและไม่การจ่ายค่าเสียหายให้กับพนักงานเลยภายในช่วงระยะเวลานานเป็นแรมปี ก็อาจจะได้รับเงินคืนในรูปของเงินปันผล
 
นำเสนอข่าวโดย : กนกอร เพ็ญรุ่งศศิธร,
แหล่งที่มาข่าวโดย : สยามทาวน์ยูเอส

แสดงความคิดเห็น

Name :
 
Detail :
  • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 45

Wie ärgerlich, mein toller Netzprovider verlangt für eine MicroSIM 15€ Aktivierungsgebühr…
replica van cleef inspired clover necklace http://www.brandjewelryreviews.net/tag/van-cleef-arpels-necklace-replica

 • ¼ÙéÊè§: replica van cleef inspired clover necklace
 • 219.136.74.216 Oct 18, 2017 @10:03 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 44

cartierbraceletlove Assuming there is clarity about its goals.
replica baby cartier bangle http://www.nailjewelry.ru/replica-cartier-love-yellow-gold-bracelet-316l-titanium-steel-p741/

 • ¼ÙéÊè§: replica baby cartier bangle
 • 116.22.165.215 Jul 25, 2017 @07:03 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 43

I have been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i’m happy to convey that I have a very good uncanny feeling I discovered just what I needed. I most certainly will make certain to don’t forget this web site and give it a glance regularly.
love cartier pendant replica http://www.classicaljewelry.net/tag/cartier-love-necklace-replica

 • ¼ÙéÊè§: love cartier pendant replica
 • 116.22.164.241 Jul 08, 2017 @06:12 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 42

Di “sindoni” false nel medioevo ne circolavano a dozzine (l’era delle “reliquie” e delle “indulgenze”), non serviva conoscere di fotografia e altro per produrle, bastava avere una statua lignea (possibilmente di legno ricco in tannino) raffigurante Gesú (guarda caso con i lineamenti idealizzati in quel tempo), cospargerla di acido (conoscevano l’acido acetico e l’acido solforico) e avvolgerla con la “sindone”. L’acido bruciava in parte le fibre tingendole, inoltre, con il tannino del legno.
imitation van cleef arpels necklace gold http://www.accessoireslamode.in/en/magic-vca-alhambra-long-necklace-11-motifs-yellow-gold-white-mother-of-pearl-p78/

 • ¼ÙéÊè§: imitation van cleef arpels necklace gold
 • 113.66.41.163 Jun 20, 2017 @06:52 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 41

Been getting my Dollar Rally but rest of market being very Coy.
faux montre chanel chromatic j12 http://www.montrecn.ru/

 • ¼ÙéÊè§: faux montre chanel chromatic j12
 • 58.62.234.166 Feb 15, 2017 @04:25 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 40

cartierlovejesduas Great blog! Thanks for writing this.
bracelet love cartier argent replique http://www.marquebijoux.com/replique-bracelet-love-cartier.html

 • ¼ÙéÊè§: bracelet love cartier argent replique
 • 113.66.41.75 Jan 16, 2017 @05:20 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 39

cartierbraceletlove Thanks a lot for using my plugin ! Since this the first version, some features are limited.
Nachahmung armband cartier http://www.clovejs.ru/

 • ¼ÙéÊè§: Nachahmung armband cartier
 • 113.66.40.58 Jan 06, 2017 @02:17 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 38

je suis un passionne de musique rnb mais ma voix est bizard et je m etouffes souvent que dois-je fair

 • ¼ÙéÊè§: http://www.kissdev.com/wholesale-nfl-jerseys-c-13/
 • 117.24.93.147 Nov 28, 2016 @11:14 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 37

cartierbraceletlove They need to sell more tallica
cartier love bracelet price fake http://www.beauty-bracelet.com/

 • ¼ÙéÊè§: cartier love bracelet price fake
 • 10.255.1.254 Nov 04, 2016 @05:41 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 36

You will probably be our inspiration, Herbal legal smoking buds variety of online firewood and infrequently leave the house throughout brand :).
Nikevvfree http://nikeairmaixx1.mycylex.co.uk

 • ¼ÙéÊè§: Nikevvfree
 • 91.236.74.169 Sep 02, 2015 @12:57 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 35

Nitrocellulose from Hebei Jinwei Chemical Co., Limited With the combination of durability, compatibility and unsurpassed drying speed.

