SiamtownUS Classifieds

Post ID : 1703000015  Last Updated :08 March 2017, 10:48 AM  
   ***ด่วนมาก! ขายร้านอาหารไทย เมือง Azusa, CA  
ร้านสวย มี 60 ที่นั่ง, พื้นที่ 2,800 ตารางฟุต อยู่ในย่านวิทยาลัย 2 แห่ง มีเบียร์ ไวน์ ติดต่อ คุณชาญชัย 626-376-3891  

Price : เข้าชมครั้งล่าสุด : 10/23/2017 7:16:27 PM
  Number of guest : 228   Post Date : 08 March 2017, 10:46 AM  | IP: 47.51.36.10  
** รหัสผ่านสำหรับแก้ไขประกาศ **


  

* โปรดใช้วิจารณญาณในการติดต่อบุคคล หรือข้อมูลทางโฆษณา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของตัวท่านเองQuestions? Call support 24/7 1.800.494.1798
ฉบับที่
368
siamtownus newspaper