SiamtownUS Classifieds

Post ID : 1807000045  Last Updated :18 July 2018, 04:02 PM  
   มีห้องว่างให้เช่าหลายห้องเมือง Bellflower รวมค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าขยะ  
ค่าอินเตอร์เน็ต มีราคา $575.00 / เดือน ใกล้ Cerritos Mall and Lakewood Mall ประมาณ 1 ไมล์ ใกล้ Freeway 91, 605 , 405, 710 ประมาณ 1/4 ไมล์ ติดต่อ 562-298-7487  

Price : เข้าชมครั้งล่าสุด : 12/11/2018 6:08:08 PM
  Number of guest : 105   Post Date : 18 July 2018, 04:00 PM  | IP: 47.51.36.10  
** รหัสผ่านสำหรับแก้ไขประกาศ **


  

* โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวท่านเองQuestions? Call support 24/7 1.800.494.1798
ฉบับที่
427
siamtownus newspaper