 • ¼ÙéÊè§: nitrocellulose chips
 • 123.182.148.65 Aug 21, 2015 @05:44 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 34

two. Compose Photoshop tutorials. You may produce and promote your tutorial to post webpages or guide directories, between $10 to $100 dependent relating to the size and top quality of one's tutorial. Be ready to generate at the least a 1,000 text tutorial with precise and move by move screenshots. Illustrations of educational matters could consist of photograph effects/manipulation, modern day web site structure model, computer graphics or filter outcomes.
new balance mt 101 http://www.interwebinsurance.com/img/yahoo.asp?newbalance=new-balance-mt-101-94yz.php

 • ¼ÙéÊè§: new balance mt 101
 • 175.44.27.153 Feb 10, 2015 @02:08 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 33

8. Exercise in peak vigor and mood stages try to sing when you are sad, indignant, or weary. It is gonna take significantly more effort to get started on, close much more effort and hard work to seem much better! You may be likely to absorb what you have mastered a lot quicker and considerably better if you're head, body, and feelings are about it.
miu miu cat http://www.beachdrapery.com/faq/google2.asp?miumiu=miu-miu-cat-05bm.php

 • ¼ÙéÊè§: miu miu cat
 • 36.248.167.79 Feb 10, 2015 @11:02 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 31

90% der Zeit, als ich zu Fu脽 in meinem lokalen B die Mitarbeiter schauen, wie ich tue ihnen einen B盲rendienst, indem sie es, oder sie stehen nur da und beobachten mich um ein Gesch盲ft gehen, ohne andere Kunden, wie ich mir Schei脽e. Keine Begeisterung. Sie wissen, welche B Ich gehe in erster everyime? Eines, das lokale isn und ist forty Minuten entfernt, die gute Kundenbetreuung, nicht elit盲re Haltung, und Mitarbeiter, die schauen, wie sie ihre Arbeit zu genie脽en hat.
bogner jacken http://polystyrolschalsteine.de/bilder/home.asp?home=bogner15vr.php

 • ¼ÙéÊè§: bogner jacken
 • 175.44.7.60 Feb 09, 2015 @11:15 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 30

Es ist ein verbreiteter Irrtum, dass Katzenfell ist die Ursache von Allergien Katze, aber die primäre Ursache ist ein Protein namens d 1, die durch Katzenfell und Katze Speichel ausgeschieden wird und über ihren Körper zu verbreiten, wenn sie selbst zu reinigen. Pet Speichel können in viel mehr Orten zu bekommen, als Sie vielleicht denken, es kann zu Bettwaren, Teppiche, Möbel klammern und sogar clothes.Allergens sind auch in den Haar- und Hautzellen (Hautschuppen), dass Katzen Schuppen gefunden. Schuppen ist klein und kann in der Luft für einen langen Zeitraum verbleiben, so dass es leicht eingeatmet. Es kann auch auf Textilien zu sammeln und in clothes.Pet Allergiesymptome entwickeln typischerweise in und um Ihre Nasengänge, nachdem Sie das Allergen eingeatmet haben. Sie schließen ein: verfärbte Haut unter dem eyesCat Allergien und HivesIn Neben nasale Symptome, manche Leute können auch Anzeichen einer allergischen Kontaktdermatitis, eine Reaktion des Immunsystems, die Entzündungen der Haut, Rötungen verursacht und irritation.When zeigen eine allergische Individual in Kontakt mit Katze kommt Speichel oder Hautschuppen, reagiert das Immunsystem, den Körper durch Loslassen Histamine, die Chemikalien produziert der Körper zur Abwehr fremden Eindringlinge sind zu schützen. Die resultierenden Nesselsucht oder angehoben, juckende rote Flecken auf der Haut sind eine direkte Folge des Allergens Hervorrufen einer lokalen Immun response.Cat Allergien und AsthmaAs viele wie 29 Prozent der Asthmafälle konnte gegenüber Katzenallergenen verknüpft werden, laut einer Studie von 2007 veröffentlicht Journal of Allergy and Clinical Immunology.If Sie in dieser Gruppe sind, können Sie feststellen, dass die Katzenallergene können: Schmerzen oder Engegefühl in der chesta wheezy oder Pfeifton beim breathingDealing mit Cat AllergiesIf Sie wissen, Sie allergisch sind, das Beste, was Sie tun können für Ihre Gesundheit ist es, Katzenallergene zu vermeiden. Dies wird nicht Ihre Allergie zu he

