SiamtownUS Classifieds

Post ID : 1805000044  Last Updated :09 May 2018, 04:53 PM  
   ร้านไทยใน Ohio เจ้าของคนไทยโสด รับสมัครด่วน !!  
แม่ครัว ไม่เกิน 50ปี ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ อ่าน/เขียนภาษาอังกฤษพอได้ มีที่พักฟรี ค่าแรงขึ้นอยู่กับความสามารถ โทร. 614-929-1528  

Price : เข้าชมครั้งล่าสุด : 10/16/2018 4:59:06 PM
  Number of guest : 358   Post Date : 09 May 2018, 04:52 PM  | IP: 47.51.36.10  
** รหัสผ่านสำหรับแก้ไขประกาศ **


  

* โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวท่านเองQuestions? Call support 24/7 1.800.494.1798
ฉบับที่
415
siamtownus newspaper