SiamtownUS Classifieds

Post ID : 1903000001  Last Updated :01 March 2019, 02:52 PM  
   ด่วน!! ขายร้านอาหารไทยในเมืองฮอนนูลูลู,ฮาวาย  
มีลูกค้าประจำ ค่าเช่าถูก รายได้ดี มี 45 ที่นั่ง Full Bar ทำสปอรต์บาร์ได้ เจ้าของต้องการกลับไทย ติดต่อ 808-785-6856  

Price : เข้าชมครั้งล่าสุด : 3/20/2019 9:29:46 PM
  Number of guest : 73   Post Date : 01 March 2019, 02:52 PM  | IP: 47.51.36.10  
** รหัสผ่านสำหรับแก้ไขประกาศ **


  

* โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวท่านเองQuestions? Call support 24/7 1.800.494.1798
ฉบับที่
439
siamtownus newspaper