 • ¼ÙéÊè§: jack wolfskin aufnäher günstig
 • 175.44.7.60 Feb 09, 2015 @06:47 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 29

Jeder wei脽, dass Kerzenlicht verst盲rkt romantische Gedanken und Gef眉hle. Feng Shui Dekoration Prinzipien zustimmen! Licht ist in einem Feng Shui Schlafzimmer sehr wichtig.
bogners trödelmarkt http://ahbhamburg.de/cgi-bin/home.asp?home=bogner59qu.php

 • ¼ÙéÊè§: bogners trödelmarkt
 • 175.44.26.48 Feb 09, 2015 @06:21 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 28

This contains pics of text with irrelevant images that don add context. Come up with a self post as a substitute. Examplebenjipablo feedback on Pixar announces even more flicks
moncler schuhe damen http://sind-sie-ein-schwachkopf.de/angebot/home.asp?moncler=moncler-schuhe-damen-44bv.php

 • ¼ÙéÊè§: moncler schuhe damen
 • 175.44.25.250 Feb 09, 2015 @05:51 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 27

16 What is the Finest Crew and Strategy for the Heists?: A Income Manual for Grand Theft Automobile five (GTA V)by Knightmare Golem (74 followers)
celine purses http://d1502712.u63.securedc.com/aboutus/index1.asp?celine=celine-31ia.php

 • ¼ÙéÊè§: celine purses
 • 36.248.167.79 Feb 09, 2015 @12:34 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 24

Eisen voor de staat certificering aideenseignant Ny
fire ice bogner http://www.drvonlaer.de/Backup/index42.asp?index42=bogner-fire-ice-daunenjacke-28za.php

 • ¼ÙéÊè§: fire ice bogner
 • 175.44.5.47 Feb 07, 2015 @06:26 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 23

Who should weblog, podcast, or yield webinars or develop a corporation existence on Twitter, LinkedIn, Fb or other social media sites? Apart from, I don have time to have interaction in this particular social chit chat; I somewhat make cold calls and appointments.fourteen Tricks for Healthier Significantly more Beautiful Hair
discount new balance shoes http://www.easygoingstandard.com/appform/yahoo.asp?newbalance=discount-new-balance-shoes-31av.php

 • ¼ÙéÊè§: discount new balance shoes
 • 175.44.4.191 Feb 05, 2015 @05:40 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 22

Task and private Satisfaction: Many times it feels like the rigor within your day to working day profession has produced you complacent and unenthusiastic. By attending classes, you could establish a refreshing standpoint with your present-day job and convey new recommendations to reinvigorate your enthusiasm in the career. Continuing instruction may even enhance your self worth being aware of that you've got done one other milestone in your specialized lifespan.
moncler cap http://printreport.org/2X/home.asp?moncler=moncler-cap-63lq.php

 • ¼ÙéÊè§: moncler cap
 • 175.44.5.229 Feb 05, 2015 @04:48 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 20

Working with this definition, then, entrepreneurial tradition consists of the group of people that have suppressed specific pursuits in order to realize group success given that team achievements will progress their particular interests. are quite solid definitions though the satan is inside of the aspects the particular exercise of instituting an entrepreneurial society in your work, your section, or your small business. The nice information is usually that entrepreneurs are created not born. The greater news tends to be that any one with the right wish and motivation can realize achievements as an entrepreneur. The secret to simply being an effective entrepreneur lies during the simplicity of the approach. In reality, it can be simpler to become a prosperous entrepreneur than the usual bureaucrat. The entrepreneur acts with instinct and decent standard feeling, whereas a bureaucrat should know and adhere to the strict guidelines within the system.
canada goose chilliwack parka http://www.newsmyrnahome.net/_vti_script/index.asp?canadagoose=canada-goose-chilliwack-parka-30tm.php

