SiamtownUS Classifieds

Post ID : 1805000035  Last Updated :08 May 2018, 05:37 PM  
   The Best Day Spa รับสมัครพนักงานนวดทั้งหญิงและชาย  
ที่มีประสบการณ์มาอย่างน้อย 5 ปี ต้องมี Massage Therapist License ของ State California ต้องมีประวัติดี และ ไม่ดื่มเหล้า,ไม่สูบบุหรี่ มีที่พักให้ช่วงทดลองงาน. รายละเอียดสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร (707)495-5318, (707)545-1058 (ร้านอยู่ทางด้านเหนือของ San Francisco อยู่ห่างออกไปประมาณ 1 ชั่วโมง (เป็นเมือง Wine Country) มี 2 สาขา The 2 nd. Location (สาขาที่2) The Best Day Spa 5850 Commerce Blvd, Ste. A. Rhonert Park, CA 94928 www.thebestdayspa.com  

Price : เข้าชมครั้งล่าสุด : 1/22/2019 2:12:24 PM
  Number of guest : 381   Post Date : 08 May 2018, 05:36 PM  | IP: 47.51.36.10  
** รหัสผ่านสำหรับแก้ไขประกาศ **


  

* โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวท่านเองQuestions? Call support 24/7 1.800.494.1798
ฉบับที่
433
siamtownus newspaper