SiamtownUS Classifieds

Post ID : 1806000029  Last Updated :12 July 2018, 01:10 PM  
   บ้านให้เช่าเมือง Garden Grove  
1 ห้องนอน ห้องน้ำในตัว น้ำไฟ WiFi พร้อม สำหรับ 1 ท่าน หรือ คู่สามี-ภรรยา เดือนละ $750 โทร. 562-454-9628  

Price : เข้าชมครั้งล่าสุด : 2/15/2019 4:20:07 PM
  Number of guest : 155   Post Date : 14 June 2018, 12:57 AM  | IP: 76.168.30.66  
** รหัสผ่านสำหรับแก้ไขประกาศ **


  

* โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวท่านเองQuestions? Call support 24/7 1.800.494.1798
ฉบับที่
437
siamtownus newspaper