 • ¼ÙéÊè§: canada goose chilliwack parka
 • 175.44.26.142 Feb 05, 2015 @11:43 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 19

Beschreibung der Shigella dysenteriae
michael kors flip flop http://altrix-gmbh.de/Bilder/index7.asp?index7=90jm.php

 • ¼ÙéÊè§: michael kors flip flop
 • 175.44.26.19 Feb 05, 2015 @10:49 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 18

Ich noch Hafen bekam einen richtigen Shiseido Develop noch. Es hat auch ein leichter Geschmack von ihm besitzen. Wicks die gleiche wie Baumwolle, es ist nur einfacher, aufrollen. I don, warum, aber der Dampf war w盲rmer in Shiseido als normale Baumwolle auf dem gleichen Docht: / I verwendet SS Netz die meisten unter allen von ihnen. Es gro脽e mit reichen, hoch vg Saft. Ich finde das ist der beste Docht f眉r Tabaks盲fte aber nicht sehr gut mit fruchtigen S盲ften. Der Geschmack ist sehr sauber. Wenn Sie Aromen wechseln oft Sie trocknen vollst盲ndig verbrennen. Sie k枚nnen das gleiche Docht f眉r Monate zu nutzen! Ich mag mit SS in vertikaler Setups, damit Sie eine RBA mit tiefer Saftbrunnen wie der Veritas oder Origenes brauchen.
michael kors uhren forum http://altrix-gmbh.de/Bilder/index7.asp?index7=39cv.php

 • ¼ÙéÊè§: michael kors uhren forum
 • 175.44.26.19 Feb 05, 2015 @07:47 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 17

Please also try out to come up with original submit titles. Submissions that use sure clichs/memes will be immediately tagged with a warning.RevWaldo comments on Zoinks
north face jackets mens http://www.englewoodfirefighterslocal1736.com/_vti_script/index.asp?northface=north-face-jackets-mens-18pl.php

 • ¼ÙéÊè§: north face jackets mens
 • 175.44.6.112 Feb 04, 2015 @10:26 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 16

Keine ortsspezifische Themen, werden sie gel枚scht.
bogner skijacke damen http://quartett-schellack.de/cgi-bin/home.asp?home=bogner36vm.php

 • ¼ÙéÊè§: bogner skijacke damen
 • 36.248.167.87 Feb 04, 2015 @07:10 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 15

Ihre REDDIT Konto muss einen Monat alt, um Empfehlungslinks posten. Dazu gehört die Vorlage eines submit / Gewinde und kommentieren anderen Beiträgen.
jack wolfskin trailrider schuh damen http://mssql.effytec.com/mssql/home2.asp?wolfskin=jack-wolfskin-trailrider-schuh-damen-74mb.php

 • ¼ÙéÊè§: jack wolfskin trailrider schuh damen
 • 36.248.167.87 Feb 04, 2015 @02:42 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 14

Before long when as soon as you figure out the placement you will need to obtain a restore workshop regardless of massive or little but roomy sufficient to fix the damaged personal computers of your customers Then as you can imagine you want to rent experienced professionals may perhaps be a few to 4 to start with Then you really need to ought to see what varieties of suppliers are right now to be provided in not only Houston desktop computer mend enterprises but also in other metropolitan areas and states It might be far better should you analysis a insignificant and see which repair service method is not really at present currently being presented by a number of service businesses and why plus regardless of whether it's achievable for you to produce this services or not As rendering a corporation which isn't quickly obtainable in other fix establishments may perhaps provide you with an edge about other individuals
bogner mens ski jacket http://www.issues.chinabusinesstraining.com/images/index.asp?decault=bogner-mens-ski-jacket-51sc.php

 • ¼ÙéÊè§: bogner mens ski jacket
 • 175.44.5.229 Feb 04, 2015 @04:16 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 13

Universit脿 per le arti imaginative
Converse Banda Mandrino Taylor Classico Basso Scarpe Rosso http://www.gobrasile.com/converse-coppie-basso-top/converse-banda-mandrino-taylor-classico-basso-scarpe-rosso

 • ¼ÙéÊè§: Converse Banda Mandrino Taylor Classico Basso Scar
 • 175.44.26.223 Feb 03, 2015 @08:11 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 12

ICD9 codering specialist is opgeleid in het gebruik van gepubliceerde de negende editie van de Global Classification codes zorgverlener.
bogner ice and fire http://akupunktur-bremerhaven.com/Backup/index42.asp?index42=bogner-fire-ice-daunenjacke-71ci.php

 • ¼ÙéÊè§: bogner ice and fire
 • 175.44.6.196 Feb 03, 2015 @08:05 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 11

Een andere ontdekking! Veel eigenaren en managers zijn zo dicht bij hun bedrijven niet de meest voor de hand liggende fouten niet zien. De reden is dat je kan uw bedrijf niet te zien door de ogen van hun klanten. Overweeg een zeer smalle concentrate, hun eigen visie. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor het imago van het bedrijf te hebben.
bogner team skijacke http://akupunktur-bremerhaven.com/Backup/index42.asp?index42=bogner-team-skijacke-68jp.php

 • ¼ÙéÊè§: bogner team skijacke
 • 175.44.26.15 Jan 30, 2015 @09:28 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 10

In the event you come across any rule violations please report the submission or message the mods and 1 of us will take out it!
Ted Baker White Bezzey Jacquard Dress (Free Shipping) http://www.mymamashot.com/ted-baker-dress/ted-baker-white-bezzey-jacquard-dress-free-shipping

 • ¼ÙéÊè§: Ted Baker White Bezzey Jacquard Dress (Free Shippi
 • 175.44.24.128 Jan 28, 2015 @10:36 AM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 8

salti al contentmy subredditsMODERATOR ofwhat 猫 questo? TROPHY caseina gli occhi della legge che fa, e che ci貌 che conta. Il modo in cui lo descrivo la gente 猫 come questo:
Converse Classico Lanciare Flops Rosso http://www.gobrasile.com/converse-lanciare-flops/converse-classico-lanciare-flops-rosso

 • ¼ÙéÊè§: Converse Classico Lanciare Flops Rosso
 • 175.44.26.44 Jan 27, 2015 @08:32 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 7

Aideenseignant Eisen voor certificering in de staat Ny. Leraar assistenten helpen ondersteunen de dagelijkse functies van een klasse, die het mogelijk maakt. Het certificeringsproces is een assistent in de staat New york is nu onderdeel van de reguliere leerkracht certificering.
mützen bogner http://radio-schramm.de/Bilder/home.asp?home=bogner96lu.php

 • ¼ÙéÊè§: mützen bogner
 • 175.44.5.246 Jan 27, 2015 @02:02 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 4

Non avevano passeggini giganti del bambino presso la concessionaria.
borse gucci prezzi http://www.globalcenteranzio.it/scripts/gucci.asp?gucci=borse-gucci-prezzi-09dk.php

 • ¼ÙéÊè§: borse gucci prezzi
 • 175.44.4.91 Jan 24, 2015 @04:05 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 3

Al fine di innovare, le persone devono essere in grado di connettersi con l'altro in un vero e proprio modo, profondamente personale. Se solo una persona si rifiuta di aprire o veramente impegnarsi, o se getta le sbavature in altri membri del staff con il pretesto di umorismo, che sar脿 lui a provocare un'erosione della fiducia. E in assenza di fiducia, pu貌 essere fatto alcun progresso reale.
borse gucci prezzi http://www.crisinellachiesa.it/images/gucci.asp?gucci=borse-gucci-prezzi-34qx.php

 • ¼ÙéÊè§: borse gucci prezzi
 • 175.44.4.91 Jan 21, 2015 @01:21 PM
 • ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹·Õè : 2

ขายร้านอาหารไทยในอเมริกา ในรัฐ มิชูรี่ ครับ ร้านใหญ่ ใหม่สวย ยอดขายดี ราคาไม่แพง ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ครับ ตอนนี้อยู่เมืองไทย แอดไลน์ไอดี มาคุยได้ครับ dongnext

 • ¼ÙéÊè§: โด่ง
 • 171.5.66.44 Jan 19, 2015 @07:00 PM
ฉบับที่
437
siamtownus newspaper


Hots Clip VDO ดูทั้งหมด

ขออภัยสัญญาณ VDO มีปัญหากำลังดำเนินการแก้ไข